Впрегнете въображението си: използвайте силата на умствените образи за промяна на здравното поведение

Мартин Хагер, Университет Къртин, Австралия, и Университет на Яваскула, Финландия, и Доминик Конрой, Биркбекски университет в Лондон, Великобритания Какво са умствени образи […]