Ako naučiť odborníkov v prvej línii zdravo konverzovať o zdraví

Autor: Wendy Lawrence, Southamptonská univerzita

Naše hlavné príčiny úmrtia a chorôb v dnešnej spoločnosti sú ovplyvnené našim životným štýlom. Čoraz viac sa zameriavame na spôsoby, ako zlepšiť správanie so zdravím súvisiace. Odborníci v prvej línii, najmä tí, ktorí pracujú v zdravotných, sociálnych a komunitných pozíciách, sú kľúčovým zdrojom na podporu zmeny správania. Rutinné schôdzky ponúkajú príležitosti na začatie rozhovorov o zmene správania každý týždeň, ale mnoho odborníkov má pocit, že im chýbajú vedomosti a zručnosti potrebné na poskytnutie podpory pri zmene správania. To môže znížiť našu sebadôveru na rozhovor s klientom alebo pacientom o potenciálne citlivých témach vrátane fajčenia, chudnutia alebo pitia alkoholu.

Program Zdravé konverzačné zručnosti je vzdelávací program založený na sociálne kognitívnej teórii  a technikách zmeny správania. Podporuje posilnenie postavenia pacienta a starostlivosť zameranú na pacienta. Bol vyvinutý multidisciplinárnym tímom na univerzite v Southamptone po konzultácii s miestnymi organizáciami zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Zdravé konverzačné zručnosti sú efektívnym prístupom založeným na dôkazoch, ktorý využíva praktické a ľahko použiteľné zručnosti a pomáha ľuďom identifikovať ich vlastné dôležité výzvy a riešenia týkajúce sa zmeny správania. Všetci zdravotnícki pracovníci môžu využívať Zdravé konverzačné zručnosti, a to aj pri krátkych konzultáciách.

Ľudia si neosvojujú alebo nemenia správanie v izolácii. Ovplyvňuje ich spoločenský svet, ich fyzikálne prostredie a ďalšie prvky mimo ich kontroly. Musíme porozumieť týmto faktorom, aby sme podporili efektívnu zmenu správania. Ak sa sústredíme na zisťovanie ďalších informácií o životoch a okolnostiach ľudí, získame lepšie predpoklady na to, aby sme ponúkli primeranú podporu a efektívne presadzovali zmeny v správaní, ktoré sa týka zdravia. Jedným princípom Zdravých konverzačných zručností je preto začať tým, že sa ľudí opýtate na ich priority, pochopíte ich motiváciu a ťažkosti a opýtate sa ich, čo považujú za dôležité, na čo je potrebné sa najviac sústrediť.

Program taktiež povzbudzuje odborníkov v praxi, aby uvažovali nad hodnotou kladenia otázok, počúvania a podpory stanovovania cieľov, na rozdiel od toho, aby ľuďom hovorili, čo majú robiť, radili alebo poskytovali informácie. Čas, ktorý máme k dispozícii na podporu jednotlivcov pri zlepšovaní ich zdravia a pohody, môžeme využívať  efektívnejšie –  a to pomocou podporných rozhovorov. Tieto si vyžadujú čas na počúvanie, poznávanie a skúmanie svetov a životov ľudí. Na základe tohto spoločného porozumenia naplánujeme prvé kroky k zmene správania. Nižšie uvádzame niekoľko praktických skúseností so Zdravými konverzačnými zručnosťami, ktoré môžete dnes použiť.

Praktické odporúčania

 1. Objavujte pomocou otvorene položených otázok. Tieto otázky zvyčajne začínajú slovami „Čo“ alebo „Ako“ a vyzývajú niekoho, aby sa zamyslel nad svojimi vlastnými problémami, prekážkami, riešeniami a prvými krokmi k zmene. Napríklad: „Čo by ste chceli zmeniť? Čo vám prekáža v uskutočňovaní tejto zmeny? Ako by ste to mohli prekonať? Čo by bol pre vás dobrý prvý krok? “ Položením týchto otázok môžete o niekom zistiť veľa a podporiť ho pri identifikácii svojich schopností a zdrojov potrebných na vykonanie zmeny.
 2. Vyhýbajte sa dávaniu rád alebo hovorenia, čo majú robiť. Okamžitá rada môže byť pochopená tak, že si o ľuďoch myslíte, že doteraz nevedeli, aké dôležité je urobiť vo svojom nezdravom správaní zmenu. Človek to môže vyhodnotiť ako povýšenecké a ak sa necíti schopný zmeny, uberie mu to silu k zmene.
 3. Počúvajte a prijmite Ľudia potrebujú čas na premýšľanie, takže keď ste dali otázku, neponáhľajte sa vyplniť ticho. Namiesto toho dajte danému človeku priestor na formulovanie odpovede a považujte ticho za premýšľanie. Už len to, že niekomu poskytnete príležitosť povedať svoj názor, môže byť nesmierne prínosné. Môže to byť prvýkrát, čo boli vypočutí za dlhý čas, čo môže človeka veľmi podporiť a dať mu silu. Počúvanie ukazuje, že si ich názory ceníte. Zároveň sa a nich dozviete veľa, čo vám môže pomôcť.
 4. Podporujte S.M.A.R.T.E.R. systém stanovovania cieľov (konkrétne, merateľné, uskutočniteľné, realistické, načasované, hodnotené a preskúmané). Ľudia si často kladú ciele s obmedzeným plánovaním a predstavou, ako ich dosiahnu. Hovoríme: „cieľ bez plánu je iba želanie“! Ak sa o niečo pokúsite a zlyháte,  pravdepodobne to vzdáte. Ak sa pokúsite dosiahnuť niečo menšie a uspejete, pravdepodobne pri tom zostanete. Keď niekto identifikuje zmenu, ktorú by chcel urobiť, položte mu tieto SMARTER (CHYTREJŠIE, pozn. prekl.) otázky:
  Čo konkrétne chcete robiť?
  Ako často alebo ako dlho to chcete robiť?
  Čo musíte urobiť, aby ste mohli začať?
  Ste si istý, že to môžete dosiahnuť napríklad na stupnici od 1 do 10?
  Kedy chcete začať?
  Ako zistíte, že ste boli úspešní?
  Čo urobíte, ak nedosiahnete svoj cieľ?
 5. Zamyslite sa nad svojimi rozhovormi a nad tým, aké posilňujúce sú. Pár minút spätného pohľadu na to, ako komunikujeme s ľuďmi, čo funguje a čo nie, je cenným využitím času. Pomáha identifikovať, čo robíme dobre a kde by sme sa mohli zlepšiť, a zaručuje, že každý deň dávame zo seba to najlepšie. Položte si tieto otázky:
  Ako dobre som podporil túto osobu pri hľadaní riešenia jej problému?
  Čo som mohol urobiť inak?
  Čo budem robiť nabudúce lepšie?

Preklad: Michal Dankulinec