Jak podpořit pacienty zhubnout a lépe pracovat s cukrovkou 2. typu

Leah Avery – Teesside University, UK.

Cukrovka 2. typu byla považována za progresivní onemocnění, s nutností insulinové terapie. Tuto pesimistickou prognózu přesto zpochybňuje výzkum, zaměřující se na behaviorální změnu životního stylu. Spolu se zvyšující se prevalencí cukrovky 2. typu přicházejí důkazy podporující důležitou roli stravy a změny stravování pro úspěšné zvládnutí tohoto stavu.

Dietní přístupy mohou být rozděleny na dva. Ty, které se zaměřují na to, co jíme (např. cukry), abychom optimalizovali metabolismus a glykemickou kontrolu pomocí postupného snižování váhy. Ostatní, které se zaměřují na snědené množství, jako např. nízko kalorická dieta obsahující signifikantní omezení pro rychlý úbytek váhy.

 1. Nízko sacharidová dieta

V minulosti bylo doporučováno, aby lidé s cukrovkou 2. typu udržovali dietu s nízkým obsahem cukru v potravinách bohatých na sacharidy, protože se předpokládalo, že tyto potraviny uvolňují cukry postupně. V současnosti víme, že potraviny bohaté na sacharidy vylučují cukry do krve rychleji než jídla obsahující cukr. Přestože je tento přístup stále používán u lidí s cukrovkou 2. typu, měl by být odmítnut, protože zamezuje glykemické kontrole.

Současné studie naznačují potřebnost podpory lidí s cukrovkou 2. typu při omezení příjmu sacharidů pomocí alternativních potravin. To znamená naučit je, jaké potraviny mají vysoký obsah sacharidů a jak měřit osobní příjem potravy (doporučuje se strategie samosledování). Poté by měl být pacient podporován ve snížení příjmu sacharidů pomocí nastavení cílů a vytvořením akčních plánů (kdy, kde a jak sníží vysoko-sacharidové potraviny) a plánů zvládání (když se setkám s překážkami, co pak udělám) a jak překonat překážky (např. vysokosacharidové svačiny, pokušení v práci) při stravování se nízkosacharidovými potravinami. Zvyšuje se počet studií podporujících roli snížení sacharidů při úspěšném zvládnutí cukrovky 2. typu. Snižování váhy nízkosacharidovým přístupem vede k lepším výsledům než běžné sacharidové diety.

Každý pacient je unikátní, což představuje výzvu pro nastavení optimálního sacharidového přijmu a s tím spojeným výběrem potravin. Například, každý má vlastní úroveň sacharidové tolerance, např. kolik sacharidů může sníst před tím, než to negativně ovlivní jeho váhu a glykémii. Podobně funguje osobní práh tuku, např. někteří lidé s cukrovkou 2. typu potřebují hodně zhubnout, aby úspěšně korigovali své glykemické hodnoty, zatímco jiní mohou dosáhnout glykemické kontroly s menším úbytkem váhy. U některých lidí se navíc vyvine cukrovka typu 2 s mnohem nižším BMI indexem než u jiných a osobní práh tuku může částečně vysvětlit proč. Místo, kde pacient ukládá tuk (např. predominantně kolem orgánů nebo kolem vnějších okrajů těla) a osobní práh tuku může pomoci vysvětlit některé rozdíly v reakcích na diety. Také to může pomoci vysvětlit, proč diety pro jednoho fungují, zatímco pro jiného ne. Může být užitečné sdělit tyto informace pacientům a vysvětlit jim, proč přístup, který zvolili, pro ně nemusí být vhodný.

 1. Nízkokalorické diety

To je potencionální přelom pro nově diagnostikované (do 6 let) pacienty s cukrovkou 2. typu. Nízko kalorická dieta navozuje rychlý úbytek váhy k remisi cukrovky 2 typu (nediabetický stav, nemusí užívat diabetické léky). Obsahuje konzumaci nízkoenergetické jídlo-nahrazující diety (po dobu 12–20 týdnů), jejímž cílem je snížení hmotnosti o 15 kilo. Pak následuje znovu představení potravin (2–8 týdnů) a behaviorální podpora od zdravotníků (např. zdravotní sestry) k udržení váhového úbytku. Velké množství výzkumů o této dietě prokázalo, že více než polovina účastníků dosáhla remise diabetu po 1 roce. Nedávno publikovaný výzkum ukazuje, že tento efekt může přetrvávat po dobu 2 let.

Otázkou je, který dietní přístup je efektivnější? Odpověď je jednoduchá: ten, který mohou pacienti dodržovat a nejlépe pro ně funguje. Pacienti budou mít osobní preference a postoje spojené s možností změny stravování, což bude ovlivněné jejich motivací zhubnout. Někteří budou preferovat nízkokalorickou dietu pro rychlý úbytek váhy, a aby se vyhnuli inzulínové léčbě. Zároveň v počáteční fázi diety se nemusí přemýšlet o výběru potravin a přípravě jídel. Jiní mohou preferovat nízko sacharidový přístup, protože se chtějí naučit zdravě vařit, snižovat váhu postupně a dlouhodobě změnit způsob stravování. Tento přístup také zahrnuje jezení potravin po celou dobu a vyhýbá se náhražkám.

Jak odborníci vyberou správný dietní přístup pro pacienty s cukrovkou 2. typu a jak jim dají potřebnou podporu?

Praktická doporučení:

 1. Je důležité, že odborníci jsou facilitátoři a ne instruktoři. Vyhněte se výběru pravého dietního přístupu za pacienty. Zkoušejte porozumět jejich osobní motivaci pro snížení váhy, minulé zkušenosti, preference k dietním přístupům a překážky, které zabraňují změně diety.
 2. Poskytněte pacientům evidence-based informace, které jim pomohou porozumět, co musí udělat/naučit se pro každý dietní přístup (např. Diabetes UK; informační odkaz na nízko kalorickou dietu a nízko sacharidovou dietu). Informace by měly obsahovat detailní informace o charakteristikách každého dietního plánu, obsahující možné vedlejší účinky, znalosti a dovednosti, které si budou muset osvojit, aby byli úspěšní.
 3. Pokládejte otevřené otázky, abyste zjistili preferenci pro dietní plán, motivaci ke ztrátě váhy a překážky zabraňující dietní změně:
  • Které možnosti byste se pravděpodobně drželi?
  • Čeho si přejete hubnutím dosáhnout?
  • Co by vám mohlo zabránit v dodržování zvoleného dietního plánu?
 4. Podpořte pacienty, aby hledali sociální podporu, např. partner, rodina nebo kamarád. Kdo by jim mohl poskytnout emoční a praktickou podporu?
 5. V případě potřeby dodejte pozitivní podporu. To může obsahovat poskytnutí pozitivní zpětné vazby na jakoukoliv snahu, kterou pacient projeví na své cestě ke změně stravování (např. vytvoření podrobného plánu na změnu stravování); jakýkoliv úspěch (např. skutečné změny diety v minulých dnech, týdnech); pozitivní komentáře na prospěšný dopad těchto změn na váhu, glykemii (např. jakékoliv měřitelné změny).

 

[Přeložila Kristýna Anna Černíková]