Електронното здравеопазване: популярност и перспективи

Posted Posted in E-health, Interventions

Рик Крутсен, Университет Маастрихт, Холандия В днешно време хората използват интернет постоянно и за широк кръг дейности: от купуването на хранителни стоки до изпращането на смешна снимка на котка до приятел на другия край на света. Всичко това е възможно. Също така, интернет се използва все повече и повече в областта на здравеопазването, при което […]