Как да се чувствате добре на работа чрез “моделиране на работата”

От Яне Калтиайнен и Яри Хаканен, Финландски институт по трудова медицина, Финландия

Кои части от моята работа намирам за мотивиращи, ангажиращи и най-полезни за моето благополучие? Какво мога да направя, за да имам повече от тези неща в работата си?

След като започва да се чувства стресирана, леко отегчена и „заседнала“ в работата си, една медицинска сестра с дълга кариера и сериозен професионален опит започва да си задава тези въпроси. Отговорите на тези въпроси я карат да започне да работи като ментор с някои от по-младите си колеги. Това й помага да се почувства по-компетентна в работата си и по-свързана с колегите си, както и отново да намери смисъл в ежедневните си рутинни дейности. Тази малка промяна в начина, по който тя върши работата си, подобрява нейното свързано с работата благополучие и, което е важно, не наврежда на цялостната работа и ефективност на болницата. Даже напротив – нейните колеги се чувстват по-добре подкрепени чрез това менторство и цялостната атмосфера на работа се подобрява.

Какво е “моделиране на работата”?

Този пример е един от многобройните и прости начини, по които служителите могат да моделират работата си. Процесът, който тази медицинска сестра предприема, е един пример за „моделиране на работата“ (job crafting), който се отнася до инициирани от служителите начини за подобряване на работата и условията на труд, с цел подобряване на благополучието и психичното здраве на човека. Основната идея е, че правейки прости, съзнателни промени в някои аспекти на работата, тази работа ще бъде в по-добро съответствие с важни източници на благополучие и мотивация.

Независимо дали моделирате своята собствена работа или съветвате пациент как да моделира своята, изследванията показват, че има няколко полезни възможности за промяна на работата чрез моделиране. Единият вариант е да научавате нови неща и да се развивате професионално. Например, ако аз редовно се срещам с пациенти и ни липсва общ език, би ли могло да се осигури по-ползотворна комуникация и да се добави смисъл към ежедневната ми работа, ако науча част от езика, който моите пациенти могат да използват?

Как се прави моделиране на работата?

Намирането на нови предизвикателни проекти и изпробването на нови начини на работа също може да се бори с прекомерната рутинизация и скуката на работното място. Това може да стане чрез идентифициране на нещата, които първоначално са били ангажиращи и мотивиращи в работата ви. Може би има възможност да сте сред първите, които доброволно тестват нов софтуер, който предстои да бъде пуснат в цялата организация. Ако човек доброволно направи нещо, което по-късно ще стане задължително, усилието може да му се стори по-приятно и по-възнаграждаващо от гледна точка на професионалната му компетентност.

Насърчаването на социалните ресурси чрез промяна на честотата и качеството на взаимодействията с колеги и заинтересовани страни (напр. клиенти, пациенти) също може да доведе до по-добро благополучие и чувство за смисъл на работното място. Например, ако копнея за обратна връзка от моя ръководител, бих могъл да поискам такава обратна връзка. Като ръководител бих могъл също така да обръщам повече внимание на нуждите на служителите, да проявявам интерес към тях и по-често да питам как се справят. Социалните ресурси могат също да бъдат насърчавани в ежедневните взаимодействия с колеги, като например чрез проява на внимание към другите, питане как се справят и провеждане на разговори по въпроси, несвързани с работата.

Какви са предимствата?

В допълнение, смислеността на нечия работа може да бъде насърчена чрез припомняне защо работата, която човек извършва, е ценна за другите, например за пациентите, колегите, или за обществото като цяло. Може да съм почувствал разочарование и недостатъчност на работа по време на пандемията, но ако си напомням за всичко положително, което беше постигнато през изключително трудните времена, вместо да се съсредоточавам само върху аспектите, които не бяха постигнати, това може да създаде чувство за ангажираност и смисъл в работата.

Въпреки че моделирането на работата обикновено се извършва от отделен човек, работните екипи също могат да се съберат, за да идентифицират своите силни страни, да моделират своите индивидуални работни места и съвместно да разработят начини за оптимално функциониране като екип. Чрез намирането на нови начини за подкрепа един на друг, включително за ръководителите и подчинените, екипът може да стане по-устойчив и по този начин да поддържа своето благополучие във времена на трудности и предизвикателства.

Тези примери за моделиране на работата са практични и изпълними за мнозина, за да подобрят условията си на работа и по този начин благополучието си. Натрупаните знания от изследвания в областта на трудовата и организационната психология предполагат, че чрез моделиране на работните задачи, начините, по които се извършва работата, и социалните взаимоотношения на работното място, е възможно да се подобрят условията на работа и по този начин да се насърчи благополучието и психичното здраве. Моделирането на работата е възможно дори при много взискателни условия на труд и може да смекчи отрицателните въздействия от високото работно натоварване и емоционалните изисквания върху благополучието на служителите. Въпреки че основната цел на моделирането на работата е да се подобри благополучието на работното място, моделирането на работата е свързано и с други ценни странични резултати като повишена ефективност и отдаденост на организацията. Като подкрепят ежедневните лидерски практики и проактивното моделиране на работата, служителите могат да изградят здравословни, смислени и продуктивни работни преживявания в здравни заведения и извън тях.

Практически препоръки:

  • Какво всъщност правя в работата си? Започнете да моделирате работата си, като изброите всички основни и второстепенни задачи, които извършвате, и хората, с които общувате по време на работа. Това предлага общ преглед на текущата ви работа и отправна точка за нейното моделиране.
  • Какво ме вдъхновява? От този списък отбележете задачите, начините на работа, взаимодействията и хората, които намирате за най-вдъхновяващи, ангажиращи и възнаграждаващи в работата, независимо колко голяма или малка е тяхната роля в момента във вашата работа.
  • Как мога да увелича вдъхновяващите части от моята работа? От тези отбелязани аспекти, изберете от един до три от най-вдъхновяващите, върху които да се съсредоточите. След това обмислете начини, по които бихте могли да добавите повече от тези елементи към работата си. Например, имате ли нужда от повече контакти с колеги? Да започнете да опитвате нови работни практики? Или да опитате да научите ново умение?
  • Какво да промените и кога? Планирайте! Направете конкретен план относно нещата, които сте избрали да промените или да направите по различен начин. Как и кога ще приложите плана в действие и как ще проследите напредъка на вашия личен проект за моделиране на работата?
  • Започването с малки стъпки може да помогне. Старите рутинни практики, бързането и припряността могат да затруднят научаването на нови начини на работа чрез моделиране на работата. Бъдете търпеливи! Подобряването на работата отнема време и започването с малки подобрения може да ви помогне да изградите ефикасността си в моделирането на работата.

Превод: Велина Христова и Анна Александрова-Караманова