Jos asiakkaasi on puolustuskannalla, itsetunnon vahvistaminen voi auttaa

Kirjoittaneet Peter Harris ja Ian Hadden, The Self-Affirmation Research Group, School of Psychology, Sussexin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta

Vältteletkö jotakin, vaikka olisi parempi katsoa totuutta silmiin? Ehkä herkuttelet liikaa tai kartat terveystarkastuksia? Et ole ainoa. Ihminen yleensä pitää itseään järkevänä ja osaavana. Siksi voi olla haastavaa kuulla tekevänsä jotakin, mikä ei ole sitä. Niinpä saatamme olla varsin taitavia välttelemään viestejä, joita emme haluaisi kuulla.

Terveysriskeihin – kuten ylipainoon tai lääkityksen laiminlyöntiin – liittyvän viestinnän välttelyllä voi valitettavasti olla vakavia vaikutuksia sekä elämänlaatuun että elinikään. Miten siis terveydenhuollon ammattilainen voi saada asiakkaansa huomioimaan viestit, joita tämä mieluummin välttelisi? Itsetunnon vahvistamiseksi (engl. self-affirmation) kutsuttu tekniikka voi auttaa.

Itsetunnon vahvistaminen on toimintaa, joka vahvistaa ihmisen kokemusta siitä, että hän on hyvä ja kyvykäs ihminen. Se vähentää tarvetta puolustautua terveyttä koskevalta viestiltä, joka vihjaa, ettei hän sitä olisi. Näin ihminen voi ottaa viestin vastaan objektiivisemmin ja keskittyä sen merkitykseen ja seurauksiin itselleen. Tämä puolestaan voi rohkaista tarttumaan toimeen. Lisää tietoa itsetunnon vahvistamisen teoreettisesta taustasta on täällä.

Melkein mikä tahansa voi olla itsetunnon vahvistamista, esimerkiksi muistutus omista hyvistä teoista, lahjakkuuksista, luonteen vahvuuksista tai tärkeistä sosiaalisista suhteista. Tällä hetkellä tutkituin itsetunnon vahvistamisen tekniikka on arvojen vahvistaminen (engl. values affirmation), jossa ihmiset vastaavat kysymyksiin tai kirjoittavat tärkeimmistä arvoistaan, kuten anteliaisuudesta tai rehellisyydestä.

Itsetunnon vahvistamisen hyödyllisyydestä on kokeellista näyttöä. Tutkimusosallistujat, joita on johdateltu itsetunnon vahvistamiseen (usein vain kertaluonteisesti), yleensä uskovat terveyteen liittyviä viestejä muita paremmin ja ovat valmiimpia muutokseen. Itsetunnon vahvistaminen voi myös johtaa käyttäytymisen muutokseen useita kuukausia myöhemmin. Hyödyt on havaittu monien käyttäytymismuotojen kohdalla: näitä ovat esimerkiksi alkoholin käyttö, tupakointi, riskialtis seksikäyttäytyminen, elohopeaa sisältävän kalan kulutus, doping, hedelmien ja vihannesten syönti, liikunta, hampaiden lankaus ja auringolta suojautuminen. Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että vaikutus voi olla vahvin niiden kohdalla, joita on kaikkein vaikeinta saada mukaan muutokseen, esimerkiksi niiden, jotka juovat, tupakoivat tai arvostavat rusketusta kaikkein eniten.

Eniten on tehty ennaltaehkäisevää tutkimusta nuorten ei-potilaiden keskuudessa, mutta joitakin tutkimuksia on tehty myös potilasryhmillä. Esimerkiksi dialyysipotilailla, joita pyydettiin muistelemaan hyviä tekojaan, fosfaatin säätely parani, ja he myös noudattivat muita paremmin nesteytykseen liittyvää ohjeistusta seuraavien 12 kuukauden aikana. Korkeasta verenpaineesta kärsivät afrikkalais-amerikkalaiset potilaat noudattivat lääkitystään paremmin itsetuntoa vahvistavan intervention jälkeen.

