Визия

Přinášíme krátká shrnutí a doporučení pro praxi vycházející z aktuálního výzkumu v psychologii zdraví, která překládáme do několika evropských jazyků, abychom informovali pracovníky v oblasti poskytování zdravotní péče a psychosociální intervenční péče.

 

knowledge-sharing