Improving the delivery of brief alcohol advice in primary care: views from both sides of the consultation table

Posted Posted in Assessment, Brief behavioural intervention, Goal setting, Habit, Planning

By Amy O’Donnell, Newcastle University, UK Levels of drinking have fallen recently in some parts of Europe, particularly amongst young people. However, excessive alcohol consumption remains a major risk factor for poor health and early death. Providing simple brief advice to those identified as heavy drinkers can help reduce the amount of alcohol people consume, […]

Vikten av att utvärdera klienters hanteringsstrategier

Posted Posted in Assessment, Coping

Av Nadia Garnefski och Vivian Kraaij, Institutionen för klinisk psykologi, Universiteit Leiden, Nederländerna ”Rob har just hört att han har HIV (en negativ händelse). Han känner att han själv bär skulden för detta (självklandrande) och undviker därför att träffa sina vänner (tillbakadragande). Situationen gör honom sorgsen. När han sitter hemma kan han inte sluta tänka […]

N-of-1 studier: Vad kan vi lära oss genom att studera en enda försöksperson?

Posted Posted in Assessment, Interventions

Av Marie Johnston och Derek Johnston, University of Aberdeen, Scotland Vårdpersonal söker ofta svar på frågor rörande en person, ett sjukvårdsteam, ett sjukhus, en region, etc. Det kan, till exempel, vara viktigt att ta reda på hur ofta en man med övervikt eller fetma småäter, när och var han småäter och om stress förstärker beteendet […]