Spojenie slona s jazdcom: Úloha motivácie

António Labisa Palmeira, CIDEFES – Universidade Lusófona, Portugalsko; ISBNPA Výkonný riaditeľ  

Dlhodobá motivácia pre správanie súvisiace so zdravím môže pochádzať z rôznych zdrojov. Vedci zaoberajúci sa správaním sa stále snažia zistiť, ako tieto zdroje do seba zapadajú. Napríklad behávam takmer každý deň a robím to už viac ako 30 rokov. Ako a prečo som si zachoval tento návyk?

Daniel Kahnemann by naznačil, že v hre sú duálne motivačné systémy: systém 1, ktorý sa zaoberá inštinktmi a emóciami, a systém 2, ktorý je poradný a vedomý. Mohol by argumentovať, že systém 2 ma vyzýva, aby som behal, pretože som si vedomý zdravotných výhod cvičenia. Na druhej strane, Ed Deci by mohol naznačiť, že som vnútorne motivovaný behať a robiť to, pretože je to v súlade s mojimi hodnotami a pretože ma to baví.

Ktorá z týchto možností je správna? Tvrdil by som, že správne sú obe a že niekoľko ďalších teórií môže byť tiež kritických pri vysvetľovaní udržiavania správania. Ako tieto teórie spolupracujú a ako ich môžeme využiť v každodennej praxi? Napríklad, ako môžu systémy 1 a 2 efektívne navzájom zdieľať informácie? Pochopením týchto mechanizmov môžeme pomôcť pacientom v snahe udržať si zdravé správanie.

Budem tvrdiť, že tu hrá úlohu vnútorná motivácia a na preskúmanie tejto myšlienky použijem Haidtov príbeh Slon a jazdec. Haidtova metafora je v súlade s vyššie uvedeným modelom duálneho spracovania, v ktorom sa uvádza, že slon je náš systém 1, fyziologicky riadený, inštinktívne ovplyvňuje správanie a využíva implicitné (podvedomé) informácie. Jazdec je náš systém 2, poháňaný kladmi vs. zápormi, ktorý využíva explicitné (vedomé) informácie.

Keď je jazdec zmätený v tom, ktorá informácia je najlepšia, slon vtrhne dovnútra a inštinktívne urobí svoju vec. Napríklad, keďže sa slon vyvinul v ére nedostatku, bude vás to nútiť využiť každú príležitosť na konzumáciu vysokokalorických jedál alebo obmedziť námahu na minimum. Dnes, v dobe hojnosti, je to problematické, pretože jazdec je zavalený protichodnými informáciami o tom, ako riadiť správanie súvisiace so zdravím. Len si pomyslite, koľko rôznych diét je k dispozícii… Tento prebytok informácií prispieva k rozvoju nezdravých návykov, ako je prejedanie sa a fyzická nečinnosť. Návyky sú automatickou odpoveďou na príslušné podnety a zohrávajú základnú úlohu v behaviorálnej výžive a fyzickej aktivite. Napríklad, s viac ako 220 rozhodnutiami denne o samotnom jedle, lepšie využívame návyky, aby sme sa vyhli paralýze rozhodovania (t. j. žiadnemu rozhodnutiu kvôli množstvu dostupných možností) a nakŕmili sa niečím, aj keď to nie je tá najzdravšia voľba. 

Veľkou otázkou teda je, ako si môžeme vytvoriť zdravšie návyky?

Podľa môjho názoru nám digitálne zdravotnícke zariadenia môžu pomôcť vytvoriť zdravšie návyky. Napríklad v rámci projektu NoHoW naša skupina vyvinula aplikáciu prepojenú s inteligentnými hodinkami a inými nositeľnými zariadeniami, ktoré neustále zbierali údaje o „sloňom “ (t. j. telesnom) stave ľudí. Aplikácia potom tieto informácie explicitne a priamo sprístupnila ľuďom na zobrazenie. Výsledkom bolo, že to dalo “jazdcovi” nový zdroj: sebamonitorovanie dát streamovaných z telesných stavov. Tento zdroj možno použiť na obohatenie samoregulačných procesov a motivácie k zdravšiemu správaniu.

