Strävan efter ditt bättre jag – en anledning till beteendeförändring

Posted Posted in Mental Imagery, Possible selves

Av: Winifred Gebhardt, Leiden University, Nederländerna

För ungefär nio år sedan bestämde jag mig för att bli vegetarian; beslutet skedde över en natt. Jag läste just då en roman där huvudpersonen förklarade att han inte kunde äta någonting “där ett hjärta slagit”. Dessa få ord slog ner som en blixt; jag insåg att det var exakt så jag kände mig! Jag slutade med en gång äta kött och fisk, och jag har sedan dess inte haft några problem att hålla mig till min nya diet. Det nya beteendet passade perfekt ihop med “den jag är”.

Å andra sidan brukade jag tidigare jogga regelbundet och kunde springa sju kilometer i sträck, men jag betraktade mig aldrig som en “sportig person”. Så fort jag stötte på ett hinder (t.ex. en förkylning) återgick jag snabbt till att bli en soffpotatis. Jag försöker inte längre vara “sportig”, men jag försöker gå en sväng när jag har tid under dagen. Jag betraktar istället mig själv som en “aktiv person”.

(more…)

N-of-1 studier: Vad kan vi lära oss genom att studera en enda försöksperson?

Posted Posted in Assessment, Interventions

Av Marie Johnston och Derek Johnston, University of Aberdeen, Scotland

Vårdpersonal söker ofta svar på frågor rörande en person, ett sjukvårdsteam, ett sjukhus, en region, etc. Det kan, till exempel, vara viktigt att ta reda på hur ofta en man med övervikt eller fetma småäter, när och var han småäter och om stress förstärker beteendet i fråga. Eller så kan det vara viktigt att ta reda på hur ofta sjukvårdspersonal i ett specifikt team glömmer att tvätta händerna i samband med patientmöten, om handtvättningen minskar när teamet är underbemannat och om uppmuntrande affischer på avdelningen ökar det önskade beteendet. Eller så vill man kanske bena ut varför kliniska misstag sker och om de sker oftare på vissa avdelningar eller inom vissa lönegrader. Eller – på en policynivå – så kan det vara meningsfullt att utvärdera om en ny förordning (t.ex. rökförbud på offentlig plats) har påverkat rökning på olika arbetsplatser.

Man kan försöka ta itu med dessa frågor genom att fråga folk vad de tror eller kommer ihåg, men det är bättre att fråga eller observera beteenden när de väl sker eftersom detta gör det lättare att undvika bias eller att folk helt enkelt glömmer bort vad som faktiskt hänt. Nya teknologiska redskap såsom smartphone appar gör det enkelt att följa vad som sker i realtid och en ”n-of-1” studie kan hjälpa dig att svara på ovanstående frågor.

N-of-1 studier är möjliga att genomföra när ett problem eller ett beteende kan mätas vid upprepade tillfällen för att undersöka förändring över en längre tidsperiod. Man kan sedan beskriva problemet och undersöka om det förbättras/förvärras under vissa förhållanden. Eller så kan man introducera en ny behandling och undersöka om den har en önskad effekt.

Det enklaste sättet att analysera data från n-of-1 studier illustreras i grafen i Figur 1. Detta är ett nödvändigt steg i varje n-of-1 analys och kan vara tillräckligt. Det finns även statistiska metoder för hur man hanterar data från n-of-1 studier. Mer komplexa metoder är under utveckling (t.ex. metoder för att undersöka dynamisk förändring).

(more…)

Träning för äldre: hur mycket är för mycket?

Posted Posted in Goal setting, Motivational interviewing, Self-monitoring

Av: Anne Tiedemann, The University of Sydney, Australia

“Brist på aktivitet ödelägger människans goda tillstånd medan rörelse och metodisk fysisk träning räddar och förvarar det” Platon, 400 f.Kr.

Det har länge varit känt att regelbunden fysisk träning är viktig för hälsan och välbefinnandet. Hälsofrämjande meddelanden riktar sig ofta till barn och ungdomar, med mindre fokus på vikten av fysisk aktivitet hos personer över 65 år. Men detta är en avgörande tid då det är extra viktigt att göra fysisk aktivitet till en del av vardagen.

