Изграждане на мост между поведенческите науки и практиката с цел подобряване на здравето

От Катрин Браун, Университет на Хартфордшир, Великобритания

Съдържанието на тази блог публикация е отчасти извлечено от моя опит като човек, работещ на две позиции – в университет и в местен държавен отдел за обществено здраве, имащ възможността да прилага в практиката своите изследвания, разработени интервенции и умения за оценка.

Независимо дали възлагате, управлявате, планирате или предоставяте здравни услуги, е вероятно да има поне едно поведение, което потребителите на услугата ви трябва да променят, за да може тя да постигне успешно целите си. Това е така, защото независимо от болестта/болестите, към които е насочена вашата услуга, и дали те са заразни (напр. грип, Covid-19, туберкулоза, полово предавани инфекции) или незаразни (напр. сърдечни заболявания, ХОББ, диабет тип 2 , затлъстяване), начинът, по който хората се държат, допринася за общата тежест на болестта. Това не означава, че хората трябва да бъдат обвинявани за своето лошо здраве и да се считат за единствено отговорни за собственото им здраве и благополучие. Точно обратното! Здравният статус на дадено лице е следствие също от генетични, биологични, социални и екологични детерминанти. Отчитането на тези фактори е ключово за подобряването и запазването на здравето.

Значението на нашето поведение за контролиране на болестта беше подчертано на глобално ниво по време на настоящата пандемия от Covid-19, тъй като от всички ни се изискваше да поддържаме социална/физическа дистанция, да мием ръцете си редовно и/или да използваме дезинфектанти за ръце, да избягваме докосване на лицето , да носим маски и да се самоизолираме, ако смятаме, че имаме симптоми на вируса, или да бъдем под карантина при завръщане от определени дестинации за пътуване. Когато достатъчно голям брой хора правят тези неща, разпространението на вируса се свежда до минимум и здравните резултати се подобряват.

Една от основните дисциплини за изучаване и изследване в рамките на здравната психология е разбирането на сложните взаимодействащи фактори, които влияят върху това дали хората се ангажират с поведения, които ще бъдат от полза за тяхното собствено здраве, здравето на хората около тях и/или здравето на по-широкото население. Ако можем да разберем какво движи тези поведения, можем потенциално да създадем или адаптираме средата и/или директно да се намесим по начини, които ще увеличат здравословните поведения и ще намалят нездравословните.

Разполагаме със значителна и бързо изграждаща се база от доказателства за това какво работи в подкрепа на промяната на цял набор от поведения, включително, но не само: на първо място използване на здравни услуги, здравословно хранене, физическа активност, промяна на заседналия начин на живот, хигиена на ръцете, приемане на предписаните лекарства, спиране на тютюнопушенето и намаляване на консумацията на алкохол.

Тези доказателства трябва да бъдат взети предвид при създаването на услугите за здравеопазване, обществено здраве и социални грижи. Твърде дълго време здравните психолози с опит в тази област, здравните комисари* и възложителите работят самостоятелно. Интервенции за промяна на поведението с доказана чрез научни изследвания ефективност (платени от престижни изследователски фондове), често не успяват да постигнат широко приложение и практика. Твърде малко от това, което се случва в практиката, е изцяло основано на доказателства или е стабилно научно оценено (ако изобщо има научна основа).

Как поведенческите изследвания са използвани за подобряване на общественото здраве?

Работещите в организациите за здравеопазване и социални грижи отдавна се интересуват от това как могат да използват и прилагат научни доказателства, за да осигурят услуги и интервенции с най-високо качество. Напоследък това включва нарастващо осъзнаване за приноса на поведенческите науки и здравната психология за разбирането и промяната на поведенията, свързани със здравето. Например във Великобритания изпълнителната агенция Обществено здраве в Англия (Public Health England) публикува национална стратегия, въз основа на която поведенческите и социалните науки направиха революция в политиката и практиката на общественото здраве. По същия начин към наскоро създаденото звено за промяна на поведението към Съвета на окръг Хартфордшир се обръщат както властите във Великобритания, така и властите в световен мащаб, за да получат насоки как могат да прилагат методи за промяна на поведението и научни доказателства за подобряване на здравето и благополучието и за справяне с големи обществено-здравни предизвикателства.

Като здравен специалист, мислете гъвкаво за здравната система и за това по какъв начин могат да се приложат доказателствата за промяна на поведението, тъй като цялостната промяна на услугата често не е това, от което има нужда. Ето няколко примера:

  • Работихме със здравни комисари и доставчици на услуги, за да адаптираме услугите за управление на теглото в семействата в Ковънтри. В съдържанието приложихме доказателства за това, което е известно, че работи за промяната на поведенията на хранене и физическа активност. Например, включихме „поставяне на цели“, „планиране на действие“, „решаване на проблеми“ и „преглед на поведенческа цел“, тъй като знаем, че те са ефективни интервенции за управление на теглото.
  • „Опакован“ е интервенция за насърчаване употребата на презервативи, базирана на теорията за промяна на поведението и на научни доказателства, която, когато е ефективна и рентабилна, може да бъде предоставена онлайн от здравните служби. Един от най-силните предиктори за употребата на презервативи при младите хора е афективното (базирано на емоции) отношение към тях (напр. че те намаляват удоволствието и прекъсват сексуалния акт). Част от интервенцията е специално насочена към тези негативни вярвания относно използването на презервативи, като преформулира употребата на презервативи като еротична във видеоклипове на истински двойки, които ги използват, докато правят секс.
  • „Stopapp“ е кратка интервенция за промяна на поведението, която е насочена към бариерите, които пушачите срещат при достъпа до съществуващи широко разпространени услуги за спиране на тютюнопушенето. Тя включва преформулиране на вярванията, които пушачите често имат относно естеството на услугите, и премахва външните (свързани със средата) бариери, като позволява незабавна резервация чрез имейл и SMS-напомняния за посещение на услугата.

Практически препоръки

Какво можете да направите, за да изградите мост между поведенческите изследвания и практиката за подобряване на здравето?

  1. Изследователите могат да изграждат връзки със здравни служби, служби за обществено здраве или услуги за полагане на грижи и техните комисари, които се занимават с теми, съответстващи на техните интереси, и да прилагат работата си в практиката. Ако се занимавате с ясна, видима здравна нужда, можете да привлечете средства от безвъзмездна помощ.
  2. Здравните служби или ръководителите на отдели могат да включат в длъжностните характеристики и спецификации уменията и знанията на здравния психолог следващия път, когато търсят нов служител за своя екип. Примери можете да намерите в Британското психологическо дружество, отдел кариери в здравната психология.
  3. Комисарите или други заинтересовани страни, предоставящи здравни услуги, могат да се свържат с местните университети, в които има здравни психолози и специалисти по промяна на поведението, за да видят дали те биха сътрудничили при промяна и/или оценка на услугите. Те може да са в състояние да помогнат с набавянето на финансиране в подкрепа на сътрудничеството.

*Бележка от преводача

Комисари в британската здравна система са здравни експерти, които са упълномощени да работят със следната мисия: “да оценяват здравните нужди, да ги планират и приоритизират, да участват в закупуването и наблюдаването на здравни услуги, с цел постигането на най-добри здравни резултати” (За повече информация: Националната Здравна Служба в Англия,  https://www.england.nhs.uk/commissioning/).

Превод: Велина Христова и Анна Александрова-Караманова