Ponúknuť jazdcovi z prvej ruky informácie o tom, čo slon zažíva, umožňuje ľuďom vytvárať prepojenia medzi ich vlastným správaním a ich hodnotami, presvedčeniami a cieľmi. Napríklad, keď behám, moje telo mi hovorí, že sa cítim silný a plný energie. Keď potom po behu skontrolujem svoje inteligentné hodinky, vidím, že som za ten deň urobil 10 000 krokov. V tomto prípade môj jazdec cíti, že má situáciu pod kontrolou, keďže slon a jazdec sú zosúladení a moja myseľ vytvára spojenie medzi pocitom sily a energie a podnikaním ďalších krokov. To posilňuje vzorec správania.

Prepojenie údajov z nositeľných zariadení s vnútornými somatickými a emocionálnymi stavmi ľudí môže mať tieto účinky:

  1. Jazdec a slon budú viac zosúladení, a tým uľahčia udržiavanie správania.
  2. Keď jazdec a slon nie sú zosúladení, môže to podnietiť ľudí, aby prehodnotili (účinky) svojich vzorcov správania.
  3. Zdravé správanie sa môže stať viac internalizovaným (t. j. toto správanie sa stane súčasťou vašej identity a bude integrované s tým, čo ste a čo robíte).

S ohľadom na to je odpoveď na to, ako a prečo som si udržal beh viac ako 30 rokov, jasnejšia: Behám, pretože môj slon a môj jazdec sú počas môjho behu zosúladení. V portugalčine sa hovorí: „Quem corre por gosto, não cansa“ – veci, ktoré robíš rád, ťa neunavujú. Pre mňa je to dokonalý príklad toho, ako vnútorná motivácia spája slona a jazdca.

Dôkazy pre túto myšlienku sú pomerne slabé (tu a tu) a výskum je stále v počiatočnom štádiu. Sú potrebné lepšie senzory a obsah aplikácie musí byť založený na dôkazoch. Projekt NoHoW bol navrhnutý s ohľadom na tieto obavy, ale vyžaduje si oveľa viac výskumu. Musíme si byť vedomí aj problémov vyplývajúcich z APPtimizmu: môžete nájsť „aplikáciu pre…“ takmer všetko, ale to neznamená, že aplikácia bude efektívna.

Praktické odporúčania

Pri zvažovaní toho, ako môže aplikácia alebo zásah zmeny digitálneho správania ovplyvniť interakciu slona a jazdca pri podpore zdravotného správania majte na pamäti nasledovné:

Získajte informácie o nových technológiách – Sledujte nové vylepšenia a informácie, ktoré sú k dispozícii. Potom sa zamerajte na to, čo znamenajú údaje, ktoré zbierajú, a ako môžu pomôcť udržať si zdravé správanie.

Hľadajte štruktúru – Aká je variabilita srdcovej frekvencie? Čo je to kardiorespiračná zdatnosť? Jazdec miluje pocit kompetentnosti; tieto časti informácií poskytujú štruktúru kompetencie, o ktorú sa treba snažiť. Väčšina aplikácií vysvetľuje tieto pojmy, hľadajte ich a dozviete sa o nich niečo viac.

Hľadajte podporné prostredia, ktoré je emocionálne a vzťahovo bezpečné – Zistite, či aplikácie používajú nositeľné informácie v podpornom prostredí, ktoré nie je hodnotiace, zlepšuje autonómne rozhodovanie a vnútornú motiváciu. Zatiaľ čo údaje z nositeľných zariadení možno použiť ako platidlo pre súťažné duely (napr. moja variabilita srdcovej frekvencie je nižšia ako vaša), úloha konkurencie ako hnacej sily správania je nejasná a medzi jednotlivcami existuje veľká variabilita.

Informácie sú dvojsečná zbraň – Buďte ostražití, informácie môžu viesť k nadmernému správaniu. Použite informácie ako zdroj, nie ako jediný hnací motor správania.

Preložila [Zuzana Dankulincová]