Používání technik změn chování v praxi: Využití dostupných nástrojů

Marta Moreira Marques, Univerzita NOVA v Lisabonu, Portugalsko

Techniky změny chování jsou stavební kameny intervencí zaměřených na změnu chování. Bez ohledu na to, zda se snažíte pomoci někomu zvýšit fyzickou aktivitu, přestat kouřit nebo dodržovat lékový režim, techniky změny chování jsou nástroje, které jsou k dispozici. Mezi běžné techniky změn v chování patří například stanovení cílů, sledování vlastního chování, poskytování informací o chování a řízení emocí.

Mnoho odborníků pravděpodobně v praxi použilo různé techniky změn chování, aniž by je takto označili. Nicméně aby byly techniky změn chování maximálně účinné při práci s klienty nebo pacienty měnit své chování, musí být aplikovány systematicky a racionálně (viz například dřívější příspěvek v tomto blogu “Jak stanovit cíle, které fungují“). To představuje dvě náročné otázky pro zaneprázdněné praktiky:

  • Jak mohu zjistit, jaké techniky změn chování jsou pro mě k dispozici?
  • Které techniky změn chování jsou pro mé klienty nejvhodnější a jak je mohu aplikovat v praxi?

Tento příspěvek poskytuje přehled některých bezplatných a přístupných nástrojů, které mohou pomoci odborníkům řešit tyto otázky a cítit se více sebejistě při poskytování intervencí zaměřených na změnu chování v praxi.

Část 1. Identifikace dostupných technik změny chování: Klasifikační systémy

Protože existuje vysoký počet technik změn chování, vynaložili behaviorální vědci úsilí vytvořit klasifikační systémy těchto technik.

Nejspolehlivější a nejvíce používanou klasifikací je pravděpodobně Taxonomická technika změny chování v1 vyvinutá výzkumníky z Centra pro změnu chování. Tato taxonomie obsahuje 93 jedinečných technik označených štítkem, definicí a praktickými příklady. Protože tato taxonomie se rozsáhle používá, je nyní relativně snadné najít analýzu nejčastěji používaných a nejúčinnějších technik pro různé zdravotní chování, kontexty a populace. Tato taxonomie se překládá do jiných jazyků, aby se usnadnilo její použití profesionálům po celém světě (např. portugalská verze). Centrum pro změnu chování má online databázi intervencí používajících tuto taxonomii, online školení, mobilní aplikaci a další důležité zdroje pro získání dalších informací.

Kromě toho existují další klasifikační systémy, které mohou být užitečné v závislosti na cíli intervence. Pokud je hlavním účelem podporovat lidi při výběru vhodných samořídicích technik, například v souvislosti vlastní péče chronického onemocnění, můžete se poradit s kompendiem 123 technik, které jsou doplněny sady nástrojů, popisující techniky a způsoby jejich použití v jazyce srozumitelném pro laiky.

Část 2. Zavádění technik změny chování do praxe: Rámce kompetencí a školení

Otázka, která může vyplynout z čtení první sekce tohoto blogu, je: “OK, teď vím, jak získat přístup k těmto nástrojům, ale jak zjistím, které by měly být použity a jak se naučím je implementovat?” Poskytování podpory změny chování a zavádění technik změny chování ve skutečnosti vyžaduje odbornost, stejně jako jsou znalosti a praxe potřebné pro doporučování a zavádění jakéhokoli jiného typu terapeutického nástroje.

Identifikace potřebných kompetencí pro používání různých souborů technik změny chování lze najít v kompetenčních rámcích. V evropském kontextu byl vyvinut komplexní mezioborový kompetenční rámec pro zdravotníky a další profesionály, který podporuje změnu chování a vlastní péči chronických onemocnění. Tento rámec poskytuje soubor základních kompetencí potřebných pro podporu změny chování a identifikaci nejúčinnějších technik pro změnu chování, jako jsou strava, fyzická aktivita a dodržování medikace.

V rámci iniciativy (projekt EU Train4Health) byly vytvořeny další důležité zdroje:

  • Hromadný online otevřený kurz, který poskytuje školení pro zdravotnické a jiné odborníky a studenty o tom, jak poskytovat podporu při změně chování (včetně využití technik změny chování) pro vlastní péči chronických onemocnění;
  • Webová aplikace nabízející bezpečné prostředí pro nácvik podpory změny chování, v níž uživatelé hrají roli zdravotníka nebo jiného odborníka a komunikují s 2D virtuálními lidmi, kteří hrají roli osob s chronickým onemocněním;
  • Volně přístupná kniha obsahující příklady a návody k implementaci těchto technik.

Praktická doporučení:

  1. Věnujte čas učení o technikách změny chování: Ovládnutí používání technik změn chování, včetně toho, které techniky se mají použít v různých situacích, může mít obrovský dopad na usnadnění a zvýšení úspěchu podpory změny chování, dokonce i v krátkých intervencí. Vyzkoušejte si to ve svém vlastním tempu.
  1. Identifikujte příležitosti pro nácvik, jak používat techniky změny chování: Zde uvedené zdroje vám mohou pomoci v začátcích, ale tím to nekončí. Uspořádejte interní školení, nebo oslovte profesní sdružení, které vás vybaví dovednostmi, jak techniky změn chování používat v praxi. V některých zemích jsou již k dispozici školení a další zdroje od odborných a akademických institucí. Pokud chcete získat více informací o možnostech školení dostupných ve vaší zemi, můžete se také obrátit na národní delegáty Evropské společnosti psychologie zdraví.

[translated by Kristýna Anna Černíková]