Αυτο-αποτελεσματικότητα: Η πεποίθηση του “μπορώ να κάνω” που επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους

Posted Posted in Motivation, Self-efficacy

By Ralf Schwarzer, Freie Universität Berlin, Germany and SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland Η αλλαγή συμπεριφοράς μπορεί συχνά να είναι επιθυμητή αλλά δύσκολο να γίνει. Για παράδειγμα, η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή και η προσαρμογή σε ένα σχήμα σωματικής άσκησης απαιτούν όλα τα κίνητρα, την προσπάθεια και την επιμονή. Ενώ […]

Κίνητρα και τα πρώτα βήματα προς τη σωματική δραστηριότητα

Posted Posted in Goal setting, Motivation, Self-regulation

By Keegan Knittle, University of Helsinki, Finland Ας δούμε μια κλασσική ιστορία από την πρωτοβάθμια φροντίδα: ένα άτομο που θα ωφεληθεί σαφώς από περισσότερη σωματική δραστηριότητα μπαίνει στην κλινική. Συζητάμε για τη σωματική του δραστηριότητα και, τελικά, το άτομο λέει ότι δεν έχει κίνητρο να αλλάξει. Τι πρέπει να κάνει ο κλινικός ιατρός; Πώς μπορούμε […]