Samenwerking tot stand brengen tussen gedragsonderzoek en de praktijk om de gezondheid te verbeteren 

Door Katherine Brown, University of Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk

De inhoud van deze blog is deels ontleend aan mijn eigen ervaringen tijdens het werken in een gesplitste rol tussen een universiteit en een lokale overheidsinstantie voor volksgezondheid, met de mogelijkheid om mijn onderzoek naar interventie ontwikkeling en evaluatie vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Of je nou gezondheidsdiensten aanvraagt, beheert, ontwerpt of aflevert, dan is er de mogelijkheid dat er minstens een gedrag is dat uw gebruikers moeten veranderen om uw dienst zo succesvol het doel te kunnen behalen. Dit komt door de manier waarop het gedrag van mensen bijdraagt aan de ziekte zelf, ongeacht of de ziekte(s) waar uw dienst zich op richt overdraagbaar (bijvoorbeeld griep, COVID-19, tuberculose, of SOA’s) of niet overdraagbaar (bijvoorbeeld hartziektes, COPD, type 2 diabetes, obesitas) zijn. Dat wil niet zeggen dat mensen de schuld moeten krijgen van hun eigen slechte gezondheid of dat ze moeten worden gezien als de enige die verantwoordelijk is voor hun eigen gezondheid en welzijn. Juist het tegenovergestelde! De gezondheidstoestand van een persoon is ook het gevolg van genetische, biologische, sociale en omgevingsdeterminanten

Het belang van ons gedrag bij het beheersen van een ziekte is benadrukt op een globaal level tijdens de huidige COVID-19 pandemie, aangezien we allemaal verplicht zijn om sociaal en/of fysiek afstand te houden, regelmatig onze handen moeten wassen en/of desinfectie te gebruiken, gezicht aanraking vermijden, maskers dragen, en onszelf te isoleren wanneer we dachten symptomen van het virus te hebben of in quarantaine gaan bij terugkeer van bepaalde reisbestemmingen. Als mensen dit in grote getalen genoeg doen, wordt de verspreiding van het virus geminimaliseerd en de resultaten verbeterd.

Een van de belangrijkste disciplines van studie en onderzoek binnen de gezondheidspsychologie is het begrijpen van de complexe op elkaar inwerkende factoren die van invloed zijn op de vraag of mensen zich bezighouden met gedrag dat hun eigen gezondheid, de gezondheid van de mensen om hen heen en/of de gezondheid van de bredere bevolking, verbeterd. Als we kunnen begrijpen wat deze gedragingen drijft, kunnen we mogelijk omgevingen creëren of aanpassen en/of direct zodanig ingrijpen dat gezond gedrag toeneemt en ongezond gedrag afneemt.

We beschikken over een aanzienlijke en snel groeiende bewijs basis over wat

werkt om verandering in een hele reeks gedragingen te ondersteunen, waaronder maar niet beperkt tot: in eerste instantie contact zoeken met de diensten zelf, gezond

eten, lichamelijk activiteit, sedentair gedrag, handhygiëne, medicatietrouw,

stoppen met roken en het verminderen van alcoholgebruik.

Dit bewijs moet worden verwerkt in het ontwerp van de volksgezondheid en bij gezondheids- en sociale diensten. Gezondheidspsychologen die experts zijn in dit veld en werknemers die werken aan projecten of deze projecten aanleren, hebben te lang individueel verwerkt. Proeven van gedragsverandering die door prestigieuze onderzoek financiers worden betaald en effectief zijn gebleken, worden vaak niet op grote schaal gebruikt en in praktijk gebruik; te weinig van wat daadwerkelijk in de praktijk wordt gebruikt, is volledig op bewijs gebaseerd of grondig geëvalueerd (als dit überhaupt al gebeurd is). 

Hoe is gedragsonderzoek gebruikt om de volksgezondheid te verbeteren?

