Hoe nieuwe inzichten over stress een bezorgde geest kunnen helpen tot rust te komen

Posted Posted in Coping, Social Support, Stress

Bart Verkuil, Department of Clinical Psychology, Leiden University, The Netherlands and PEP Group, Noordwijk, The Netherlands.

“Wat als ik het virus krijg en in het ziekenhuis kom te liggen?” “Wat als ik mijn rekeningen binnenkort niet meer kan betalen?” “Wat voor effect heeft de lockdown op de gezondheid van mijn kinderen?”

De dreiging van het coronavirus heeft op het leven van de meeste van ons een enorme impact. Om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en in te schatten welk risico we lopen gebruiken wetenschappers statistische modellen om inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus. Dit helpt om wat controle te krijgen over de pandemie. Interessant genoeg gedragen mensen zich continue als wetenschappers, maar dan automatisch; ons brein kan gezien worden als ‘voorspellingsmachines’ die constant bezig zijn ons huidige risico in te schatten op infectie, werkeloosheid, of kritiek te krijgen. Er zijn echter grote individuele verschillen in hoe mensen risico’s inschatten, en bij sommige mensen kan dit resulteren in intense zorgen.

(more…)

Als geneeskunde een teamsport is zouden patiënten ook mee moeten spelen: een psychologisch perspectief op patiënt engagement

Posted Posted in Patient engagement

Door G. Graffigna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy

Medewerkers in de gezondheidszorg moeten samenwerken en hun activiteiten coördineren gedurende het gehele zorgtraject om de gezondheidszorg effectief te laten functioneren. In andere woorden: gezondheidszorg vereist een succesvol team. Als we dit als uitgangspunt nemen en de sportmetafoor doortrekken, dan zou de patiënt ook in het team moeten zitten!

Het concept patiënt engagement onderkent dit, en is een belangrijk ingrediënt voor effectiviteit en duurzaamheid van de zorg.

(more…)

Patiënten helpen met afvallen en het managen van diabetes type 2

Posted Posted in Communication, Incentives, Motivational interviewing, Social Support

Leah Avery – Teesside University, UK.

Diabetes type 2 werd tot voor kort gezien als een progressieve aandoening, met een uiteindelijke behandeling met insuline. Echter, uit onderzoek naar verandering in levensstijl blijkt die prognose minder pessimistisch. Terwijl de prevalentie van diabetes type 2 blijft stijgen, stijgt ook het aantal onderzoeksresultaten die de rol van voeding in het succesvol managen van de conditie bevestigen.

Diëten kunnen grofweg in twee soorten ingedeeld worden. Ten eerste de diëten die focussen op wat we eten (bijvoorbeeld koolhydraten), en het optimaliseren van metabolisme en glucose controle door langzaam maar zeker af te vallen. Ten tweede de diëten die focussen op hoeveel we eten, zoals een caloriearm dieet dat zich richt op het sterk verminderen van energie-inname, om snel gewicht te verliezen.

  (more…)

Gezondheidszorg medewerkers en Gezonde Gespreks Technieken

Posted Posted in Communication, Goal setting

Door Wendy Lawrence, University of Southhampton

Vandaag de dag worden de grootste oorzaken van sterfte en ziekte beïnvloed door levensstijl, en er wordt meer gefocust op gezond gedrag. Gezondheidszorgmedewerkers, zeker degenen die werken in gezondheid en sociale zorg, zijn bij uitstek degenen die mensen kunnen helpen gezonder gedrag te vertonen. Routineafspraken bieden mogelijkheden om het gesprek aan te gaan over gedragsverandering. Helaas hebben veel gezondheidszorgmedewerkers het gevoel dat ze niet genoeg kennis en vaardigheden hebben om patiënten te helpen hun gedrag te veranderen. Dit kan een barrière zijn om gesprekken aan te gaan met cliënten of patiënten over gevoelige onderwerpen zoals roken, lichaamsgewicht, of alcoholgebruik.

(more…)

Eten of niet eten, dat is de vraag: Hoe kunnen gezondheidspsychologen helpen met voedselveiligheid?

Posted Posted in Automaticity, Habit, Self-efficacy

Door Barbara Mullan, Curtin University, Australia

Hoe groot is het probleem?

Jaarlijks wordt een op de tien mensen (ongeveer 600 miljoen mensen wereldwijd) ziek na het eten van besmet voedsel, en maar liefst 420.000 mensen overlijden. Er zijn grote geografische verschillen, waarbij mensen in Afrikaanse, Zuidoost Aziatische, en Oost Mediterrane gebieden het grootste risico lopen op ziektes die overgedragen worden door voeding. Naast geografische verschillen zijn er ook grote verschillen tussen hoe de ziektes worden overgedragen (bijvoorbeeld door virussen, bacteriën, parasieten).

