Uzvedības maiņas metožu ieviešana praksē: pieejamo rīku izmantošana

Marta Moreira Markesa (Marta Moreira Marques), Lisabonas NOVA universitāte, Portugāle

Uzvedības maiņas metodes ir uzvedības maiņas intervences pamatelementi. Lai ko jūs mēģinātu izdarīt – palīdzēt klientam paaugstināt fizisko aktivitāti, atmest smēķēšanu vai precīzāk ievērot zāļu lietošanas shēmu –, jūsu rīcībā ir uzvedības maiņas metodes. Izplatītākās uzvedības maiņas metodes ietver mērķu noteikšanu, pašuzraudzību, informācijas sniegšanu par uzvedību un emociju pārvaldību.

Daudzi speciālisti praksē, ļoti iespējams, ir izmantojuši dažādas uzvedības maiņas metodes, tās par tādām nenosaucot. Tomēr, lai visefektīvāk palīdzētu klientiem mainīt uzvedību, šie uzvedības maiņas paņēmieni ir jāpiemēro sistemātiski un racionāli (sk., piemēram, veselības psiholoģijas bloga rakstu “Kā nospraust efektīvus mērķus?”). Tas rada divus sarežģītus jautājumus darbos aizņemtiem speciālistiem:

  • Kā noskaidrot, kādas uzvedības maiņas metodes man ir pieejamas?
  • Kuras uzvedības maiņas metodes ir vispiemērotākās maniem klientiem un kā tās piemērot praksē?

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par dažiem no pieejamajiem bezmaksas rīkiem, kas var palīdzēt praktizējošiem speciālistiem risināt šos jautājumus un justies pārliecinātākiem par uzvedības maiņas pasākumu īstenošanu praksē.

  1. daļa. Pieejamo uzvedības maiņas metožu identificēšana: klasifikācijas sistēmas

Tā kā pastāv daudz uzvedības maiņas metožu, kuras iespējams izvēlēties, uzvedības zinātnieki ir centušies izstrādāt šo metožu klasifikācijas sistēmas.

Iespējams, visvisaptverošākā un visplašāk izmantotā klasifikācija ir “Uzvedības maiņas metožu taksonomija v1”, ko izstrādājuši Uzvedības izmaiņu centra (Centre for Behaviour Change) pētnieki. Šajā taksonomijā ietvertas 93 unikālas metodes, aprakstā sniedzot metodes apzīmējumu, definīciju un praktiskus piemērus. Tā kā šī taksonomija ir plaši izmantota, tagad ir samērā viegli atrast visbiežāk lietoto un efektīvāko paņēmienu sintēzi dažādām veselības uzvedības formām, kontekstiem un populācijām. Šī taksonomija ir tulkota vairākās valodās, lai speciālistiem visā pasaulē to būtu vieglāk izmantot (piem., portugāļu versija). Uzvedības izmaiņu centram ir tiešsaistes datubāze par intervencēm, izmantojot taksonomiju, tiešsaistes apmācības, viedtālruņa lietotne un citi svarīgi resursi, lai iegūtu papildu informāciju.

Papildus tam pastāv arī citas klasifikācijas sistēmas, kas var būt noderīgas atkarībā no intervences mērķa. Ja galvenais mērķis ir atbalstīt cilvēkus viņiem piemērotu pašvadītu metožu izvēlē, piemēram, hronisku slimību pašpārvaldības kontekstā, var iepazīties ar 123 metožu apkopojumu, kas ir pievienots rīku komplektam, kurā viegli saprotamā veidā aprakstītas dažādas metodes un to izmantošanas veidi.

  1. daļa. Uzvedības maiņas metožu ieviešana praksē: kompetenču sistēmas un apmācība

Viens no jautājumiem, kas var rasties, izlasot šī raksta pirmo daļu, ir šāds: “Labi, tagad es zinu, kā piekļūt šiem rīkiem, lai identificētu, kādas metodes ir pieejamas, bet kā lai es zinu, kuras izmantot, un kā es varētu uzzināt, kā tās īstenot?” Patiesībā uzvedības maiņas atbalsta sniegšanai un piemērotu uzvedības maiņas metožu piemērošanai ir nepieciešama lietpratība, līdzīgi kā nepieciešamas zināšanas un prakse, lai ieteiktu un piemērotu jebkura cita veida terapeitisko rīku.

Uzvedības maiņas metožu kopuma izmantošanai nepieciešamās kompetences var identificēt kompetenču sistēmās. Eiropā ir izstrādāta visaptveroša starpprofesionālo kompetenču sistēma veselības aprūpes un citiem speciālistiem, lai atbalstītu uzvedības maiņu un hronisku slimību pašpārvaldību. Šī sistēma sniedz pamatkompetenču kopumu, kas nepieciešams uzvedības maiņas atbalstam, un nosaka visnoderīgākās metodes, lai mainītu uzvedību, piemēram, lai atbalstītu noteiktas diētas, fizisko aktivitāšu un zāļu lietošanas režīma ievērošanu.

Šīs iniciatīvas (Train4Health EU project) ietvaros tika izveidoti arī citi svarīgi resursi:

  • plašs tiešsaistes atklātais kurss, lai nodrošinātu apmācību veselības aprūpes un citiem speciālistiem un studentiem par to, kā sniegt atbalstu uzvedības maiņai (tostarp uzvedības maiņas metožu izmantošanai) hronisku slimību pašpārvaldībā;
  • tīmekļa lietojumprogramma, kas piedāvā drošu vidi uzvedības maiņas atbalsta apmācībai, kurā lietotāji spēlē veselības vai cita profesionāļa lomu un mijiedarbojas ar 2D virtuāliem cilvēkiem, kas spēlē hroniskas slimības skartu personu lomas;
  • brīvi pieejama grāmata, kas ietver piemērus un norādījumus šo metožu īstenošanai.

Praktiski ieteikumi:

  1. Veltiet laiku, lai uzzinātu informāciju par uzvedības maiņas metodēm: dažādu uzvedības maiņas paņēmienu, tostarp, dažādās situācijās izmantojamu metožu apgūšana var būtiski sekmēt un atvieglot uzvedības maiņas atbalsta pasākumus pat īsā saskarsmē ar klientiem. Izmēģiniet metodes jums piemērotā veidā.
  2. Noskaidrojiet iespējas apmācībai par to, kā izmantot uzvedības maiņas metodes. Šeit sniegtie resursi var palīdzēt jums sākt darbu, taču ar to viss nebūt nebeidzas. Gan organizējot mācības uzņēmumā, gan sazinoties ar profesionālajām asociācijām, iespējams apgūt prasmes dažādu uzvedības maiņas metožu sekmīgai izmantošanai praksē. Dažās valstīs profesionālās un akadēmiskās institūcijas jau piedāvā apmācības un citus resursus. Varat arī sazināties ar Eiropas Veselības psiholoģijas savienības nacionālajiem pārstāvjiem, ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par apmācību iespējām, kas pieejamas jūsu valstī.

Tulkojušas Andžela Berķe un Kristīne Mārtinsone