Vīzija

Mēs nodrošinam īsus kopsavilkumus un praktiskus ieteikumus vairākās Eiropas valodās, kas balstās uz aktuāliem pētījumiem veselības psiholoģijā ar mērķi sniegt informāciju veselības jomā strādājošajiem un intervenču īstenotājiem.

 

knowledge-sharing