Проведення консультацій поза клінікою: перспективний потенціал мобільних технологій

Егон Дейонкхере (Egon Dejonckheere ) та Петер Куппенс (Peter Kuppens), KU Leuven, Бельгія.

Багато форм консультування та психотерапії все ще переважно проводяться у терапевтичній кімнаті. Проте, як тільки пацієнти залишають терапевтичну кімнату, їм іноді важко подолати свої проблеми, скористатися можливостями, щоб покращити свій стан, і втілити те, чому вони навчилися під час сеансу. Дані показують (Evidence shows), що терапевтична практика може отримати велику користь (therapeutic practice can greatly benefit) від прямого доступу до інформації про те, що відбувається у повсякденному житті людей. Така інформація може визначити шляхи інтервенцій та ефективно ліквідувати розрив між консультацією та реальним життям.

Сучасне повсюдне поширення смартфонів, трекерів активності та інших мобільних пристроїв відкриває в цьому плані чудові можливості. Це надає можливість консультантам зрозуміти щоденний розпорядок життя своїх клієнтів та доповнює спогади клієнтів про їхнє життя під час сеансів терапії. Використання мобільних технологій між сеансами надає терапевтам прямий та безперервний потік інформації про реальні життєві події людей та може покращити можливості інтервенцій під час сеансу.

Що стосується оцінки, терапевти можуть використовувати мобільні технології, щоб пацієнти неодноразово повідомляли про свої миттєві переживання відповідних симптомів або особистих сильних сторін, тобто, як це відбувається у повсякденному житті. На так званих платформах для вибірки досвіду спеціалісти-практики можуть розробляти короткі опитувальники, що адаптовані до конкретних скарг чи потреб кожного клієнта. Коли пацієнти заповнюють такі опитувальники, вони надають терапевтам деталізований потік миттєвої інформації про життя пацієнта, який менш заплутаний можливими спотвореннями пам’яті. 

Одна з вільно доступних платформ для вибірки досвіду – це m-Path (m-Path), яку ми розробили в останні роки. Додатки для вибірки досвіду, такі як m-Path, можуть використовуватися для підрахунку частоти виснажливої ​​поведінки (наприклад, епізодів запою, панічних атак, інтрузій або  компульсий, ритуалів самопошкодження тощо), виявлення тимчасових патернів (наприклад, депресивні почуття клієнта зазвичай досягають піку вранці, але минають протягом доби), або отримання розуміння про антецеденти та наслідки скарг (наприклад, рівень тривожності клієнта зазвичай підвищується під час соціальних взаємодій). У ролі вченого-практика терапевт може аналізувати та узагальнювати ці дані в інтуїтивно зрозумілих графіках та діаграмах перед сеансом. Під час їхньої реальної зустрічі він/вона може передати пацієнту виявлені закономірності. Такий підхід дозволяє терапевтам уточнити свій діагноз та співвіднести скарги пацієнта з контекстом ситуації (put the patient’s complaints into context). Крім того, мобільні технології також полегшують моніторинг процесу протягом усього курсу терапії. Терапевти також можуть уважно оцінювати ефекти лікування (наприклад, рутинний моніторинг результатів (routine outcome monitoring)), оскільки вони отримують негайний зворотний зв’язок щодо ефективності своїх інтервенцій і можуть своєчасно коригувати їх у разі статус-кво клієнта. 

З терапевтичної точки зору мобільні технології також  можуть принести користь, і вони розташовані на двох рівнях. По-перше, оцінка, маркування та повідомлення про свої скарги можуть посилити у пацієнтів почуття розширення можливостей (empowerment), оскільки проста увага до коливань симптомів та їх причин сприяє розумінню та здатності подолати проблему. Так само, взаємне обговорення настрою чи симптомів і закономірностей під час консультацій може зміцнити союз (the alliance) між пацієнтом та практикуючим лікарем. По-друге, використання мобільних технологій у терапії також може бути більш прямим (more direct). Мобільні та автоматичні нагадування у повсякденному житті про вправи, які обговорюються під час консультації, підвищують терапевтичну відданість клієнта між зустрічами (наприклад, клієнт отримує щоденне нагадування про виконання вправ на розслаблення, які обговорювалися). Крім того, багато додатків з так званими «своєчасними адаптивними інтервенціями» (just-in-time adaptive interventions) також самостійно надають вправи, які засновані на фактичних даних, для  зростаючого різноманіття психологічних скарг (наприклад, вплив, дихальні вправи, кліпи для усвідомлення тощо). Оскільки клієнти зазвичай скрізь, куди б вони не пішли, носять із собою мобільні пристрої, вони можуть проконсультуватися та спробувати ці вправи простим торканням пальцем екрана телефону.  Таким чином, консультанти не тільки оцінюють свій терапевтичний вплив за межами консультаційної кімнати, а також отримують в режимі реального часу інформацію про використання та ефективність інтервенцій (наприклад, чи справді вправи на розслаблення знижують рівень стресу клієнта?). 

Загалом, використання мобільних технологій в терапії має багатообіцяючий потенціал, як з оціночної, так і з терапевтичної точки зору. Що стосується ефективності, оцінка реального життя за допомогою мобільних пристроїв надає консультантам докладну інформацію про випадок та дозволяє постійно відстежувати прогрес. З точки зору ефективності, збирання інформації в повсякденному житті створює простір для інших терапевтичних практик в межах сеансів консультування. Так само клієнти можуть контролювати себе ще до фактичного початку терапії, створюючи цінну базову інформацію для клініцистів та скорочуючи списки очікування. Що стосується терапевтичних інтервенцій, багато програм доступні в магазині додатків для використання всіма бажаючими. Проте, пропонуючи клієнту мобільні програми (самопомочі), переконайтеся, чи є вони науково обґрунтовані (scientifically grounded) та чи відповідають вони застосовним нормам конфіденційності.  

 

Практичні рекомендації 

 

Персоналізуй, коли це можливо. Оцінюючи настрій або симптоми клієнта у повсякденному житті переконайтеся, що ваше опитування та графік  оцінки адаптовані.

– Будь простішим.  Не робіть повторні опитування занадто довгими або частоту оцінки занадто високою. Якщо протокол буде надмірно обтяжливим, клієнти його не виконуватимуть.

– Спробуй сам. На ринку є багато терапевтичних програм, але не всі вони підкріплені науковими дослідженнями. Перш ніж рекомендувати додаток клієнту, переконайтеся, що ви випробували його на собі, і перевірте, чи він заснован на доказах. У зв’язку з цим перевірте, чи зберігає додаток конфіденційну інформацію захищеним і приватним способом. Деякі країни надають списки або рекомендації щодо програм для ментального здоров’я, наприклад, у Великобританії, Європі (UK, Europe) чи у США (USA)

– Поглянь. Перед сеансом приділіть достатньо часу для  вивчення показників, які були зібрані клієнтом. Багато платформ допомагають терапевтам їх аналізувати за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, які надають різні графіки або діаграми. 

 

Перекладач:    Ольга Габелкова