(more…)

Att våga prata om vikt i patientmötet

Posted Posted in Communication

Av Jane Ogden, University of Surrey, Storbritannien

Det är knepigt att prata om vikt i patientmötet. Många patienter är trötta på att höra att ”det skulle vara bra om du kunde gå ner i vikt” varje gång de är i kontakt med sjukvården, oavsett om de har sökt vård på grund av halsont, screening för livmoderhalscancer eller ett misstänkt hjärtproblem. Dessa patienter har ofta upplevt en livstid av stigmatisering och tror att deras kroppsvikt är det enda sjukvårdspersonalen ser. Samtidigt som detta överensstämmer med många patienters upplevelse har andra inte ens tänkt tanken att deras vikt kan orsaka hälsoproblem och kan därför känna sig förolämpade eller förvånade om deras vikt tas upp i en hälsokonsultation. Några patienter vill helt enkelt inte höra, ignorerar vad som än sägs och tänker ”vad vet du om detta – du som är smal / tjock / för ung / för gammal” eller ”vetenskapen har alltid fel”. Därför krävs det att vårdpersonal noggrant väljer ’när’, ’hur’ och ’vad’ de diskuterar med personer som är överviktiga.

(more…)

Upplevd självförmåga: Tilltron till sin egen förmåga att nå ett särskilt mål kan hjälpa en att uppnå viktiga livsstilsförändringar

Posted Posted in Motivation, Self-efficacy

By Ralf Schwarzer, Freie Universität Berlin, Germany and SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland

Changing behavior may often be desirable but difficult to do. For example, quitting smoking, eating healthily and sticking to a physical exercise regimen all require motivation, effort, and persistence. While many psychological factors play a role in behavior change, self-efficacy is one of the most important.

(more…)

Telling stories about caring for others

Posted Posted in Social Support

By Irina Todorova, Health Psychology Research Center in Sofia, Bulgaria

Taking care of aging loved ones, who are perhaps in frail health, can be a complicated and confusing experience that is both gratifying and frustrating. Medical science is helping people live longer, healthier lives, and in some cases can slow down the cognitive decline that frequently come with age. The way that families care for older members, as well as the meaning of aging, dementia and caregiving varies across cultural contexts. Most people are aging at home as members of their communities, which has psychosocial benefits for the older person as well as for the different generations of family members. At the same time, caring for people with declining health is accompanied with physical effort, psychological strain, grief related to ongoing loss and possibly financial difficulties for the caregiver. (more…)

Motivation and the first steps toward physical activity

Posted Posted in Goal setting, Motivation, Self-regulation

By Keegan Knittle, University of Helsinki, Finland

Here’s a familiar story from primary care: an individual who would clearly benefit from more physical activity comes into the clinic. We discuss their physical (in)activity, and in the end, the person says they just aren’t motivated to change. What’s a clinician supposed to do? How can we motivate this person to at least consider changing their behavior for the better? Or better yet, how can we help them to form good intentions for being active?

(more…)

Positive psychology interventions at work

Posted Posted in Intervention design, Interventions

By Alexandra Michel, Federal Institute for Occupational Health and Safety, Germany and Annekatrin Hoppe, Humboldt Universität, Germany

Employees spend a major part of their waking time at work. It is no surprise then that reducing demands and increasing resources (e.g., autonomy, social support, self-efficacy) at work are important in promoting employees’ work-life balance, well-being and health. Over the last years, research has examined not only ways to repair the negative consequences of work stress, but also ways to promote resources to improve employees’ well-being at work. Especially, introducing positive psychology interventions to the workplace is a new avenue in the occupational health psychology field. Positive psychology interventions focus on building resources and preventing resource loss, and include activities that aim to cultivate positive feelings, behaviors and cognitions. In this blog post, we highlight three approaches that can help employees to build their resources and foster well-being at work.

(more…)

Patient talk: What the doctor clearly says, and the patient clearly does not understand

Posted Posted in Communication

By Anne Marie Plass, University Medical Center of Göttingen, Germany

Sometime ago a dermatologist who works as a psoriasis (a chronic skin disorder) -specialist in a university hospital, complained to me about many patients who do not adhere to the therapy, even though a mutual goal has been set, and a shared decision has been made.

(more…)

What happens with medications when they go home?

Posted Posted in Medication adherence

By Kerry Chamberlain, Massey University, Auckland, New Zealand

What do people do with medications once they enter the home? Surprisingly, limited research has attempted to answer that question. Yet, it is important – most medications are consumed at home under the control of the consumer. Prescription medicines are regulated, but once prescribed and collected, they are presumed to be taken as directed. People also can access and use a wide range of over-the-counter medications (e.g., for pain relief), alternative medications (e.g., homeopathic preparations), and other health-related preparations that are less obviously medications (e.g., dietary supplements, probiotic drinks). However, we should note that access to all forms of medication can vary considerably between countries.

(more…)