Uw Interventie, uw manier! Korte waardebepalingsinterventies

Door Katarzyna Cantarero, SWPS Universiteit, Polen

Subjectief welzijn is een gevolg van waar we mee geboren zijn, situaties die in ons leven opduiken en acties die wij (gelukkig!) bewust uitvoeren. Veel onderzoekers hebben onderzocht wat ons psychologisch functioneren effectief kan bevorderen. Korte waardebepaling (of affirmatie) interventies kunnen een nuttig hulpmiddel zijn bij het verbeteren van positieve ervaringen voor mensen. 

Onderzoek toont aan dat korte schrijfopdrachten (bijv. dankbaarheidslijsten of brieven) het psychologisch welbevinden kunnen verbeteren. In een grote multi-lab studie gaven onderzoekers uit 87 landen aan dat eenvoudige herwaarderingsinterventies (d.w.z. verandering van hoe men zich voelt over een situatie of focussen op positieve aspecten van een situatie) positieve emoties stimuleerden tijdens de COVID-19 pandemie. Een waardebepaling van een gebeurtenis die mogelijke stressvol is, kan helpen om voordelen uit deze gebeurtenis te halen. Tijdens deze waardebepalingstaken (appraissal interventions) komen mensen met argumenten over de positieve kant van situaties waarin ze zich bevinden. 

Verbetering van subjectief welzijn door bekrachtigen van psychologische behoeften

            Tijdens de pandemie onderzocht onze groep of korte online interventies het subjectieve welzijn van individuen kunnen verbeteren. We richtten ons op de uitdagingen voor de psychologische basisbehoeften (d.w.z. autonomie, verbondenheid en competentie) die mensen zouden kunnen ervaren tijdens de uitbraak van COVID-19. De behoefte aan autonomie is gerelateerd aan een gevoel aan keuze en vrijheid; de behoefte aan competentie is gerelateerd aan het gevoel dat men zijn doelen kan bereiken en de behoefte aan verwantschap is gerelateerd aan het gevoel verbonden te zijn met onze naasten. Volgens de zelfdeterminatietheorie is de bevrediging van deze psychologische basisbehoeften essentieel voor het menselijk functioneren. We ontdekten dat mensen die het gevoel hadden dat hun psychologische basisbehoeften vervuld waren, een hoger niveau van mentaal welzijn rapporteerden. 

In een vervolgstudie vroegen we mensen te schrijven over een situatie waarin ze, ondanks de door de pandemie veroorzaakte beperkingen in hun levensstijl, in staat waren een gevoel van autonomie, competentie en/of verwantschap te ervaren. Deze korte interventie verhoogde het mentale welzijn door een versterkt gevoel van verwantschap en verlaagde de ervaren stress in vergelijking met de controlegroep. Korte en eenvoudige online opdrachten zoals deze kunnen mensen dus helpen om zich beter te voelen, maar het is nog niet bekend hoe lang deze positieve effecten aanhouden. 

Het stimuleren van de ervaren zinvolheid van werk en werkbetrokkenheid 

In een aparte onderzoekslijn vroeg onze onderzoeksgroep zich af of het toepassen van soortgelijke korte online interventies positieve uitkomsten in werksituaties zou kunnen stimuleren. We waren in het bijzonder geïnteresseerd in werkbetrokkenheid en de ervaren zinvolheid van werk. Werkbetrokkenheid wordt vaak omschreven als een gevoel van toewijding, verdieping zoekend en een actieve mentale inspanning gerelateerd aan het desbetreffende werk. Een hoge werkbetrokkenheid heeft voordelen voor individuen en voor organisaties (bijv. betere prestaties, hogere werktevredenheid en minder depressieve symptomen). Betekenisvol werk wordt in verband gebracht met verschillende psychologische voordelen, ook buiten de werksituatie (bijv. minder angst en meer welzijn). 

Eerdere studies suggereerden verschillende bronnen van zingeving op het werk (bijv. het algemeen belang dienen; andere helpen; persoonlijke ontwikkeling en geld verdienen). Wij veronderstelden dat de bronnen van betekenisvol werk kunnen worden gecategoriseerd in op zelfgerichte of op andere gerichte bronnen. We wilden testen of een zingevingsinterventie, met op zelfgerichte of op andere gerichte bronnen, de ervaren zinvolheid van het werk en de werkbetrokkenheid zou verhogen. Eerst vonden we dat wanneer werknemers gevraagd werden te schrijven over waarom ze hun werk zinvol vinden, dit resulteerde in hogere werkbetekenis en kortstondige werkbetrokkenheid in vergelijking met de controlegroep (waar werknemers de apparatuur beschreven die ze op het werk gebruikten). In de volgende studie vroegen we werknemers om te schrijven over ofwel het dienen van een groter goed ofwel het bevorderen van de professionele carrière als bronnen van ervaren zinvolheid van werk in vergelijking met de apparatuur die ze gebruiken op het werk (controlegroep). We ontdekten dat schrijven over hoe het eigen werk anderen ten goede komt, de ervaren zinvolheid van het werk verhoogt, gevolgd door de werkbetrokkenheid. 

Samenvattend kunnen we stellen dat korte waardebepalingsinterventies een veelbelovende (zelfhulp) manier is om het psychologisch welbevinden te verbeteren, althans op korte termijn. Omdat mensen zelf de voorbeelden aandragen, zijn de interventies goed op het individu aan te passen en daardoor wellicht effectiever. Om het psychologisch welbevinden van uw cliënten te verbeteren, of om de ervaren zinvolheid van het werk en de werkbetrokkenheid te stimuleren, kunt u overwegen om een van de hieronder aanbevolen schrijfopdrachten aan te bieden.

Praktische aanbevelingen

  •       Om het subjectieve welzijn te verhogen en stress te verlagen, vraag hen om te schrijven over een situatie waarin zij zich enkele of alle van de volgende dingen ervaarden:

o   Een gevoel van autonomie, bijvoorbeeld wanneer u een gevoel van keuze en vrijheid ervaarde in de dingen die u heeft ondernomen;

o   Een gevoel van bekwaamheid, bijvoorbeeld wanneer u het gevoel had dat u in staat was je doelen te bereiken;

o   Een gevoel van verwantschap, bijvoorbeeld wanneer u zich verbonden voelde met mensen die om u geven en waar u om geeft. 

  •       Op de werkplek zou u uw cliënt kunnen voorstellen om op te schrijven waarom het werk zinvol is of adviseer hen om zich af te vragen hoe hun werk een groter goed dient.

 

Vertaald door Denise van Rijen en Isabelle Maussen

Join Our Blog

Signup today to get notified when new relevant blog posts are published.

And don’t worry, we hate spam too! You can unsubscribe at anytime.