At lære klinikere Healthy Conversation Skills

Af Wendy Lawrence, University of Southampton

Vores livsstil er en af de væsentligste prædiktorer for død og sygdom i det moderne samfund og der er et øget fokus på at forbedre vores sundhedsadfærd.

Klinikere med patientkontakt, især dem, der arbejder inden for sundheds-, social- og primærpleje, er nøglepersoner til støtte ved sundhedsadfærdsændring. Rutinemæssige aftaler giver muligheder for løbende at indlede samtaler om adfærdsændring, men mange klinikere føler, at de mangler den nødvendige viden og færdigheder, for at kunne yde støtte til adfærdsændring, hvilket kan mindske lysten til at tage samtaler med klienter eller patienter om potentielt følsomme emner, herunder rygning, vægttab eller alkoholindtag.

Healthy Conversation Skills er et træningsprogram baseret på social kognitiv teori og adfærdsændringsteknikker, som fremmer empowerment og patientcentreret pleje. Det blev udviklet af et tværfagligt team ved University of Southampton i samråd med lokale sundheds- og socialorganisationer. Healthy Conversation Skills er en effektiv, evidensbaseret tilgang, der benytter praktiske, let tilgængelige færdigheder til at hjælpe folk med at identificere udfordringer og finde løsninger til at ændre adfærd. Alle sundhedspersonaler kan bruge Healthy Conversation Skills, selv i korte konsultationer.

Folk ændrer ikke adfærd isoleret. De påvirkes af deres sociale verden, deres fysiske miljø og af andre elementer de ikke har kontrol over. Vi er nødt til at forstå disse faktorer for at understøtte en effektiv adfærdsændring. Ved at have fokus på folks liv og omstændigheder, vil du være bedre i stand til at tilbyde passende støtte og effektivt fremme ændringer i sundhedsadfærd. Et princip i Healthy Conversation Skills er derfor at starte med at spørge folk om deres prioriteter, forstå deres motivation og udfordringer, og hvad de føler er det vigtigste at fokusere på.

Programmet tilskynder også klinikere til at reflektere over værdien af at stille spørgsmål, lytte og støtte op omkring den enkeltes målsætninger, i modsætning til at fortælle folk, hvad de skal gøre, give råd eller give information. Vi kan udnytte den tid, vi har til rådighed mere effektivt og forbedre den enkeltes helbred og velbefindende ved at bruge støttende samtaler, der tager sig tid til at lytte, lære om og udforske folks verdener og bruge denne fælles forståelse til at planlægge første skridt til en egentlig adfærdsændring. Nedenfor er nogle praktiske råd fra Healthy Conversation Skills, som du kan gøre brug af. 

Praktiske råd

  1. Stil åbne udforskende spørgsmål. Disse spørgsmål begynder generelt med “Hvad” eller “Hvordan” og opfordrer folk til at reflektere over evt. problemer, barrierer, løsninger og første skridt mod forandring. For eksempel “Hvad vil du ændre? Hvad er der i vejen for, at du foretager den ændring? Hvordan kunne du overvinde den forhindring? Hvad ville være et godt første skridt for dig? ” Ved at stille disse spørgsmål kan du lære folk at kende og støtte dem til at identificere de færdigheder og ressourcer, de har brug for til at foretage en ændring.
  2. Undgå at give råd eller fortælle folk, hvad de skal gøre. Ved udelukkende at rådgive forudsætter du, at folk ikke allerede ved, hvad du fortæller dem om vigtigheden af en sund livsstil. Det kan føles nedladende og demotiverende, hvis personen ikke føler sig i stand til at ændre sig.
  3. Lyt og accepter stilhed. Folk har brug for tid til at tænke, så når du har stillet et spørgsmål, skal du ikke skynde dig at udfylde stilheden. Giv i stedet personen plads til at formulere sit svar og se stilhed som tænkning. At give nogen mulighed for at tale lige ud af posen kan være enormt gavnligt. Det kan være første gang i lang tid, at de er blevet lyttet til, hvilket kan føles støttende og bemyndigende. Når du lytter, viser du, at du værdsætter deres synspunkter, og ønsker at lære dem at kende, hvilket kan hjælpe dig med at hjælpe dem.
  4. Støt op omkring SMART målsætning (Specifik, Målbar, Attraktivt, Realistisk, Tidsbestemt). Folk sætter sig ofte mål stort set uden at planlægge, hvordan de vil opnå disse. Vi siger, “et mål uden en plan er bare et ønske”! Hvis du prøver og fejler, vil du sandsynligvis give op. Hvis du prøver at opnå noget mindre og få succes, vil du sandsynligvis holde fast ved det. Når nogen har identificeret en ændring, de gerne vil foretage, så spørg dem disse SMART spørgsmål: • Hvad vil du nøjagtigt gøre? • Hvor ofte eller hvor længe vil du gøre det? • Hvad skal du gøre for at komme i gang? • Hvor sikker er du på, at du kan opnå dette, fx på en skala fra 1-10? • Hvornår vil du starte? • Hvordan vil du vide, at du har haft succes? • Hvad vil du gøre, hvis du ikke har nået dit mål?
  5. Overvej dine samtaler og hvor bemyndigende de er. Brug et par minutter på at se tilbage på, hvordan vi interagerer med mennesker, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Det hjælper med at identificere, hvor vi klarer os godt, og hvor vi kan forbedre os, og sikrer, at vi giver vores bedste hver dag. Stil dig selv disse spørgsmål: • Hvor godt støttede jeg denne person i at finde en løsning på vedkommendes problem? • Hvad kunne jeg have gjort anderledes? • Hvad skal jeg gøre næste gang?

[Oversat af: Elisabeth Ginnerup]