Прилагане на техниките за промяна на поведението в практиката: използване на наличните инструменти

От Марта Морейра Маркес, Университет NOVA в Лисабон, Португалия

Техниките за промяна на поведението са градивните елементи на интервенциите за промяна на поведението. Независимо дали се опитвате да помогнете на някого да увеличи физическата си активност, да спре да пуши или да се придържа по-добре към даден режим на прием на лекарства, техниките за промяна на поведението са инструментите, с които разполагате. Обичайните техники за промяна на поведението включват неща като поставяне на цели, самонаблюдение, предоставяне на информация за поведението и управление на емоциите.

Много професионалисти вероятно са използвали в практиката си разнообразни техники за промяна на поведението от вече споменатите, без да са ги етикетирали като такива. Въпреки това, за да бъдат максимално ефективни в подпомагането на клиентите или пациентите да променят поведението си, техниките за промяна на поведението трябва да се прилагат систематично и рационално (вижте например по-ранната публикация в този блог „Как да си поставяме цели, които работят“). Това поставя два предизвикателни въпроса към заетите практикуващи специалисти:

– Как да разбера какви техники за промяна на поведението са налични, за да ги използвам?

– Кои техники за промяна на поведението са най-подходящи за моите клиенти и как мога да ги приложа в практиката?

Тази публикация представя общ преглед на някои безплатни и достъпни инструменти, които могат да помогнат на практикуващите специалисти да отговорят на тези въпроси и да се почувстват по-уверени в предоставянето на интервенции за промяна на поведението в практиката.

Част 1. Идентифициране на наличните техники за промяна на поведението: системи за класификация

Тъй като има голям брой техники за промяна на поведението, от които може да

избирате, поведенческите учени полагат усилия да разработят системи за класификация на тези техники.

Най-изчерпателната и широко използвана класификация вероятно е “Таксономия на техниките за промяна на поведението версия 1”, разработена от изследователи от Центъра за промяна на поведението. Тя съдържа 93 отделни техники, идентифицирани с етикет, дефиниция и практически примери. Тъй като тази таксономия се използва широко, вече е относително лесно да се намери синтез на най-често използваните и най-ефективните техники за различни здравни поведения, контексти и популации. Тази таксономия се превежда на други езици, за да се улесни използването й от професионалисти по целия свят (напр. португалска версия). Центърът за промяна на поведението разполага с онлайн база данни с интервенции, използващи таксономията, онлайн обучения, приложение за смартфон и други важни ресурси за получаване на допълнителна информация.

Освен това има други системи за класификация, които могат да бъдат полезни, в зависимост от целта на интервенцията. Ако основната цел е да подкрепите хората при избора на подходящи насочвани от пациента техники, например в контекста на управлението на хронично заболяване от пациента, можете да се консултирате с компендиум от 123 техники, който се предлага с набор от инструменти и описва техниките и начините за използване на разбираем език.

Част 2. Прилагане на техниките за промяна на поведението в практиката: рамки на компетентностите и обучение

Един въпрос, който може да изскочи при четене на първия раздел на този блог, е: „Добре, сега знам как да получа достъп до тези инструменти, за да идентифицирам кои техники са налични, но как да разбера кои трябва да се използват и как да се науча да ги прилагам?”. Всъщност предоставянето на подкрепа за промяна на поведението и прилагането на техники за промяна на поведението изисква умения – по същия начин, по който са необходими знания и практика за препоръчване и прилагане на всеки друг вид терапевтичен инструмент.

Идентифициране на компетентностите, необходими за използване на различни набори от техники за промяна на поведението, може да бъде намерено в рамките за компетентности. В европейски контекст беше разработена цялостна интерпрофесионална рамка за компетентности за здравни и други специалисти в подкрепа на промяната на поведението и управлението на хроничните заболявания от пациента. Тази рамка предоставя основен набор от компетентности, които са необходими при подкрепа за промяна на поведението и при идентифициране на най-полезните техники за промяна на поведения като диета, физическа активност и придържане към приема на лекарства.

Като част от тази инициатива (проект Тренирай за здраве (Train4Health) на ЕС) бяха създадени други важни ресурси:

Масивен онлайн отворен курс за осигуряване на обучение за здравни и други специалисти и студенти относно това как да се осигури подкрепа при промяна на поведението (включително използването на техники за промяна на поведението) за управление на хронични заболявания от пациента;

Уеб приложение, което предлага безопасна среда за обучение в подкрепа за промяна на поведението. В това приложение потребителите играят ролята на здравен или друг професионалист и взаимодействат с 2D виртуални хора, играещи ролята на хора с хронични заболявания;

Книга с отворен достъп, включваща примери и насоки за прилагането на тези техники.

Практически препоръки:

  1. Отделете време, за да научите повече за техниките за промяна на поведението: Овладяването на използването на техники за промяна на поведението, включително кои техники трябва да се използват в редица ситуации, може да има огромно въздействие върху улесняването и повишаването на успеха при прилагането на подкрепа за промяна на поведението дори и при кратки срещи с клиенти. Опитайте със свое собствено темпо.
  1. Идентифицирайте възможности за обучение как да използвате техники за промяна на поведението: Предоставените тук ресурси могат да ви помогнат да започнете, но не се изчерпват дотук. Организирането на вътрешно обучение или обръщането към професионални асоциации ще ви дадат уменията да използвате техники за промяна на поведението в практиката. В някои страни вече има обучения и други ресурси, предоставяни от професионални и академични институции. Можете също така да се свържете с националните делегати на Европейското дружество по психология на здравето, ако искате да получите повече информация относно възможностите за обучение, налични във вашата страна.

Превод: Велина Христова и Анна Александрова-Караманова