Konsultāciju sniegšana ārpus klīnikas: mobilo tehnoloģiju daudzsološais potenciāls

Egons Dejonkēre (Egon Dejonckheere) un Pēters Kupenss (Peter Kuppens), Lēvenas Katoļu universitāte, Beļģija

Daudzi konsultāciju un psihoterapijas veidi joprojām tiek praktizēti galvenokārt terapijas telpā. Tomēr ārpus terapijas telpas klientiem dažkārt ir grūti tikt galā ar savām problēmām, izmantot iespējas uzlabot savu stāvokli un īstenot terapijas sesijā apgūto. Pierādījumi liecina, ka terapeitiskajā praksē liels ieguvums ir tieša piekļuve informācijai par to, kas notiek cilvēka ikdienas dzīvē. Šāda informācija var palīdzēt noteikt labākos intervences paņēmienus un efektīvi novērst plaisu starp konsultāciju sesijām un reālo dzīvi.

Mūsdienās šai nolūkā aizraujošas iespējas rada viedtālruņu, aktivitāšu izsekotāju un citu mobilo ierīču izplatība. To izmantošana var palīdzēt konsultantiem labāk izprast klientu ikdienas dzīvi un klientiem terapijas sesiju laikā atsaukt atmiņā savas dzīves notikumus. Mobilo tehnoloģiju izmantošana starp sesijām sniedz iespēju speciālistiem gūt tiešu un nepārtrauktu informācijas plūsmu par cilvēku reālās dzīves notikumiem, un tas var uzlabot intervences saistībā ar šiem procesiem.

Runājot par izpēti un izvērtēšanu, speciālisti ar mobilo tehnoloģiju starpniecību var iegūt regulāru informāciju no klientiem attiecībā uz piedzīvotajām simptomu izpausmēm vai personiskiem panākumiem tad, kad tie reāli notiek klienta dzīvē. Tā sauktajās pieredzes atlases platformās speciālisti var izveidot īsas aptaujas, kas pielāgotas katra klienta konkrētajām grūtībām vai vajadzībām. Ja klienti aizpilda šādas aptaujas, viņi sniedz speciālistiem tūlītēju attiecīgās detalizācijas pakāpes informāciju par savu dzīvi, tā izvairoties no iespējamās atmiņas kļūdas vai atcerēšanās novirzes. 

Viena no brīvi pieejamajām platformām pieredzes atlasei ir m-Path, ko esam izstrādājuši pēdējos gados. Tādas pieredzes atlases lietotnes kā m-Path var izmantot, lai reģistrētu veselību pasliktinošas uzvedības gadījumu biežumu (piem., piedzeršanos, panikas lēkmes, obsesijas vai komplusijas epizodes, paškaitējuma rituālus u.c.), identificētu noteiktu izpausmju laiku (piem., depresijas simptomi no rīta var izpausties spēcīgāk, bet dienas laikā mazināties) vai gūt priekšstatu par to, kādi faktori veicina vai izraisa simptomus (piem., klienta trauksme pieaug sociālās mijiedarbības laikā). Kā praktizējošs zinātnieks, speciālists pirms sesijas var analizēt un apkopot šos datus intuitīvos grafikos un diagrammās. Tiekoties ar klientu, viņš klientam var izskaidrot, kādi uzvedības modeļi ir identificēti, pateicoties iegūtajai informācijai. Šāda pieeja speciālistam palīdz precizēt diagnozi un saprast, kā klienta sūdzības iekļaujas klienta dzīves kontekstā. Mobilās tehnoloģijas var atvieglot arī procesa uzraudzību visa terapijas kursa laikā. Ar tām speciālisti var arī rūpīgi izvērtēt terapeitisko rezultātu (piemēram, ar regulāru iznākumu uzraudzību), jo viņiem ir pieejama tūlītēja atgriezeniskā saite par intervenču efektivitāti un iespēja tās savlaicīgi modificēt atbilstoši klienta stāvoklim.

