Прилагане на техниките за промяна на поведението в практиката: използване на наличните инструменти

От Марта Морейра Маркес, Университет NOVA в Лисабон, Португалия

Техниките за промяна на поведението са градивните елементи на интервенциите за промяна на поведението. Независимо дали се опитвате да помогнете на някого да увеличи физическата си активност, да спре да пуши или да се придържа по-добре към даден режим на прием на лекарства, техниките за промяна на поведението са инструментите, с които разполагате. Обичайните техники за промяна на поведението включват неща като поставяне на цели, самонаблюдение, предоставяне на информация за поведението и управление на емоциите.

(more…)

Ефективната комуникация на риска е нещо повече от промяна на поведението: нека поговорим за личните оценки на риска

От Виктория Ууф и Дейвид Френч, Център по здравна психология в Манчестър, Университет на Манчестър, Великобритания

В медицината и здравната психология здравните специалисти традиционно информират пациентите за техните персонализирани рискове от заболяване с цел предотвратяване на заболяването. Когато съобщаването на риска води до промени в здравното поведение, то това може потенциално да намали развитието на болестта и да открие болестите в лечими стадии, например съобщаването на риска от сърдечно-съдови заболявания с цел насърчаване на физически упражнения и подобрена диета за намаляване на същия този риск. Съществуват обаче и други възможни цели и резултати, които трябва да се имат предвид при предоставянето на информация за риска от заболяване. Освен това целите на здравните специалисти и пациентите или членовете на обществото може невинаги да съвпадат. Идентифицирани са няколко цели на комуникацията на риска, включително подпомагането на информиран избор и създаването на подходящи емоционални реакции, както и мотивирането на промяна на поведението. (more…)

Как да се чувствате добре на работа чрез “моделиране на работата”

От Яне Калтиайнен и Яри Хаканен, Финландски институт по трудова медицина, Финландия

Кои части от моята работа намирам за мотивиращи, ангажиращи и най-полезни за моето благополучие? Какво мога да направя, за да имам повече от тези неща в работата си?

След като започва да се чувства стресирана, леко отегчена и „заседнала“ в работата си, една медицинска сестра с дълга кариера и сериозен професионален опит започва да си задава тези въпроси. Отговорите на тези въпроси я карат да започне да работи като ментор с някои от по-младите си колеги. Това й помага да се почувства по-компетентна в работата си и по-свързана с колегите си, както и отново да намери смисъл в ежедневните си рутинни дейности. Тази малка промяна в начина, по който тя върши работата си, подобрява нейното свързано с работата благополучие и, което е важно, не наврежда на цялостната работа и ефективност на болницата. Даже напротив – нейните колеги се чувстват по-добре подкрепени чрез това менторство и цялостната атмосфера на работа се подобрява. (more…)

Изграждане на мост между поведенческите науки и практиката с цел подобряване на здравето

От Катрин Браун, Университет на Хартфордшир, Великобритания

Съдържанието на тази блог публикация е отчасти извлечено от моя опит като човек, работещ на две позиции – в университет и в местен държавен отдел за обществено здраве, имащ възможността да прилага в практиката своите изследвания, разработени интервенции и умения за оценка.

Независимо дали възлагате, управлявате, планирате или предоставяте здравни услуги, е вероятно да има поне едно поведение, което потребителите на услугата ви трябва да променят, за да може тя да постигне успешно целите си. Това е така, защото независимо от болестта/болестите, към които е насочена вашата услуга, и дали те са заразни (напр. грип, Covid-19, туберкулоза, полово предавани инфекции) или незаразни (напр. сърдечни заболявания, ХОББ, диабет тип 2 , затлъстяване), начинът, по който хората се държат, допринася за общата тежест на болестта. Това не означава, че хората трябва да бъдат обвинявани за своето лошо здраве и да се считат за единствено отговорни за собственото им здраве и благополучие. Точно обратното! Здравният статус на дадено лице е следствие също от генетични, биологични, социални и екологични детерминанти. Отчитането на тези фактори е ключово за подобряването и запазването на здравето. (more…)

Загубени (и намерени) в превода: ефективната комуникация с пациентите

От Зузана Данкулинцова, Университет Павел Йозеф Шафарик, Словакия

Въпреки че повечето изследователи са наясно, че разпространението на резултатите от проучванията им е част от тяхната етична отговорност към участниците (и желаят резултатите от изследванията им да имат ясни, практически приложения), преходът от осъзнаването на доказателствата към широко разпространеното прилагане може да отнеме много време. Научните знания не винаги се прилагат в ежедневната практика. Когато това се случи, обикновено не се прави последователно или систематично. (more…)

