אבדות (ומציאות) בתרגום: תקשורת יעילה עם מטופלים 

Zuzana Dankulincova, Pavol Jozef Safarik University, Slovakia

בעוד שמרבית החוקרים מודעים לכך שהפצת תוצאות המחקר מהווה חלק מאחריותם האתית כלפי משתתפי המחקר (וחפצים בכך שלממצאי המחקר שלהם יהיו השלכות ברורות ומעשיות), המעבר ממודעות לראיות אל עבר יישום נרחב עשוי להימשך זמן רב. ידע מדעי אינו תמיד מיושם בפרקטיקה היומיומית; כאשר זה קורה, זה בדרך כלל לא נעשה באופן עקבי או שיטתי.

מדוע זה קורה? מעקב אחר המספר העצום של מחקרים, התערבויות והמלצות עלול להיות מציף עבור ספקי שירותי הבריאות. בעת סקירת ראיות והמלצות, חשבו עד כמה הראיות רלוונטיות עבור סביבתכם המקומית. האם ההקשר המתואר בהמלצות המחקריות דומה לזה שלך? האם יש ברשותך את מה שצריך בכדי ליישם המלצות אלו, או שחסרים לך המשאבים והכישורים הדרושים? האם למטופליך יש את מה שהם צריכים על מנת ליישם את ההמלצות? אפילו המערך הטוב ביותר וההתערבות המבטיחה ביותר לא יהיו יעילים אם אין “התאמה” ביניהם לבין המטופלים וסביבתם. כך למשל, המלצה ​​על התערבות בריאותית דיגיטלית עבור מטופלים חסרי סמארטפונים או מחשבים, או מטופלים בעלי אוריינות דיגיטלית נמוכה, עלולה להיות בעייתית.

היבט מהותי נוסף בתרגום הידע נוגע לאינטראקציה בין אלה המשתמשים בידע (למשל, מטופלים) לבין אלה שמחזיקים בידע ומפיצים אותו (למשל, מטפלים). לא משנה עד כמה טוב נתווך את ההמלצות שלנו, הדסר לא יוביל להשפעה הרצויה במידה והן לא רלוונטיות או שימושיות עבור המטופל. הקשבה היא מרכיב מרכזי בתרגום הידע. אדם שמקשיבים לו יכול לנצל את חוכמתו ולראות דברים מנקודת מבט חדשה. ככל שנקשיב טוב יותר למטופלים וללקוחות, כך נוכל לענות טוב יותר על צרכיהם, וכך הם יאמינו ויחבבו את  המסרים שלנו יותר ובסופו של דבר יפעלו על פיהם. בכדי להשיג זאת, הקשב באופן פעיל לדבריו של המטופל שלך, מבלי לכפות עליו את ציפיותיך, וכן הענק למטופל שלך מספיק זמן ללא הפרעות. במידת האפשר, השתמש בשאלות פתוחות, התאם אותן לרמת האוריינות הבריאותית של המטופל שלך והימנע משימוש בטרמינולוגיה רפואית. במידה וישנו צורך להשתמש בז’רגון רפואי, הקפד לבדוק האם הוא מובן או לא, וכן, הקפידי להסביר את המונחים בהם נעשה שימוש.

בנוסף, עליך גם לשאול את עצמך ואת המטופלת או הלקוחה שלך לגבי גורמים שעשויים למנוע ממך להעניק התערבות מסוימת, או למנוע מהמטופלת ליישם את ההתערבות בהצלחה. בכדי ליישם בהצלחה שינוי, מדד או התערבות, עליך לשקול מכשולים פוטנציאליים מראש. על אף שככל הנראה לא תוכל לחשוב על כולם מראש, וודא שיש לך מספיק זמן עם המטופל שלך בכדי לחשוב מה עלול להשתבש, מדוע וכיצד ניתן למנוע או לפתור זאת. לדוגמה, במידה והמטופל שלך מחליט לבצע שינויים תזונתיים, ייתכן שיהיה רלוונטי לדבר עימו לגבי השאלה האם הוא יכין את האוכל שלו או שהוא מתכוון לאכול במסעדות. במידה והוא מכין אוכל בבית, האם יש לו מספיק זמן לכך? אם יש מעט זמן, כיצד ניתן לפתור את זה? אם האדם מתכנן לאכול במסעדות, האם יש בהן מגוון מספיק של אוכל אשר מתאים עבורו? תמיד טוב לשקול ביחד תרחישים שונים, להעריך באופן מודע בעיות פוטנציאליות או לעודד את המטופל שלך לעשות זאת בעצמו כחלק מההכנות.

לאחר בחירת ההתערבות הרלוונטית המותאמת עבור המטופל שלך, תוך התחשבות במכשולים פוטנציאליים, הגיע העת ליישם אותה. שמור על התערבותך ברורה ותמציתית ככל הניתן. למשל, אם ברצונך לעודד את המטופל לגבש תוכניות פעולה לפעילות גופנית, עודד אותו לציין מתי, היכן וכיצד לבצע אותן. ממצאים מראים כי סביר יותר שיתרחש שינוי במקרים של התערבויות מתוכננות וממוקדות יותר.

היישום איננו הסוף, יש לבחון האם ההתערבות עובדת. שלב אחרון וחשוב הינו קבלת משוב ביחד עם ההערכה, על מנת שתוכל לקחת אותם בחשבון בעתיד. הקפידי לבצע מעקב אחר המטופלים שלך, לשאול אותם על התקדמותם, לברר מה עובד עבורם והאם הם נתקלים בבעיות לעקוב אחר ההמלצות או להתמיד בהתערבויות, ולדון איתם לגבי מה עלול לעורר בעיות ואילו פתרונות הם יכולים ליישם.

המלצות מעשיות:

  1. מצא ידע רלוונטי לסביבה המקומית שלך – מצא את מקור המידע הרלוונטי והתקף שלך והערך את הרלוונטיות וההתאמה של הממצאים למטופלים ולהקשר שלך.
  2. השתמש בתקשורת יעילה – פתח ערוץ אינטראקציה ותקשורת יעיל עם המטופלים שלך והקשב מבלי לכפות את הרעיונות שלך לגבי מה שהם צריכים. 
  3. חשוב ושאל על אודות מכשולים – חשוב ביחד עם מטופליך מה עלול להשתבש, מדוע וכיצד ניתן למנוע זאת.
  4. תכנן את התערבותך בצורה ברורה ותמציתית – סביר יותר שיתרחש שינוי כאשר ההתערבות מתוכננת וממוקדת.
  5. קבל משוב – אסוף מידע על אופן יישום ההתערבות וודא להשתמש בכך בכדי לשפר אותו בעתיד.

Translated by: Daniel Becker and Prof. Noa Vilchinsky

The Psycho-Cardiology Research Lab

Bar-Ilan University, Israel

http://vilchinskynoa.wix.com/psychocardiolab