Прилагане на техниките за промяна на поведението в практиката: използване на наличните инструменти

От Марта Морейра Маркес, Университет NOVA в Лисабон, Португалия Техниките за промяна на поведението са градивните елементи на интервенциите за промяна на […]

Свързването на Слона с Ездача: ролята на мотивацията

от Антонио Лабиса Палмейра, Център за изследване на спорта, физическото възпитание, упражненията и здравето – Лузофонски университет, Португалия; Изпълнителен директор на Международното […]

Планиране на основани на теория и доказателства интервенции за промяна на поведението: Картографиране на интервенциите

От Херьо Кок, Университет Маастрихт, Холандия; Университет на Тексас в Хюстън, САЩ Към момента съществува широк спектър от кампании и интервенции за […]