Samtaleferdighetsopplæring for helsepersonell

Posted Posted in Communication, Goal setting

Av Wendy Lawrence, Universitetet i Southampton Hovedårsakene til død og sykdom i samfunnet i dag påvirkes av vår livsstil, og det er et økende fokus på å forbedre helseatferd. Frontlinjepraktikere og spesielt de som arbeider i helse-, sosial- og kommunalomsorgen er nøkkelressurser for å støtte atferdsendring. Rutinemessige avtaler gir muligheter til å innlede ukentlige samtaler […]

Forbedring av korte alkoholråd i primæromsorgen: synspunkter fra begge sider av konsultasjonsbordet

Posted Posted in Assessment, Brief behavioural intervention, Goal setting, Habit, Planning

Av Amy O’Donnell, Newcastle Universitet, Storbritannia Drikkenivå har nylig sunket i deler av Europa, særlig blant ungdom. Men overdrevent alkoholforbruk er fortsatt en stor risikofaktor for dårlig helse og tidlig død. Å gi enkle og korte råd til de som er identifisert som alkoholoverforbrukere, kan bidra til å redusere mengden alkoholforbruk, særlig når rådgiverne er […]

Physical activity in older age: how much is enough?

Posted Posted in Goal setting, Motivational interviewing, Self-monitoring

By Anne Tiedemann, The University of Sydney, Australia “Lack of activity destroys the good condition of every human being while movement and methodical physical exercise save it and preserve it”… Plato, 400 BC. It’s long been known that making physical activity a regular habit is important for health and wellbeing. But health promotion messages often […]

How to set goals that work?

Posted Posted in Goal setting, Planning

By Tracy Epton, University of Manchester, United Kingdom Goal setting is a popular technique There are many different techniques that can be used to change behaviour (93 according to a recent list!). Goal setting is a well-known technique that most people have used at some point. Goal setting is used by charities (e.g., Alcohol Concern, […]