Poradenstvo mimo kliniky: Sľubný potenciál mobilnej technológie

Posted Posted in Uncategorized

Egon Dejonckheere a Peter Kuppens, KU Leuven, Belgicko.

Mnohé formy poradenstva a psychoterapie stále prebiehajú prevažne v terapeutickej miestnosti. Keď však pacienti opustia terapeutickú miestnosť, v snahe čeliť svojim výzvam sa chopia príležitostí na zlepšenie a implementáciu toho, čo sa naučili na sedení. Dôkazy ukazujú, že terapeutická prax môže veľmi profitovať z priameho prístupu k informáciám o tom, čo sa deje v každodennom živote ľudí. Takéto informácie môžu identifikovať spôsoby, ako zasiahnuť, a efektívne preklenúť priepasť medzi poradenskými sedeniami a skutočným životom.

(more…)

Pomoc pacientom zvládať ich stav: Na reprezentácii choroby záleží

Posted Posted in Assessment, Communication, Coping, Illness representation

Yael Benyamini, Univerzita v Tel Avive, Izrael a Evangelos C. Karademas, Univerzita na Kréte, Grécko

Anna a Mary sú zdravé 45-ročné ženy, žijúce vo veľkom európskom meste. Každý z nich pozná niekoľko ľudí, ktorí sa nakazili COVID-19 a neustále o ňom počúvajú a čítajú. Anna je presvedčená, že ide o veľmi vážnu chorobu, a je veľmi znepokojená, že ak sa ňou nakazí, hoci sa vzhľadom na svoj vek uzdraví, pravdepodobne bude trpieť dlhodobými nepríjemnými príznakmi. Pracuje z domu tak často ako je to len možné, nikdy nechodí vonku bez rúška a čaká na ďalšiu dávku očkovania.

(more…)

Ako môžu nové poznatky o strese pomôcť upokojiť znepokojenú myseľ

Posted Posted in Coping, Social Support, Stress

Bart Verkuil, Katedra klinickej psychológie, Univerzita v Leidene, Holandsko a PEP Group, Noordwijk, Holandsko

“Čo keď sa nakazím a skončím v nemocnici?” “Čo ak za pár mesiacov nebudem môcť zaplatiť svoje účty?” “Aký vplyv bude mať tento lockdown na zdravie mojich detí?”

Hrozba koronavírusu má obrovský dopad na naše životy. Vedci používajú štatistické modely na zistenie šírenia vírusu, aby určili, aké opatrenia je potrebné prijať, a odhadnúť, akým rizikám čelíme. To pomáha získať nad touto pandémiou určitú kontrolu. Je zaujímavé, že ako jednotlivé ľudské bytosti neustále konáme ako títo vedci, ale automatickejšie; našu ľudskú myseľ možno považovať za „predpovedajúce stroje“, ktoré neustále odhadujú, či v súčasnosti existuje riziko infikovania, straty zamestnania alebo kritiky. Existujú veľké rozdiely v tom, ako ľudia odhadujú tieto riziká, a u niektorých ľudí tieto odhady vedú až k silným obavám.

(more…)

Ak je medicína tímová hra, mali by hrať aj pacienti: psychologický pohľad na zapojenie pacienta

Posted Posted in Patient engagement

Graffigna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Taliansko

Zdravotnícki pracovníci na celej ceste starostlivosti musia spolupracovať a koordinovať svoje úsilie o efektívne fungovanie systémov zdravotnej starostlivosti. Inými slovami, medicína si na to aby bola úspešná vyžaduje tímovú prácu. Ak sa na tomto princípe zhodneme, potom – po prijatí športovej metafory – by sa aj pacient mal považovať za hráča tímu!

Koncept zapojenia pacienta si to uvedomuje a je dôležitou ingredienciou na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.

(more…)

Ako podporiť pacientov k strate hmotnosti a lepšie zvládať ich diabetes 2. typu

Posted Posted in Communication, Incentives, Motivational interviewing, Social Support

Leah Avery – Teesside University, VB.

Cukrovka 2. typu sa predtým považovala za postupne sa zhoršujúcu chorobu s nevyhnutnou potrebou inzulínovej terapie, avšak výskum zmeny životného štýlu spochybňuje túto pesimistickú prognózu. S pokračujúcim nárastom prevalencie cukrovky 2. typu sa objavujú ďalšie dôkazy, ktoré ukazujú, aká dôležitá je úloha jedla a zmeny stravovania,aby sme tento stav úspešne zvládli.

Diétne prístupy sa dajú zväčša rozdeliť na dva. Tie, ktoré sa zameriavajú na to, čo jeme (napr. sacharidy), aby optimalizovali metabolizmus a glykemickú kontrolu pomocou pomalého a stabilného chudnutia. Ostatné, ktoré sa zameriavajú na konzumované množstvo, napríklad nízkokalorická strava zahŕňa výrazné energetické obmedzenie energetického príjmu. Ide o rýchle chudnutie.