Degenen die werken in gezondheids- en sociale zorgorganisaties zijn al lang geïnteresseerd in hoe zij onderzoeksgegevens kunnen gebruiken en toepassen om de hoogste kwaliteit diensten en interventies van de hoogste kwaliteit te verzekeren. Recentelijk heeft dit geleid tot een groeiend bewustzijn van de gedragswetenschappen en de bijdrage van de gezondheidspsychologie aan het begrijpen en veranderen van gezondheid gerelateerd gedrag. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft ‘Public Health England’ een nationale strategie gepubliceerd waarin wordt gepleit voor een gedrag en sociale wetenschappelijke revolutie voor beleid en praktijk van de volksgezondheid. Onlangs is de ‘Behaviour Change Unit (gedragsverandering eenheid) in Hertfordshire County Council opgericht. Zij worden vaak door overheden in het Verenigd Koninkrijk, maar ook wereldwijd, benaderd voor advies of hoe ook zij gedragsverandering methode en bewijs kunnen implementeren. Op deze manier willen zijn ook de gezondheid en welzijn verbeteren en grote uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid aanpakken. Denk als gezondheidswerker flexibel na over het gezondheidssysteem en hoe bewijs van gedragsverandering kan worden toegepast, omdat een herontwerp van diensten vaak niet hetgeen is wat nodig is. Bijvoorbeeld:

  • We hebben samengewerkt met commissarissen en dienstverleners om de gewichtsbeheersing diensten voor gezinnen in Coventry aan te passen, zodat de inhoud bewijs toepaste over wat bekend is over werken voor verandering in eetgedrag en fysieke activiteit.  Zo hebben we bijvoorbeeld ‘het stellen van doelen’, ‘actieplanning’ ‘probleemoplossing’ en ‘herziening van gedragsdoel’ omdat we weten dat dit effectieve interventies zijn voor gewichtsbeheersing.
  • ‘Wrapped’ (ingepakt) is een condoomgebruik bevorderende interventie gebaseerd op gedragsverandering theorie en bewijsmateriaal dat, indien effectief en kosteneffectief online door gezondheidsdiensten kan worden aangeboden. Een van de sterkste voorspellers van condoomgebruik bij jongeren is affectieve (op emotie gebaseerde) houding tegenover condooms (bv. ze verminderen het plezier en onderbreken de seks). Een deel van de interventie richt zich specifiek op deze negatieve overtuigingen over condoomgebruik door condoomgebruik als erotisch te presenteren in video’s van echte stellen die condooms gebruiken terwijl ze seks hebben.
  • ‘Stopapp’ is een korte gedragsverandering interventie die de barrières aanpakt die rokers ervaren om toegang te krijgen tot de bestaande stop stoppen met roken diensten. Het omvat herformulering van overtuigingen die rokers vaak hebben over de aard van de diensten. Verder helpt deze interventie met het breken van barrières door het mogelijk te maken om direct te boeken via een e-mail en stuurt het SMS herinneringen om de sessie bij te wonen.

Praktische aanbevelingen

Wat kunt u doen om samenwerking op te bouwen tussen gedragsonderzoek en praktijk om gezondheid te verbeteren?

  • Onderzoekers kunnen contacten leggen met gezondheidsdiensten, volksgezondheid diensten, of zorgdiensten en hun opdrachtgevers die zich bezighouden met onderwerpen die hen interesseren en hun werk in de praktijk toepassen. Als u een duidelijke, aantoonbare gezondheidsbehoefte aanpakt, is dit een veelbelovende route om subsidie-inkomsten aan te trekken.
  • Leiders van gezondheidsdiensten of afdelingen kunnen kijken naar het gebruik van functiebeschrijvingen en personeel specificaties die gebruik maken van de vaardigheden en kennis van gezondheidspsychologen die de volgende keer de rol in hun team kan vervullen. Voorbeelden zijn beschikbaar bij de British Psychological Society Division of Health Psychology Careers.
  • Commissarissen of andere belanghebbenden die gezondheidsdiensten leveren kunnen contact opnemen met lokale universiteiten met gezondheidspsychologen en gedragsverandering specialisten om te zien of ze willen samenwerken aan het ontwerp en/of evaluatie. Zij kunnen misschien helpen bij het aanvragen van financiering om de samenwerking te ondersteunen.

Vertaald door Isabelle Maussen en Denise van Rijen