Wizja

Przedstawiamy streszczenia aktualnych badań z psychologii zdrowia i wynikające z nich rekomendacje praktyczne przydatne dla  osób zawodowo związanych z obszarem zdrowia i choroby. Treść prezentowana jest w kilku europejskich językach.

 

knowledge-sharing