Davranış değiştirme tekniklerini uygulamaya aktarmak: Mevcut araçları kullanmak

Marta Moreira Marques, Lizbon NOVA Üniversitesi, Portekiz

Davranış değiştirme teknikleri, davranış değiştirme müdahalelerinin yapı taşlarıdır. Birinin fiziksel aktivitesini artırmaya, sigarayı bırakmaya veya ilaç listesine daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olmaya çalışıyor olsanız da, davranış değiştirme teknikleri elinizdeki araçlardır. Ortak davranış değiştirme teknikleri arasında hedef belirleme, kendini takip etme, bir davranış hakkında bilgi verme ve duyguları yönetme gibi şeyler bulunur.

Birçok uzmanın muhtemelen bunlardan çeşitli davranış değiştirme tekniklerini etik uygulamalarında kullanmış olması muhtemeldir, ancak müşteriler veya hastalarının davranışlarını değiştirmede maksimum etkiye sahip olmak için, davranış değiştirme tekniklerinin sistematik ve akılcı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. (örneğin bu blogdaki “İşe yarayan hedefler nasıl belirlenir” başlıklı önceki bir blogumuza bakın). Bu, meşgul uygulayıcılar için iki zorlu soru ortaya çıkarır:

  • Hangi davranış değiştirme tekniklerinin kullanılabileceğini nasıl bulabilirim?
  • Hangi davranış değiştirme teknikleri danışanlarım için en uygun ve nasıl uygulayabilirim?

Bu yazı, uygulamada davranış değiştirme müdahalelerini daha fazla güvenle sunmak için bu sorulara cevap bulmaya yardımcı olabilecek bazı ücretsiz ve erişilebilir araçların bir özetini sağlar.

Bölüm 1. Mevcut davranış değiştirme tekniklerini belirleme: Sınıflandırma sistemleri

Aralarından seçim yapılabilecek çok sayıda davranış değiştirme tekniği olduğundan, davranış bilimcilerin bu tekniklerin sınıflandırma sistemlerini geliştirme çabası olmuştur.

Muhtemelen en kapsamlı ve yaygın olarak kullanılan sınıflandırma, Center for Behavior Change araştırmacıları tarafından geliştirilen Behavior Change Techniques Taxonomy v1’dir. Bu sınıflandırma, bir etiket, tanım ve pratik örneklerle tanımlanan 93 benzersiz teknik içerir. Bu taksonomi kapsamlı bir şekilde kullanıldığından, çeşitli sağlık davranışları, bağlamları ve popülasyonları için en sık kullanılan ve en etkili tekniklerin sentezini bulmak artık nispeten kolaydır. Bu taksonomi, dünyanın dört bir yanındaki profesyoneller tarafından kullanımını kolaylaştırmak için diğer dillere çevrilmektedir (örneğin, Portekizce versiyonu). Davranış Değişikliği Merkezi daha fazla bilgi edinmek için taksonomiyi, çevrimiçi eğitimi, bir akıllı telefon uygulamasını ve diğer önemli kaynakları kullanan çevrimiçi bir müdahale veritabanına sahiptir.

Ayrıca, müdahalenin amacına bağlı olarak yardımcı olabilecek başka sınıflandırma sistemleri de vardır. Asıl amaç, örneğin kronik bir durumun kendi kendine yönetimi bağlamında, kendi kendini yöneten teknikleri seçme konusunda insanları desteklemekse, teknikleri ve kullanım yollarını sıradan bir dilde açıklayan bir araç seti ile birlikte gelen 123 teknikten oluşan bir özete başvurabilirsiniz.

Bölüm 2. Davranış değiştirme tekniklerini pratikte uygulamak: Yetkinlik Çerçeveleri ve Eğitim

Bu blogun ilk bölümünü okurken karşınıza çıkabilecek bir soru “Tamam, artık hangi tekniklerin mevcut olduğunu belirlemek için bu araçlara nasıl erişeceğimi biliyorum, ancak hangilerinin kullanılması gerektiğini nasıl bileceğim ve nasıl öğreneceğim” olabilir. bunları uygulamak için?”. Aslında, davranış değişikliği desteği sağlamak ve davranış değişikliği tekniklerini uygulamak, tıpkı diğer herhangi bir terapötik aracı önermek ve uygulamak için bilgi ve uygulamaya ihtiyaç duyulması gibi, uzmanlık gerektirir.

Çeşitli davranış değiştirme tekniklerini kullanmak için gereken yeterliliklerin tanımlanması, yeterlilik çerçevelerinde bulunabilir. Avrupa bağlamında, davranış değişikliğini ve kronik hastalıkların kendi kendine yönetimini desteklemek için sağlık ve diğer profesyoneller için kapsamlı bir meslekler arası yeterlilik çerçevesi geliştirilmiştir. Bu çerçeve, davranış değişikliği desteği ve diyet, fiziksel aktivite ve ilaç uyumu gibi davranışları değiştirmek için en yararlı tekniklerin tanımlanması için gerekli olan temel bir yeterlilik seti sağlar.

Bu girişimin bir parçası olarak (Train4Health AB projesi), diğer önemli kaynaklar yaratılmıştır:

– Kronik durumların kendi kendine yönetimi için davranış değişikliği desteğinin (davranış değiştirme tekniklerinin kullanımı dahil) nasıl sağlanacağı konusunda sağlık uzmanlarına ve diğer profesyonellere ve öğrencilere eğitim sağlayan Kapsamlı Çevrimiçi Açık Kurs;

– Bir web uygulaması, kullanıcıların bir sağlık veya başka bir profesyonelin rolünü oynadığı ve kronik hastalığı olan kişilerin rolünü oynayarak 2B sanal insanlarla etkileşime girdiği, davranış değişikliği desteği eğitimi için güvenli bir ortam sunar;

– Bu tekniklerin uygulanmasına yönelik örnekler ve rehberlik içeren açık erişimli bir kitap.

Pratik Öneriler:

  1. Davranış değiştirme tekniklerini öğrenmek için zaman ayırın: Çeşitli durumlarda hangi tekniklerin kullanılması gerektiği de dahil olmak üzere davranış değiştirme tekniklerinin kullanımında uzmanlaşmak, kısa karşılaşmalarda bile davranış değişikliği desteğinin başarısını kolaylaştırmada ve artırmada muazzam bir etkiye sahip olabilir. müşterilerle Kendi hızınızda deneyin.
  2. Davranış değiştirme tekniklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin eğitim fırsatlarını belirleyin: Burada sağlanan kaynaklar başlamanıza yardımcı olabilir, ancak burada bitmez. İster kurum içi eğitim organize ederek, ister profesyonel derneklere ulaşarak, sizi davranış değiştirme tekniklerini pratikte kullanma becerileri ile donatacaktır. Bazı ülkelerde, profesyonel ve akademik kurumlardan halihazırda mevcut eğitim ve diğer kaynaklar mevcuttur. Ülkenizde mevcut olan eğitim fırsatları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Avrupa Sağlık Psikolojisi Derneği Ulusal Delegeleri ile de iletişime geçebilirsiniz.

Tercüme eden Dr Gulcan Garip, Derby Universitesi, Ingiltere.