Pazudis (un atrasts) tulkojumā jeb efektīva komunikācija ar klientiem

Zuzana Dankulincova, Pāvola Jozefa Šafarika universitāte, Slovākija

Lai gan lielākā daļa pētnieku atzīst, ka pētījumu rezultātu izplatīšana ir daļa no viņu ētiskās atbildības pret pētījuma dalībniekiem (un vēlas, lai no viņu pētījumu rezultātiem rastos skaidra un praktiska ietekme), pāreja no izpratnes par pierādījumu sniegtajiem rezultātiem līdz plašai tās pieņemšanai var aizņemt ilgu laiku. Ne vienmēr zinātnes atziņas tiek pielietotas ikdienas praksē; un ja tiek, tas visbiežāk netiek darīts konsekventi vai sistemātiski.

Kāpēc tā notiek? Milzīgais intervenču pētījumu un pētījumos radīto ieteikumu skaits veselības aprūpes speciālistiem rada ļoti lielu apstrādājamās informācijas apjomu. Pārskatot pierādījumus un ieteikumus, apsveriet, cik tie ir atbilstoši jūsu vietējai videi. Vai pētījumu ieteikumos aprakstītais konteksts ir attiecināms uz jūsu kontekstu? Vai jūsu rīcībā ir tas, kas vajadzīgs, lai īstenotu ieteikumus, vai arī jums trūkst nepieciešamo resursu un prasmju? Vai jūsu klientu rīcībā ir viss nepieciešamais, lai ievērotu ieteikumus? Pat visprecīzāk izstrādātā un daudzsološākā intervence nebūs efektīva, ja “nederēs” jūsu klientiem un/vai apstākļiem. Piemēram, varētu būt problemātiski ieteikt e-veselības intervenci cilvēkam, kam nav viedtālruņa vai datora vai ir zema digitālā pratība.

Vēl viens būtisks zināšanu pārnešanas aspekts ir mijiedarbība starp tiem, kuri varētu izmantot zināšanas (piemēram, klienti) un tiem, kuriem ir zināšanas, ar ko tie var dalīties (piemēram, veselības aprūpes speciālisti). Lai cik labi mēs nesniegtu savus ieteikumus, tas nenovedīs pie vēlamās ietekmes, ja klientam tie nebūs aktuāli vai noderīgi. Klausīšanās ir zināšanu pārnešanas galvenā sastāvdaļa. Cilvēks, kuru uzklausa, var izmantot savas zināšanas un saskatīt notiekošo no jaunas perspektīvas. Jo labāk mēs uzklausīsim klientus un klientus, jo labāk spēsim apmierināt viņu vajadzības un jo vairāk mūsu vēstījums tiks sadzirdēts un pieņemts, un ar patiku likts lietā. Lai to panāktu, aktīvi klausieties, kas klientam sakāms, neuzspiežot savas gaidas, un nodrošiniet klientu pieņemšanā pietiekami daudz laika bez pārtraukumiem. Cik vien iespējams, izmantojiet atklātos jautājumus, pielāgojieties klienta veselības pratības līmenim un izvairieties no medicīniskās terminoloģijas lietošanas. Ja ir jāizmanto medicīniskais žargons, noteikti pārbaudiet, vai tas ir saprotams, un, ja ne, noteikti paskaidrojiet lietotos terminus. 

Papildus tam jums ir arī jājautā sev un savam pacientam vai klientam par faktoriem, kas varētu jums traucēt sekmīgi nodrošināt konkrēto intervenci vai klientam to sekmīgi īstenot. Lai veiksmīgi īstenotu pārmaiņas vai intervences, pirms tam jāapsver iespējamie šķēršļi. Lai arī varbūt nebūs iespējams apsvērt pilnīgi visu, noteikti veltiet pietiekami daudz laika, lai kopā ar klientu pārdomātu, kas un kāpēc varētu noiet greizi un kā to varētu novērst vai atrisināt. Piemēram, ja jūsu klients nolemj mainīt uzturu, var būt lietderīgi runāt par to, vai klients pats gatavos maltītes vai ēdīs restorānos vai ēdnīcās. Ja ēdienu tiek plānots gatavot mājās, vai klientam būs pietiekami daudz laika? Ja laika nav daudz, kā šo problēmu varēs risināt? Ja klients plāno paēst restorānā vai ēdnīcā, vai tur būs pieejama atbilstošu ēdienu daudzveidība? Vienmēr ir vērts kopīgi apsvērt dažādus scenārijus, mērķtiecīgi izvērtējot iespējamās problēmas, vai iedrošināt savu klientu to darīt pašam saviem spēkiem vēl plānošanas procesā.

Kad attiecīgā intervence ir izvēlēta un pielāgota jūsu klientam un viņa kontekstam, ņemot vērā iespējamos šķēršļus, ir pienācis laiks to īstenot. Formulējiet intervenci pēc iespējas skaidrāk un kodolīgāk. Piemēram, ja vēlaties mudināt klientu izveidot rīcības plānu vingrošanai, lūdziet viņam norādīt, kad, kur un kā viņš to darīs. Pierādījumi liecina, ka pārmaiņas sekmīgāk notiek plānotāku un mērķtiecīgāku intervenču gadījumos

Intervences uzsākšana ir tikai sākums; ir jānoskaidro arī, kā intervence darbojas. Svarīgs noslēguma solis ir atsauksmju saņemšana par intervenci un tās novērtējums, ko varētu to ņemt vērā turpmākajā darbā. Noteikti sekojiet līdzi saviem klientiem, jautājiet viņiem par viņu gaitām, par to, kas viņiem der, un, ja viņiem ir grūtības sekot ieteikumiem vai ievērot intervences nosacījumus, pārrunājiet ar viņiem, kas varēja radīt šīs problēmas un kādus risinājumus viņi varētu izmantot. 

 

Praktiski ieteikumi:

  1. Atrodiet zināšanas, kas attiecas uz jūsu vietējo vidi – atrodiet derīgas un uzticamas informācijas avotu un novērtējiet pierādījumu atbilstību un piemērotību saviem klientiem un kontekstam.
  2. Sazinieties efektīvi – radiet efektīvu mijiedarbības un saziņas kanālu ar saviem klientiem un klausieties, neuzspiežot savas idejas par to, kas jūsu klientiem nepieciešams. 
  3. Padomājiet par šķēršļiem un jautājiet par tiem – kopā ar savu klientu padomājiet par to, kas un kāpēc varētu noiet greizi un kā to varētu novērst.
  4. Plānojiet savu intervenci skaidri un kodolīgi – pārmaiņas notiek sekmīgāk, ja intervence ir labi izplānota un mērķtiecīga.
  5. Saņemiet atsauksmes – apkopojiet informāciju par to, kā veicas ar intervences pielietošanu, un noteikti izmantojiet uzzināto, lai intervenci uzlabotu nākotnē.

 

Tulkojušas Andžela Berķe un Kristīne Mārtinsone