(more…)

Ako naučiť odborníkov v prvej línii zdravo konverzovať o zdraví

Posted Posted in Communication, Goal setting

Autor: Wendy Lawrence, Southamptonská univerzita

Naše hlavné príčiny úmrtia a chorôb v dnešnej spoločnosti sú ovplyvnené našim životným štýlom. Čoraz viac sa zameriavame na spôsoby, ako zlepšiť správanie so zdravím súvisiace. Odborníci v prvej línii, najmä tí, ktorí pracujú v zdravotných, sociálnych a komunitných pozíciách, sú kľúčovým zdrojom na podporu zmeny správania. Rutinné schôdzky ponúkajú príležitosti na začatie rozhovorov o zmene správania každý týždeň, ale mnoho odborníkov má pocit, že im chýbajú vedomosti a zručnosti potrebné na poskytnutie podpory pri zmene správania. To môže znížiť našu sebadôveru na rozhovor s klientom alebo pacientom o potenciálne citlivých témach vrátane fajčenia, chudnutia alebo pitia alkoholu.

(more…)

Jesť alebo nejesť, to je otázka: Ako môžu odborníci na psychológiu zdravia pomôcť ľuďom jesť bezpečne?

Posted Posted in Automaticity, Habit, Self-efficacy

Barbara Mullan, Curtin University, Austrália

Rozsah problému

Každý rok po konzumácii kontaminovaných potravín ochorie každý desiaty človek na celom svete (približne 600 miliónov ľudí) a zomrie až 420 000 ľudí. Tam, kde sa tieto prípady vyskytujú, existujú obrovské geografické rozdiely, pričom najväčšiu záťaž na choroby prenášané potravinami nesú regióny Afriky, juhovýchodnej Ázie a východného Stredomoria (ďalšie podrobnosti o záťaži chorobami prenášanými potravinami podľa regiónov nájdete tu). Okrem týchto geografických rozdielov existujú obrovské rozdiely aj v typoch látok, ktoré sú zodpovedné za choroby prenášané potravinami (napr. vírusy, baktérie, parazity).

(more…)

Ako pomôcť tehotným ženám prestať fajčiť: zdieľanie osvedčených postupov z Veľkej Británie

Posted Posted in Financial Incentives, Smoking cessation

Felix Naughton, University of East Anglia, Veľká Británia

Približne 25 až 50% fajčiarok prestane fajčiť po zistení, že sú tehotné. Prečo však zvyšok tehotných žien pokračuje aj počas celého tehotenstva?

Nevedia, že fajčenie počas tehotenstva je škodlivé? Spravidla áno. Jedna z našich štúdií vo Veľkej Británii, ktorá zahŕňala tehotné ženy motivované aj nemotivované prestať, zistila, že 99% do istej miery súhlasilo s tvrdením „fajčenie počas tehotenstva môže spôsobiť vážne poškodenie môjho dieťaťa“, pričom približne 75% súhlasilo veľmi alebo mimoriadne. O 12 týždňov neskôr však abstinovalo menej ako 10% z nich. Aj keď je pokus o odvykanie pravdepodobnejší u osôb so silným „presvedčením o škodlivosti“ fajčenia v tehotenstve, nezdá sa, že by zvyšoval šance na úspech.

(more…)

Zlepšenie poskytovania krátkych odporúčaní týkajúcich sa alkoholu v primárnej starostlivosti: pohľady z oboch strán konzultačného stola

Posted Posted in Assessment, Brief behavioural intervention, Goal setting, Habit, Planning

Amy O’Donnell, Newcastle University, Veľká Británia

V niektorých častiach Európy nedávno poklesla úroveň pitia, najmä medzi mladými ľuďmi. Nadmerná konzumácia alkoholu však zostáva hlavným rizikovým faktorom pre zlé zdravie a predčasnú smrť. Poskytovanie jednoduchých krátkych rád osobám identifikovaným ako silní užívatelia alkoholu môže pomôcť znížiť množstvo alkoholu, ktoré ľudia konzumujú, najmä ak sú poskytované lekármi primárnej starostlivosti, ako sú praktickí lekári alebo zdravotné sestry. Stručná rada týkajúca sa alkoholu zahŕňa krátky štruktúrovaný rozhovor, ktorého cieľom je motivovať a podporovať pacienta, aby zvážil zmenu v pití alkoholu a znížil tak riziko ujmy u svojej osoby. Stále sme úplne neidentifikovali kľúčové zložky týchto rozhovorov, ale osobitne účinnou súčasťou balíka sa javí poskytovanie osobnej spätnej väzby o konzumácii alkoholu pacientom a podpora jeho sebakontroly.

(more…)

Zostať doma a zostať v pohode

Posted Posted in Acceptance and Commitment Therapy, Coping, Habit, Mental Health, Planning, Routines, Self-monitoring, SMART Goals

Dr Federica Picariello a Prof Rona Moss-Morris, King’s College Londýn, Spojené kráľovstvo  

V priebehu niekoľkých týždňov sa po celom svete dramaticky zmenil každodenný život a našej budúcnosti sa chopila neistota súvisiaca s pandémiou COVID-19. Okrem okamžitej a naliehavej potreby spomaliť šírenie COVID-19 rýchlymi a rozsiahlymi zmenami v správaní (tj sebaizoláciou, sociálnym odstupom a karanténou) je potrebné zvážiť vplyv týchto opatrení na duševnú a fyzickú pohodu, aby sa aj v tejto oblasti uskutočnil včasný zásah a zmiernili sa ich dlhodobé následky.

(more…)