Βελτίωση της παροχής σύντομων συμβουλών σχετικά με το αλκοόλ στην πρωτοβάθμια φροντίδα: απόψεις και από τις δύο πλευρές της παροχής φροντίδας

Από Amy O’Donnell, Newcastle University, UK Τα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν πρόσφατα […]