Βελτίωση της παροχής σύντομων συμβουλών σχετικά με το αλκοόλ στην πρωτοβάθμια φροντίδα: απόψεις και από τις δύο πλευρές της παροχής φροντίδας

Από Amy O’Donnell, Newcastle University, UK Τα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν πρόσφατα σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, ιδίως μεταξύ των νέων. Ωστόσο, […]