Miten itsetunnon vahvistamista sitten voi hyödyntää käytännössä? Ajatellaan tilannetta, jossa haluat välittää asiakkaalle terveyttä koskevan viestin, jota ei ole helppo kuulla, esimerkiksi tupakoinnin haitoista tai reseptilääkityksen laiminlyönnistä. Jos käytettävissäsi on 5–15 minuuttia eikä lukutaito ole ongelma, voit kokeilla lyhyttä arvojen vahvistamisen harjoitusta tapaamisen alussa. Voit pyytää asiakasta kirjoittamaan tai kertomaan tärkeimmästä arvostaan ja miksi se on hänelle tärkeää, tai täyttämään asteikoita, jotka on suunniteltu muistuttamaan ihmistä arvoistaan. Kun hän on tämän tehnyt, voit välittää tupakointiin tai lääkitykseen liittyvän viestisi.

Jos taas aikaa tai lukutaitoa ei ole, itsetunnon vahvistamiseen käytetään usein lyhyttä kyselyä ystävällisyydestä. Myös muita nopeita tapoja on kehitelty viime aikoina. On esimerkiksi yritetty tiivistää arvojen vahvistaminen muutamaan avainlauseeseen tai arvokyselyihin, yhdistää vahvistaminen ja viesti tai auttaa ihmisiä muodostamaan aikomus vahvistaa itsetuntoa uhkaavassa tilanteessa. Näitä on kuitenkin käytetty korkeintaan muutamissa tutkimuksissa, eikä vielä tiedetä, kuinka hyvin ne toimivat.

Joitakin näistä tekniikoista on esitelty englanniksi tutkimusryhmämme (Self-Affirmation Research Group SARG, Sussexin yliopisto) nettisivujen ”resources”-sivulla. Ohjeistamme mielellämme niiden tai muiden itsetunnon vahvistamisen tekniikoiden käytössä.

Suosituksia käytäntöön:

1) Milloin tulisi harkita itsetunnon vahvistamisen käyttöä?

Harkitse itsetunnon vahvistamista, kun annat asiakkaalle tärkeää terveyttä koskevaa viestiä, mutta epäilet, että tämä saattaa jättää sen huomiotta tai torjua sen. Näissä tilanteissa itsetunnon vahvistaminen voi parantaa todennäköisyyttä, että asiakas ottaa viestin vastaan ja ryhtyy tarvittaviin toimiin.

2) Mikä on käytännössä paras tapa vahvistaa itsetuntoa?

Paras tapa voi olla käyttää tekniikkaa kahdenkeskisissä tapaamisissa tai pienryhmissä ajan kanssa. Näissä tilanteissa voisit ennen terveyttä koskevaa viestiä käyttää jotakin arvojen vahvistamisen tekniikkaa, jota on kokeiltu ja tutkittu aiemmin. SARG-tutkimusryhmämme sivujen ”resources”-sivulla on esimerkkejä englanninkielisistä materiaaleista, joita tässä voi hyödyntää.

Kysy asiakkaaltasi, tekisikö hän harjoituksen mieluummin itsekseen vai sinun läsnä ollessasi. Yritä rohkaista häntä valitsemaan harjoituksen tekeminen, sen sijaan että vaatisit sitä. On näyttöä siitä, että mahdollisuus valita voi olla olennainen intervention toimimisen kannalta.

3) Mitä pitäisi erityisesti huomioida?

Varmista, että terveyttä koskeva viestisi on suostutteleva. Itsetunnon vahvistaminen rohkaissee asiakastasi olemaan avomielisempi, joten hän on alttiimpi vastaanottamaan vahvan viestin, mutta se voi toisaalta saada hänet torjumaan heikon viestin.

Käytä itsetunnon vahvistamista niiden asiakkaiden kohdalla, joiden arvelet varmasti muuten torjuvan viestisi. On näyttöä siitä, että itsetunnon vahvistaminen ei toimi tai voi jopa kääntyä itseään vastaan, jos osallistuja ei ole alun perin puolustuskannalla.

Jos epäröit, kysy neuvoa – olemme täällä apunasi.

Suomennos: Marleena Vornanen

Join Our Blog

Signup today to get notified when new relevant blog posts are published.

And don’t worry, we hate spam too! You can unsubscribe at anytime.