Όραμα

Παρέχουμε μικρές περιλήψεις και πρακτικές προτάσεις, βασισμένες σε θεματικές έρευνες στον τομές της Ψυχολογίας Υγείας, μεταφρασμένες σε διάφορες Ευρωπαϊκές γλώσσες, για την ενημέρωση των ειδικών υγείας και των παροχέων παρεμβάσεων.

 

knowledge-sharing