חזון

החזון: אנו מספקים סיכומים קצרים והמלצות מעשיות המבוססות על מחקרים עכשוויים בפסיכולוגיה רפואית, בתרגום לשפות שונות, על מנת להרחיב את הידע של הקלינאים בתחום.

knowledge-sharing