Свързването на Слона с Ездача: ролята на мотивацията

от Антонио Лабиса Палмейра, Център за изследване на спорта, физическото възпитание, упражненията и здравето – Лузофонски университет, Португалия; Изпълнителен директор на Международното дружество по поведенческо хранене и физическа активност

Дългосрочната мотивация за поведения, свързани със здравето, може да произтича от различни източници. Учените в областта на поведенческите науки все още се опитват да разберат взаимовръзките между тези източници. Например, аз тичам почти всеки ден през последните повече от 30 години. Как и защо поддържам този модел на поведение?

 

Даниел Канеман би предположил, че това поведение е вследствие на двойни мотивационни системи: система 1, която се занимава с инстинктите и емоциите, и система 2, която е разумна и съзнателна. Система 2 ме подтиква да тичам, защото съм наясно с ползите за здравето от упражненията. От друга страна, Едуард Диси би предположил, че съм вътрешно мотивиран да тичам и го правя, защото съответства на моите ценности и личност и защото ми доставя удоволствие.

Коя от двете теории е правилната? Бих казал, че и двете са правилни, и че няколко други теории също могат да бъдат от решаващо значение за обясняване на поддържането на поведението. Как тези теории се съчетават и как можем да ги използваме в ежедневната си практика? Например, как системи 1 и 2 могат ефективно да споделят информация помежду си? Чрез разбирането на тези механизми можем да помогнем на пациентите в стремежа им за поддържане на здравословни поведения.

В моето изложение вътрешната мотивация има значима роля и ще използвам историята на Хайд “Слонът и Ездачът“, за да илюстрирам тази идея. Метафората на Хайд е в съответствие с представения по-горе модел на двойна обработка на информацията: Слонът е нашата система 1, физиологично управлявана, инстинктивно влияеща върху поведението и използваща имплицитни (подсъзнателни) елементи от информация. Ездачът е нашата система 2, управлявана от съпоставката на предимствата и недостатъците, използваща експлицитни (съзнателни) елементи от информация.

Когато Ездачът е объркан коя информация е най-добра, Слонът нахлува и върши своята инстинктивна част. Например, тъй като Слонът е еволюирал в епоха на недостиг, той ще ви подтикне да се възползвате от всяка възможност да консумирате висококалорични храни или да сведете физическите усилия до минимум. Днес, в епохата на изобилието, това е проблематично, защото Ездачът е затрупан с противоречива информация за това как да управлява здравните си поведения. Само си помислете колко много различни диети са налични – това изобилие от информация допринася за развиването на нездравословни навици като преяждане и физическа неактивност.

Навиците са автоматичен отговор на съответните сигнали и играят основна роля при поведенията на хранене и физическа активност. Например, при положение, че трябва да взимаме повече от 220 решения на ден само по отношение на храната, е най-добре да използваме навиците, за да избегнем парализа на решенията (т.е. изобщо да нямаме решение поради изобилието от налични опции) и да се храним с нещо, дори то да не е най-здравословният избор.

И така, големият въпрос е – как можем да създадем по-здравословни навици?

Според мен дигиталните здравни устройства могат да ни помогнат да създадем по-здравословни навици. Например, в рамките на проекта NoHow нашата изследователска група разработи приложение, което се свързва със смарт часовници и други преносими устройства, които постоянно събират данни за „Слонските“ (т.е. телесни) състояния на хората. Приложението предоставя тази информация експлицитно и директно за преглед от потребителя. В резултат на това Ездачът разполага с нов ресурс: данни за самонаблюдение, произлизащи от телесните състояния. Този ресурс може да се използва за обогатяване на процесите на саморегулация и за мотивация на стремежа към по-здравословни поведения.

Предлагането на Ездача на достъп от първа ръка до това, което преживява Слонът, дава възможност на хората да създават връзки между своите поведения и ценностите, вярванията и целите си. Например, когато тичам, моето Слонско тяло ми казва, че се чувствам силен и енергичен. След това, когато си проверявам смарт часовника след тичане, виждам, че съм направил своите 10 000 крачки за деня. В този случай моят Ездач чувства контрол върху ситуацията, тъй като Слонът и Ездачът са в съответствие и моят ум прави връзка между чувството за сила и енергичност и правенето на повече крачки. Това засилва цялостния поведенчески модел.

Свързването на данни от преносимите устройства с вътрешните соматични и емоционални състояния на хората може да има следните ефекти:

  1. Ездачът и Слонът ще бъдат в по-голямо съответствие и това ще улесни поддържането на поведението.
  2. Когато Ездачът и Слонът не са в съответствие, това може да подтикне хората да преоценят (резултатите от) своите поведенчески модели.
  3. Здравословните поведения могат да станат по-интернализирани (т.е. тези поведения стават част от вашата идентичност и се интегрират с това, което сте и което правите).

Имайки това предвид, отговорът на въпроса как и защо поддържам тичането си в продължение на повече от 30 години става по-ясен: тичам, защото Слонът и Ездачът ми са в съответствие по време на тичането ми. Португалците казват: „Който тича за удоволствие, не се уморява“ – т.е. нещата, които обичаш да правиш, не те уморяват. За мен това е перфектен пример за това как вътрешната мотивация свързва Слона и Ездача.

Научните доказателства за тази идея засега са малко (повече информация тук и тук) – изследванията са все още в ранен етап. Необходими са по-добри сензори за преносимите устройства, а съдържанието на приложенията трябва да се основава на научни доказателства. Проектът NoHoW е разработен с оглед на тези ограничения, но са необходими много повече изследвания. Трябва също да сме наясно с проблемите, произтичащи от APPtimism (аптимизма): може да намерите “приложение за…” почти всичко, но това не означава, че приложението ще бъде ефективно.

Практически препоръки

Имайте предвид гореизброените фактори, когато обмисляте как дадено приложение или дигитална интервенция за промяна на поведението може да повлияе на взаимодействието между Слона и Ездача за поддържане на здравословно поведение.

Запознайте се с новите технологии – следете новите преносими устройства и новата информация. След това се фокусирайте върху това какво означават данните, които тези устройства събират, и как те могат да помогнат за поддържане на здравословни поведения.

Потърсете структура – какво е променливост на сърдечна честота (пулс)? Какво е кардиореспираторен фитнес? Ездачът обича да се чувства компетентен; тези елементи информация осигуряват структурата, към която компетентността се стреми. Повечето приложения обясняват тези понятия, проследяват ги и предоставят допълнителна информация за тях.

Потърсете подкрепяща среда, която е емоционално безопасна. Разберете дали приложенията използват информацията от преносимите устройства в подкрепяща среда, която е неосъждаща, насърчаваща самостоятелното взимане на решения и вътрешната мотивация. Въпреки че данните от преносимите устройства могат да бъдат използвани като средство при съревнования (напр. моят пулс е по-нисък от твоя), ролята на състезателността като двигател на поведението е неясна и има големи вариации между отделните хора.

Информацията е нож с две остриета – бъдете бдителни: информацията може да доведе до прекомерни поведения. Използвайте информацията като ресурс, а не като единствен двигател на поведението.

Превод: Нели Павлова и Анна Александрова-Караманова