Консултиране извън клиниката: обещаващият потенциал на мобилните технологии

Егон Дежонкере и Петер Купенс, Католически университет в Льовен, Белгия

Много форми на консултиране и психотерапия все още се провеждат предимно в терапевтичната стая. И все пак, след като напуснат терапевтичната стая, понякога пациентите се борят да се изправят срещу своите предизвикателства, възползват се от възможностите да станат по-добри и прилагат това, което са научили по време на сесията. Изследванията показват, че терапевтичната практика може да има голяма полза от пряк достъп до информация за това, което се случва в ежедневния живот на хората. Подобна информация може да идентифицира начини за интервенция и ефективно да запълни празнината между консултативните сесии и реалния живот.

Днешното повсеместно разпространение на смартфони, устройства за следене на активността и други мобилни устройства открива вълнуващи възможности в това отношение. То проправя пътя на консултантите да получат прозрения за ежедневието на своите клиенти и допълва спомените на клиентите за техния живот по време на терапевтичните сесии. Използването на мобилна технология между сесиите предоставя на терапевтите директен и непрекъснат поток от информация за преживяванията на хората в реалния живот и може да подобри възможностите за интервенция.

По отношение на оценяването, терапевтите могат да използват мобилни технологии, чрез които пациентите постоянно да докладват за моментното преживяване на съответните симптоми или на силните си страни, така както те се случват в ежедневието. В така наречените платформи за изследване на преживяванията, практикуващите специалисти могат да конструират кратки проучвания, които са съобразени със специфичните оплаквания или нужди на всеки клиент. Когато пациентите попълват такива проучвания, те предоставят на терапевтите детайлизиран поток от случваща се в момента информация за своя живот, която е по-малко засегната от възможни отклонения в спомените.

Една свободно достъпна платформа за изследване на преживяванията е m-Path, която ние разработихме през последните години. Приложенията за изследване на преживяванията като m-Path могат да се използват за отчитане честотата на обезсиляващи поведения (напр. епизоди на преяждане, пристъпи на паника, натрапливи мисли или действия, ритуали за самонараняване и др.), откриване на времеви модели (напр. депресивните чувства на клиента обикновено достигат своя пик сутрин, но има проясняване през деня), или получаване на представа за предшестващите фактори и последиците от оплакванията на клиента (напр. нивата на тревожност на клиента обикновено се повишават по време на социални взаимодействия). В ролята на учен-практик, терапевтът може да анализира и обобщава тези данни чрез интуитивни графики и диаграми преди дадена сесия. По време на действителната среща той може да представи установените модели на пациента под формата на обратна връзка. Подобен подход позволява на терапевтите да прецизират своите диагнози и да поставят оплакванията на пациента в контекст. По същия начин мобилната технология улеснява и наблюдението на процеса по време на целия курс на терапия. Тук терапевтите са също така в състояние да оценят отблизо ефектите от лечението (напр. рутинно наблюдение на резултатите), тъй като получават незабавна обратна връзка за ефикасността на своите интервенции и са в състояние да ги коригират своевременно спрямо актуалното състояние на клиента.

В терапевтично отношение мобилните технологии също могат да имат ползи, основно в две направления. Първо, оценяването, етикетирането и докладването на оплаквания могат да засилят чувството за овластяване на пациентите, тъй като простото обръщане на внимание на флуктуациите на симптомите и техните причини насърчава прозрението и способността за справяне. По същия начин, обсъждането на настроението или моделите на симптомите и закономерностите по време на консултативните сесии могат да засилят връзката между пациента и практикуващия специалист. Второ, помощта на мобилните технологии в терапията може да бъде и по-пряка. Мобилните и автоматични напомняния в ежедневието за упражненията, обсъждани по време на консултативна сесия, увеличават придържането към терапията на клиента във времето между срещите (напр. клиентът получава ежедневно напомняне да завърши обсъжданите упражнения за релаксация). Освен това, много приложения с така наречените адаптивни интервенции точно навреме също предоставят основани на научни доказателства упражнения за нарастващ брой психологически оплаквания (напр. излагане на стимула, дихателни упражнения, клипове за майндфулнес и др.). Тъй като клиентите обикновено носят мобилното си устройство навсякъде, където отидат, те могат да се консултират и да изпробват тези упражнения с едно просто докосване с пръст. По този начин консултантите не само повишават ценността на своето терапевтично въздействие отвъд консултативната стая, но също така имат информация в реално време за използването и ефикасността на интервенциите (напр. упражненията за релаксация действително ли намаляват нивата на стрес на клиента?).

В обобщение, помощта на мобилните технологии в терапията има обещаващ потенциал както от гледна точка на оценяването, така и от терапевтична гледна точка. По отношение на ефикасността, оценяването в реалния живот чрез мобилни устройства предоставя на консултантите подробна информация за случая и позволява непрекъснато наблюдение на напредъка. По отношение на ефективността, събирането на информация в ежедневния живот създава място за други терапевтични практики в рамките на консултативните сесии. По същия начин клиентите могат да се самонаблюдават преди да започне действителната терапия, събирайки ценна изходна информация за клиницистите и намалявайки списъците с чакащи. Що се отнася до терапевтичните интервенции, много приложения са лесно достъпни за всеки в магазина за приложения. Въпреки това, когато предлагате мобилни приложения (за самопомощ) на клиент, не забравяйте да проверите дали те са научно обосновани и отговарят на приложимите разпоредби за поверителност.

 

Практически препоръки

  • Персонализирайте, когато е възможно. Когато оценявате многократно настроението или симптомите на клиентите в ежедневието, уверете се, че вашето проучване и графикът на оценяване са персонализирани.
  • Не усложнявайте. Не правете многократните проучвания твърде дълги или честотата на оценяване твърде висока. Ако протоколът е твърде натоварващ, клиентите няма да се придържат към него.
  • Изпробвайте приложението. На пазара има много терапевтични приложения, но не всички от тях са основани на научни изследвания. Преди да препоръчате приложение на клиент, уверете се, че сте го изпробвали първо вие и проучете дали е основано на научни доказателства. Също така, проверете дали приложението съхранява чувствителна информация по защитен и личен начин. Някои държави предоставят списъци или препоръки за приложенията за психично здраве, като например Великобритания, Европа и САЩ.  
  • Прегледайте данните. Преди сесията отделете достатъчно време, за да прегледате данните, събрани от клиента. Много платформи насочват терапевтите в техния анализ с интуитивни табла за управление, които предоставят различни графики или диаграми.

 

Превод: Анна Александрова-Караманова