(more…)

Zwangere vrouwen helpen te stoppen met roken: Best practice uit het Verenigd Koninkrijkgd Koninkrijk

Posted Posted in Financial Incentives, Smoking cessation

Door Felix Naughton, University of East Anglia, UK

Tussen 25-50% van de vrouwelijke rokers stopt als ze ontdekken als ze zwanger zijn. Waarom rookt de rest door tijdens hun zwangerschap?

Weten ze dan niet dat roken tijdens de zwangerschap schadelijk is? Meestal weten ze dat wel. Een van onze onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk vond dat 99% het in meer of mindere mate eens was met de stelling ‘roken tijdens de zwangerschap kan zeer schadelijk zijn voor mijn baby’, waarbij ongeveer 75% het ‘zeer eens’ of ‘extreem eens’ was met de stelling. Aan dit onderzoek deden zowel zwangere vrouwen mee die wilden stoppen als zij die niet wilden stoppen. Toch was minder dan 10% van hen 12 weken later gestopt. Hoewel vrouwen die sterk geloven dat roken tijdens de zwangerschap schadelijk is vaker proberen te stoppen, verhoogt dat geloof de kans op succesvol stoppen niet.

(more…)

Het verbeteren van kort advies over alcohol in de gezondheidszorg: standpunten van beide kanten van de praktijk tafel

Posted Posted in Assessment, Brief behavioural intervention, Goal setting, Habit, Planning

Door Amy O’Donnell, Newcastle University, UK

De mate van alcoholgebruik is recentelijk afgenomen in sommige delen van Europa, vooral onder jongeren. Helaas blijft excessief alcoholgebruik een grote risicofactor voor gezondheid en voortijdig overlijden. Eenvoudig en kort advies aanbieden aan zware drinkers kan de alcoholconsumptie verminderen, vooral als dat advies geleverd wordt door eerstelijns zorgmedewerkers zoals huisartsen en verpleegkundigen. ‘Kort alcoholadvies’ is een kort, evidence-based, gestructureerd overleg, met het doel de patiënt te motiveren en te steunen een verandering in het drinkgedrag te overwegen, om de kans op negatieve gevolgen voor de gezondheid te verlagen.

(more…)

Gezond blijven terwijl je thuisblijft

Posted Posted in Acceptance and Commitment Therapy, Coping, Habit, Mental Health, Planning, Routines, Self-monitoring, SMART Goals

Door Dr Federica Picariello en Professor Rona Moss-Morris, King’s College London, the UK.  

Binnen enkele weken veranderde overal ter wereld het dagelijks leven in het kielzog van de COVID-19 pandemie, en onzekerheid nam onze toekomstplannen over. Naast de onmiddellijke en dringende noodzaak om de verspreiding van COVID-19 te vertragen door wijdverspreide gedragsverandering (bijvoorbeeld thuisblijven, afstand houden, en quarantaine), moet er gekeken worden naar de impact op geestelijk en fysiek welzijn om vroeg in te kunnen grijpen en lange termijneffecten te verzachten. 

(more…)

Hoe hou je gezond gedrag vol op de lange termijn?

Posted Posted in Habit, Motivation, Self-monitoring, Self-regulation

Door Dominika Kwasnicka, SWPS University, Polen en University of Melbourne, Australie

Het einddoel van programma’s voor gezondheidspromotie is om langdurige gedragsverandering. Medewerkers in de gezondheidszorg kunnen daar een rol in spelen, door patiënten te helpen hun gezondheid te verbeteren door gedrag te veranderen en deze verandering vol te houden. We weten dat het moeilijk is om je gezonder te gaan gedragen, en dat het nog moeilijker is om dat op langere termijn vol te houden. Een groot vraagstuk in de gezondheidspsychologie is waarom dat zo moeilijk is.   

(more…)

Steek je kop niet in het zand! Het nut van mensen helpen om hun voortgang te bewaken

Posted Posted in Self-monitoring

Door Thomas L. Webb, Department of Psychology, The University of Sheffield, the UK

Hoe gaat het met je voornemen om minder te snoepen en 10 kg af te vallen? De kans is groot dat je dat niet goed weet – of misschien niet eens wil weten. In dit soort situaties hebben mensen de neiging hun kop in het zand te steken, en doelbewust informatie die hen zou moeten helpen met het bewaken van hun voortgang te vermijden of verwerpen. Onderzoek naar dit ‘struisvogel effect’ geeft aanwijzingen dat mensen hun voortgang vaak niet bijhouden (bijvoorbeeld door regelmatig op een weegschaal te gaan staan, of de voedingsinformatie van een product bestuderen), gedeeltelijk omdat ze zich slecht over zichzelf gaan voelen als ze dat wel doen. Ze realiseren zich dan bijvoorbeeld dat ze nog steeds meer wegen dan gehoopt, en dat ze nog steeds te veel suiker eten. 

(more…)