Visi

Kami menyebarkan ringkasan dan cadangan praktikal berdasarkan penyelidikan Psikologi Kesihatan topikal yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropah untuk memaklumkan para pengamal kesihatan dan penyedia intervensi.

knowledge-sharing