Почивка или провал: значението на почивките в здравеопазването

От Джулия Алън, Университет на Абърдийн, Шотландия

Съвременният живот е забързан. Живеем във все „по-включен“ дигитален свят, където периодите на истинска почивка от работата са рядкост. Много хора редовно работят за дълги периоди от време и това важи особено за здравните специалисти, работещи в здравните услуги на първа линия. В контекста на здравеопазването работното време и изискванията обикновено са високи, смените рутинно надвишават 8-те часа на „нормалния“ работен ден, a изискванията на работата могат да бъдат безмилостни. Ако e налице непрекъсната поредица от пациенти, които се нуждаят от спешна помощ, здравните специалисти са длъжни да я осигурят, независимо от това колко са били заети или колко дълго време са работили. В резултат на тези високи изисквания пропуснатите почивки са изключително често срещани в здравните заведения – съобщава се например, че 1 от 10 медицински сестри никога не си взима подходяща почивка и 1 от 3 рядко или никога не си прави почивки за хранене по време на смени.

(more…)

Свързването на Слона с Ездача: ролята на мотивацията

от Антонио Лабиса Палмейра, Център за изследване на спорта, физическото възпитание, упражненията и здравето – Лузофонски университет, Португалия; Изпълнителен директор на Международното дружество по поведенческо хранене и физическа активност

Дългосрочната мотивация за поведения, свързани със здравето, може да произтича от различни източници. Учените в областта на поведенческите науки все още се опитват да разберат взаимовръзките между тези източници. Например, аз тичам почти всеки ден през последните повече от 30 години. Как и защо поддържам този модел на поведение?

(more…)

Вашата интервенция, вашият начин! Кратки интервенции за оценка

от Катажина Кантареро, SWPS Университет за социални и хуманитарни науки, Полша

Субективното благополучие е функция на комбинация от фактори – това, с което сме родени, ситуациите, които се появяват в живота ни, и – за щастие! – това, което правим целенасочено. Много изследователи са проучвали какво може ефективно да подобри нашето психологическо функциониране. Кратките интервенции за оценка (или потвърждаване) могат да бъдат един полезен инструмент за подобряване на позитивните резултати за хората.

Изследванията показват, че кратките задачи за писане (напр. списъци с неща, за които сме благодарни, или благодарствени писма) могат да подобрят психичното благополучие. В голямо международно проучване изследователи от 87 държави установиха, че прости интервенции за преоценка на ситуацията (т.е. промяна на чувствата на човек към дадена ситуация или фокусиране върху позитивните аспекти на ситуацията) засилват позитивните емоции по време на пандемията от COVID-19. Оценката на потенциално стресиращо събитие може да се използва за извличане на ползи от него. По време на подобни задачи за оценка, хората излизат с аргументи за позитивната страна на ситуациите, в които се намират. 

(more…)

Консултиране извън клиниката: обещаващият потенциал на мобилните технологии

Егон Дежонкере и Петер Купенс, Католически университет в Льовен, Белгия

Много форми на консултиране и психотерапия все още се провеждат предимно в терапевтичната стая. И все пак, след като напуснат терапевтичната стая, понякога пациентите се борят да се изправят срещу своите предизвикателства, възползват се от възможностите да станат по-добри и прилагат това, което са научили по време на сесията. Изследванията показват, че терапевтичната практика може да има голяма полза от пряк достъп до информация за това, което се случва в ежедневния живот на хората. Подобна информация може да идентифицира начини за интервенция и ефективно да запълни празнината между консултативните сесии и реалния живот.

(more…)

Помагане на пациентите да управляват заболяването си: репрезентациите на болестта имат значение

от Яел Бенямини, Университет в Тел Авив, Израел, и Евангелос Карадемас, Университет на Крит, Гърция

Анна и Мери са здрави 45-годишни жени, живеещи в голям европейски град. Всяка от тях познава няколко души, които са били заразени с COVID-19, и постоянно чува и чете за болестта. Анна вярва, че това е много сериозно заболяване и е много притеснена, че ако се зарази – макар да вярва, че предвид възрастта й ще се възстанови – вероятно ще страда от дългосрочни неприятни симптоми. Тя работи възможно най-много от вкъщи, никога не излиза навън без маска и чака следващата си доза от ваксината.

(more…)