Планиране на основани на теория и доказателства интервенции за промяна на поведението: Картографиране на интервенциите

От Херьо Кок, Университет Маастрихт, Холандия; Университет на Тексас в Хюстън, САЩ Към момента съществува широк спектър от кампании и интервенции за […]