Rådgivning utenfor klinikken: Det lovende potensialet til mobilteknologi

Egon Dejonckheere & Peter Kuppens, KU Leuven, Belgia.

Forskjellige rådgivning og psykoterapier foregår fremdeles i terapirommet. Likevel, når pasienter forlater terapirommet, sliter de noen ganger med å takle utfordringene sine, gripe mulighetene for å bli bedre eller implementere det de lærte i terapitime. Bevis viser at terapeutisk praksis kan ha stor nytte av det å ha direkte tilgang til informasjon om hva som skjer i folks daglige liv. Slik informasjon identifiserer måter å intervenere, og lukke gapet mellom terapitimer og virkelig liv på en effektiv måte.

Dagens allestedsnærværende smarttelefoner, aktivitetssporere og andre mobile enheter åpner spennende muligheter. Det viser veien for rådgivere å få innsikt i de daglige rutinene til klienter, og utfyller klientenes erindringer om livet deres i terapitimer. Mobilteknologi bruk mellom terapitimer gir terapeuter en direkte og kontinuerlig strøm av informasjon om menneskers virkelige opplevelser, og forbedrer mulighetene for intervensjon.

Når det gjelder vurdering, kan terapeuter bruke mobilteknologi for å få pasienter til å rapportere gjentatte ganger om sine øyeblikkelige opplevelser av relevante symptomer eller personlige styrker som de skjer i dagliglivet. I såkalt erfaring i prøvetakingsplattformer, utøvere designe korte undersøkelser skreddersydde for spesifikke klager eller behov til hver klient. Når pasienter fullfører slike undersøkelser, gir de terapeuter en finkornet strøm av i øyeblikket informasjon om pasientenes liv som er mindre forvirret av mulige hukommelsesfordeler. 

Én nylig utviklet gratis tilgjengelig opplevelses prøvetakingsapplikasjon er m-Path. Slike applikasjoner brukes til å overvåke frekvensen av svekkende atferd (f.eks., binge-episoder, panikkanfall, tvang, inntrengninger eller tvang, selvskaderitualer, osv.), oppdage tidsmessige mønstre (f.eks., klientens depressive følelser topper vanligvis om morgenen, men reduserer i løpet av dagen), eller få innsikt i forløp og konsekvenser av ens klager (f.eks., klientens angstnivå stiger vanligvis under sosiale interaksjoner). Gjennom forskerutøver rolle, terapeuten analyserer og oppsummerer slike data i intuitive grafer og diagrammer før terapitimen. I løpet av terapitime, utøveren jobber med klientens etablerte mønstre. En slik tilnærming gjør det mulig for terapeuter å avgrense diagnosen og sette pasientenes klager i sammenheng. På samme måte letter mobilteknologi også prosessovervåking gjennom hele behandlingsforløpet. Her evaluerer terapeuter også behandlingseffekter (f.eks. rutinemessig resultatovervåking), fordi de får umiddelbar tilbakemelding om effekten av intervensjonene sine og er i stand til å justere disse i rett tid i tilfelle klientens status quo.

Terapeutisk sett kan mobile teknologi også tilby fordeler, og det ligger på to nivåer. For det første kan evaluering, merking og rapportering ens klager øke pasientens følelse av empowerment. Ved å bare ta hensyn til pasientens symptomsvingninger og årsaker, fremmer innsikt og mestringskapasitet. 

 

På samme måte kan gjensidig diskusjon av humør eller symptommønstre og regelmessigheter under terapitime styrke alliansen mellom pasient og utøver. For det andre er mobilteknologi i terapi mer direkte. Daglige mobil og automatisk påminnelse om øvelsene diskuterte under en terapitime øker klientens terapeutisk overholdelse mellom terapisesjoner (f.eks., Får klienten en daglig påminnelse om å fullføre den avtalte avslapningsøvelsen). Dessuten gir tilgang mange applikasjoner med de såkalte  akkurat-i-tide adaptive intervensjoner til evidensbaserte øvelser inkludering et økende utvalg av psykologiske klager (f.eks., eksponering, pusteøvelser, mindfulness, etc.). Gitt at klienter vanligvis tar mobilenheten med seg, kan de konsultere og prøve ut disse øvelsene på et enkle trykk. Slik verdsetter rådgivere ikke bare deres terapeutiske innvirkning utover rådgivningsrommet, de har også sanntidsinformasjon om bruk og effekt av intervensjoner (f.eks., reduserer avslapningsøvelsene faktisk klientens stressnivå?)

Oppsummering, har bistand fra mobilteknologi i terapi lovende potensial, både fra vurderings- og terapeutiske perspektiver. Når det gjelder effektivitet, gir virkelighetsvurdering via mobile enheter rådgivere detaljert saksinformasjon og muliggjør kontinuerlig fremdriftsovervåking. Når det gjelder effektivitet, skaper innsamling av daglig informasjon nok plass for andre terapeutisk praksis innen rådgivningstime. På samme måte er klienter i stand allerede til selvovervåking før terapitime. Slik skaper klientene verdifull grunninformasjon for utøvere og reduserer ventelister. Når det gjelder terapeutiske intervensjoner, er mange applikasjoner lett tilgjengelige i appbutikken for alle å bruke.  Likevel, når vi foreslår mobilapper (selvhjelp) til en klient, må vi undersøke om de er vitenskapelig begrunnet og overholde gjeldende personvernregler.

 

Praktiske anbefalinger

Tilpass når det er mulig.  Ved vurdering av klienters humør eller symptomer gjentatte ganger i dagliglivet, sørg for at undersøkelsen og vurderingsplanen er skreddersydd.  

Hold det enkelt.  Ikke gjør de gjentatte undersøkelsene for lange eller vurderingsfrekvensen for høy. Hvis protokollen er for tyngende, skal klientene ikke overholde

Prøv det selv.  Det er mange tilgjengelige terapeutiske apper, men ikke alle er støttet av vitenskapelig forskning. Før anbefaling en app til en klient, sørg for at du har prøvd den ut selv og undersøk om den er evidensbasert. Sjekk at appen lagrer sensitiv informasjon på en beskyttet og konfidensiell måte. Noen land gir lister eller anbefalinger om apper for mental helse som for eksempel i  Storbritannia Europa , eller i  USA .

Ta en titt.  Før terapitime, ta deg nok tid til å inspisere klientens samlet data. Mange plattformer veileder terapeuter i analysen, med intuitive dashbord som gir forskjellige grafer eller diagrammer.

Translated by Anastasia Olympiou, Psychologist