Tag rådgivningen med ud af klinikken: Det lovende potentiale ved mobil teknologi

Egon Dejonckheere & Peter Kuppens, KU Leuven, Belgien.

Mange former for rådgivning og psykoterapi foregår stadig overvejende i terapirummet. Alligevel kæmper patienter, når de forlader terapirummet, med at arbejde videre med deres udfordringer, gribe mulighederne for at få det bedre og implementere det, de har lært i sessionen. Studier viser, at terapeutisk praksis kan have stor gavn af at have adgang til information om, hvad der foregår i den enkeltes dagligdag. Denne information kan identificere måder at gribe ind på og effektivt lukke kløften mellem rådgivningssessioner og det virkelige liv. Nutidens udbredelse af smartphones, aktivitetsmålere og andre mobile enheder åbner for spændende muligheder i denne henseende. Det baner vejen for, at rådgivere kan få indsigt i deres klienters daglige rutiner og hjælper klienterne med at genskabe hverdagsepisoder i terapisessioner. Brugen af ​​mobil teknologi mellem sessionerne giver terapeuter en direkte og kontinuerlig strøm af information om den enkeltes oplevelser og kan forbedre mulighederne for at påvirke disse.

Terapeuter kan bruge mobil teknologi til at få patienterne til løbende at rapportere om hvordan de oplever typiske symptomer eller personlige styrker, som de opstår i dagligdagen. I såkaldte erfaringsudvekslingsplatforme kan praktikere designe korte undersøgelser, der er skræddersyet til den enkelte klients specifikke lidelse og behov. Når klienter gennemfører sådanne undersøgelser, giver de terapeuter en finkornet strøm af information om deres liv her og nu. En information der i mindre grad er påvirket af mulige hukommelsesforstyrrelser. En frit tilgængelig platform til udveksling af erfaringer er f.eks. m-Path, som vi har udviklet over de seneste år. Erfaringsudvekslingsplatforme som m-Path kan bruges til at opgøre hyppigheden af ​​invaliderende adfærd (f.eks. binge-episoder, panikanfald, tvangshandlinger, selvskaderitualer osv.), til at detektere tidsmæssige mønstre (f.eks. at klienten typisk føler sig mest depressiv om morgenen, men at dette bliver bedre i løbet af dagen), eller få indsigt i forhistorien og konsekvenserne af de lidelser klienten rapporterer (f.eks. at klientens angstniveau typisk stiger under sociale interaktioner). I rollen som videnskabsmand-praktiker kan terapeuten analysere og opsummere disse data i intuitive grafer og diagrammer forud for en session. Under det egentlige møde med klienten, kan terapeuten føre de etablerede mønstre tilbage til klienten. En sådan tilgang giver terapeuter mulighed for at forfine deres diagnoser og sætte klientens problemer i en kontekst. Ligeledes letter mobilteknologi også procesmonitorering gennem hele terapiforløbet. Her er terapeuter også i stand til nøje at evaluere behandlingseffekter (f.eks. rutinemæssig monitorering af outcome), fordi de får øjeblikkelig feedback om effekten af ​​deres interventioner og er i stand til at justere disse i tide i tilfælde af en klients status quo. 

Terapeutisk kan mobile teknologier også give fordele, på forskellige niveauer. For det første kan det booste patienternes følelse af empowerment, at de løbende kan rapportere og evaluere på deres lidelse, da bare det at være opmærksom på symptomudsving og hvorfor disse opstår, fremmer indsigt og mestringsevne. På samme måde kan gensidig diskussion af humør eller symptommønstre under rådgivningssessioner styrke alliancen mellem klienten og behandleren. For det andet kan hjælpen fra mobilteknologi i terapi også være mere direkte. Mobile og automatiske påmindelser i hverdagen om de øvelser, der diskuteres under en rådgivningssession, øger klientens compliance mellem møderne (f.eks. kan klienten få en daglig påmindelse om at gennemføre de anbefalede afspændingsøvelser). 

Desuden giver mange applikationer med såkaldte just-in-time adaptive interventioner også evidensbaserede øvelser i sig selv til en voksende række af psykologiske klager (f.eks. eksponering, åndedrætsøvelser, mindfulness-klip osv.). Da klienter typisk bærer rundt på deres mobiltelefoner overalt, hvor de går, kan de konsultere og afprøve disse øvelser med et enkelt tryk med fingerspidsen. På denne måde validerer terapeuter ikke kun deres terapeutiske effekt udenfor terapirummet, de har også real-time info om brugen og effekten af ​​interventioner (som f.eks. om afspændingsøvelserne rent faktisk mindsker klientens stressniveau?). 

Sammenfattende er der et lovende perspektiv i brugen af mobilteknologisk assistance i terapi, både ud fra et monitorerings- og terapeutisk perspektiv. Med hensyn til effektivitet giver real-life vurdering via mobile enheder terapeuter detaljerede oplysninger med mulighed for løbende at monitorere fremskridt. Ser vi på det økonomiske perspektiv, skaber indsamling af information i dagligdagen plads til at ændre eller optimere den terapeutiske praksis i terapeutiske sessioner. På samme måde kan klienter allerede overvåge sig selv, før terapien starter, hvilket skaber værdifuld basisinformation for klinikere og reducerer ventelister. 

Der findes i app-store flere let tilgængelige apps til brug for terapeutiske interventioner

Ikke desto mindre skal du, når du foreslår disse (selvhjælps) apps til en klient, sørge for at undersøge, om de er videnskabeligt funderede og overholder gældende regler om beskyttelse af personlige oplysninger. 

 

Praktiske råd 

– Tilpas når det er muligt. Når du vurderer klienters humør eller symptomer gentagne gange i dagligdagen, skal du sørge for, at din undersøgelse og monitoreringsplan er skræddersyet. 

– gør det så enkelt som muligt. Gør ikke de gentagne undersøgelser for lange og undgå at monitorere for ofte. Hvis opgaverne er for omfattende, kan klienten ikke overholde dem. 

– Prøv det selv. Der er mange terapeutiske apps på markedet, men ikke alle er understøttet af videnskabelig forskning. Før du anbefaler en app til en klient, skal du sikre dig, at du selv har prøvet den af, og undersøgt, om den er evidensbaseret. Tjek desuden, om app’en opbevarer følsomme oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Nogle lande giver lister eller anbefalinger om apps til mental sundhed, f.eks. Storbritannien, Europa og USA.

 – Brug tid på at se på data. Før sessionen skal du bruge tilstrækkelig tid på at inspicere de data, der er indsamlet af klienten. Mange platforme guider terapeuter i deres analyse med intuitive dashboards, der giver forskellige grafer eller diagrammer. 

 

Oversat af [Elisabeth Ginnerup-Nielsen]