Arī attiecībā uz terapiju mobilās tehnoloģijas var sniegt priekšrocības. Tās var iedalīt divos līmeņos. Pirmkārt, klienta sūdzību izvērtēšana, marķēšana un reģistrēšana var uzlabot klientu izjūtu attiecībā uz viņu iespēju ietekmēt ārstēšanos, jo jau pati uzmanības pievēršana simptomu svārstībām un to cēloņiem veicina izpratni un sekmē problēmu pārvarēšanu. Tāpat arī savstarpēja diskusija par garastāvokļa vai simptomu modeļiem sesiju laikā var stiprināt saikni starp klientu un speciālistu. Otrkārt, mobilo tehnoloģiju palīdzība terapijā var būt pavisam tieša. Mobilie un automātiskie atgādinājumi ikdienā par konsultāciju laikā apspriestajiem vingrinājumiem var uzlabot iespēju, ka klients ievēros terapeitiskos ieteikumus laikā starp tikšanās reizēm (piemēram, klients katru dienu saņem atgādinājumu veikt sesijās apspriestos relaksācijas vingrinājumus). Turklāt daudzas lietotnes ar tā saukto savlaicīgo adaptīvo intervenci arvien biežāk arī pašas spēj nodrošināt uz pierādījumiem balstītus vingrinājumu ieteikumus kā atbildi uz dažādām psiholoģiskām sūdzībām (piem., vingrinājumus panikas gadījumiem, elpošanas vingrinājumus, apzinātības klipus utt.). Tā kā klienti parasti nēsā līdzi mobilo ierīci, lai kur viņi dotos, viņi var “konsultēties” un izmēģināt šos vingrinājumus, jo tie ir vienkārša pirksta pieskāriena attālumā. Savukārt konsultants ne tikai novērtē terapeitisko ietekmi ārpus konsultāciju telpas, bet arī saņem reāllaika informāciju par intervenču izmantošanu un efektivitāti (piemēram, vai relaksācijas vingrinājumi tiešām mazina klienta stresu?). 

Kopumā mobilo tehnoloģiju izmantošanai terapijā ir daudzsološs potenciāls gan no izvērtēšanas, gan terapeitiskā viedokļa. Runājot par iedarbīgumu, izvērtējums reālajā dzīvē, izmantojot mobilās ierīces, sniedz konsultantiem detalizētu informāciju par gadījumu norisi un ļauj nepārtraukti uzraudzīt progresu. Runājot par efektivitāti, informācijas vākšana ikdienas dzīvē ietaupa laiku un atstāj iespēju citām terapeitiskajām praksēm konsultāciju sesijās. Tāpat klienti var novērot sevi pat pirms faktiskā terapijas procesa sākuma, radot vērtīgu bāzes informāciju speciālistiem un kopumā saīsinot terapijai nepieciešamo laiku un rindas. Daudzas lietotnes, kas saistītas ar terapijas intervencēm, jau ir brīvi pieejamas lejupielādei, un tās var izmantot ikviens. Tomēr, piedāvājot klientam mobilās (pašpalīdzības) lietotnes, noteikti pārbaudiet, vai tās ir zinātniski pamatotas un atbilst piemērojamajiem privātuma noteikumiem. 

 

Praktiski ieteikumi

  • Personalizējiet, kad vien iespējams. Novērtējot klientu garastāvokli vai simptomus ikdienas dzīvē, pārliecinieties, ka jūsu aptaujas un novērtēšanas rīki ir pielāgoti klienta vajadzībām. 
  • Tiecieties pēc vienkāršības. Raugieties, lai atkārtotās aptaujas nebūtu pārāk garas vai pārāk biežas. Ja ziņošanas protokols būs apgrūtinošs, klienti to neievēros.
  • Izmēģiniet paši. Tirgū ir daudz terapeitisko lietotņu, taču ne visas no tām balstās zinātniskos pētījumos. Pirms iesakāt lietotni klientam, izmēģiniet to paši un pārbaudiet, vai lietotne ir balstīta uz pierādījumiem. Saistībā ar to, pārbaudiet, vai lietotne saglabā sensitīvu informāciju aizsargātā un privātā veidā. Apvienotajā Karalistē, Eiropā un ASV ir pieejami saraksti vai ieteikumi attiecībā uz mobilajām lietotnēm, kas veltītas psihiskajai veselībai. 
  • Izpētiet. Pirms sesijas veltiet pietiekami daudz laika, lai apskatītu no klienta savāktos datus. Daudzas platformas palīdz speciālistiem veikt analīzi, izmantojot intuitīvus informācijas paneļus, kas nodrošina dažādus grafikus vai diagrammas.

 

Tulkojušas Andžela Berķe un Kristīne Mārtinsone