Визия

Ние предоставяме кратки обобщения и практически препоръки, основани на актуални научни изследвания в психология на здравето, преведени на няколко европейски езика, за да информираме практикуващите и осъществяващи интервенции в сферата на здравето специалисти.

 

knowledge-sharing