Vai jūsu klienti mēdz ieņemt pašaizsardzības pozīciju? Ja tā, te var palīdzēt pašafirmācija.

Pīters Hariss (Peter Harris) un Ians Hadens (Ian Hadden), Pašafirmāciju pētījumu grupa, Saseksas Universitātes Psiholoģijas skola, Apvienotā Karaliste

Vai jums ir pazīstama pretestība, kas rodas, ja nākas pieņemt kaut ko, ko jūs labprātāk ignorētu? Varbūt tā ir jūsu tieksme pārāk bieži ēst kaut ko garšīgu, bet neveselīgu, vai varbūt jūs izvairāties no veselības pārbaudēm? Nu ko, jūs tādi neesat vienīgie. Vairums no mums par sevi domā, ka mēs visumā esam visnotaļ saprātīgi un kompetenti cilvēki. Tāpēc apgalvojums, ka mēs darām kaut ko nesaprātīgu vai nekompetentu, var sagādāt diezgan lielu izaicinājumu. Līdz ar to esam attīstījuši prasmi pretoties tam, ko mēs nevēlamies dzirdēt.

Diemžēl pretošanās informācijai par riskiem veselībai ‒ piemēram, par sekām, ko izraisa liekais svars, smēķēšana vai zāļu lietošanas norādījumu neievērošana ‒ var nopietni ietekmēt gan dzīves kvalitāti, gan ilgumu. Kā mēs, veselības aprūpes speciālisti, varētu palīdzēt klientiem sadzirdēt veselības ziņu, ko viņi tiecas ignorēt? Te noderīga var izrādīties pašafirmācijas metode.

Pašafirmācija ir aktivitāte, kas palīdz cilvēkam pārliecināt sevi, ka viņš ir labs un kompetents cilvēks. Tas samazina cilvēka vajadzību aizsargāties no veselības ziņas, kas var liecināt par pretējo, līdz ar to ‒ pašafirmācija palīdz objektīvāk izturēties pret veselības ziņu, koncentrēties uz to, cik šī ziņa ir aktuāla un kā tā var ietekmēt personisko veselību. Tas, savukārt, var mudināt rīkoties, lai negatīvo ietekmi novērstu. Te iespējams vairāk uzzināt par teoriju, kas ir pašafirmācijas metodes pamatā.

Kā pašafirmāciju var izmantot gandrīz jebko, tai skaitā atgādinājumus par cilvēka labajiem darbiem, īpašajiem talantiem, rakstura stiprajām pusēm vai svarīgām sociālajām attiecībām. Pašlaik visvairāk izpētītā pašafirmāciju tehnika ir vērtību afirmācija, kurā cilvēki mutiski vai rakstiski atbild uz jautājumiem par sev vissvarīgākajām vērtībām, piemēram, dāsnumu vai godīgumu.

Pierādījumi, ka pašafirmācija spēj darboties, ir iegūti eksperimentālos pētījumos. Pētījuma dalībnieki, kuri tika mudināti izmantot pašafirmāciju (bieži tikai vienu reizi vien), uzrādīja tendenci vairāk ticēt veselības ziņai un gatavību mainīt uzvedību, salīdzinot ar tiem, kuri pašafirmāciju neizmantoja. Noskaidrojās arī, ka pašafirmācija veicina uzvedības pārmaiņas vēl pēc daudziem mēnešiem. Pašafirmācijas izraisītie ieguvumi tika konstatēti plašā veselības uzvedības spektrā, ieskaitot uzvedību, kas saistīta ar alkohola lietošanu, tabakas lietošanu, nedrošu seksu, dzīvsudraba uzņemšanu ar taukainām zivīm, dopingu sportā, augļu un dārzeņu patēriņu, zobu diegošanu un aizsardzību pret sauli. Dažos pētījumos konstatēts, ka pašafirmāciju iedarbība ir visspēcīgākā starp cilvēkiem, kuriem ir bijis visgrūtāk pievērsties pārmaiņām ‒ starp tiem, piemēram, ir bijuši kaislīgi smēķētāji, liela apjoma alkohola patērētāji vai dedzīgi sauļošanās piekritēji.

Galvenokārt līdz šim izdarīti profilakses pētījumi ar izlasēm, kurās iekļauti jauni cilvēki bez medicīniskām diagnozēm, taču ir bijuši arī daži pētījumi ar pacientu grupām. Piemēram, starp hemodialīzes pacientiem, kuriem tika lūgts atsaukt atmiņā gadījumus, kad viņi pieredzējuši laipnu izturēšanos, nākamajos 12 mēnešos tika novērota uzlabota fosfātu kontrole un labāka šķidrumu uzņemšanas norādījumu ievērošana, salīdzinot ar tiem pacientiem, kuriem tas netika lūgts. Afroamerikāņu pacientiem ar hipertensiju tika novērota labāka medikamentu lietošanas norādījumu ievērošana pēc tādas intervences saņemšanas, kurā bija iekļauta pašafirmācija.

Kā praktiski izmantot pašafirmāciju? Apsvērsim konsultāciju, kurā vēlaties nodot veselības ziņu, kas varētu klientam šķist izaicinoša, piemēram, par kaitīgo ietekmi, ko izraisa viņa smēķēšanas vai medikamentu lietošanas norādījumu neievērošana. Ja jūsu rīcībā ir 5‒15 minūtes, lasītprasme un rakstītprasme nav problēma, konsultācijas sākumā varat izmēģināt vienkāršu vērtību afirmācijas vingrinājumu. Jūs varētu lūgt klientam uzrakstīt vai privāti parunāt par viņam vissvarīgāko vērtību un to, kāpēc tā viņiem ir svarīga, vai arī aizpildīt dažas aptaujas skalas, kas paredzētas, lai atgādinātu klientam par viņa vērtībām. Pēc tam, kad klients to ir izdarījis, jūs varētu nodot veselības ziņu par smēķēšanas vai medikamentu lietošanas norādījumu neievērošanas risku.

Ja ir problēma ar laiku vai lasītprasmi, pašafirmācijas izraisīšanai plaši izmantota tiek īsa laipnības anketa. Nesen izstrādātas arī vairākas citas ātri izmantojamas metodes. Tās ietver mēģinājumus saīsināt vērtību afirmācijas līdz dažiem teikumiem, izmantot vērtību anketas, saskaņot afirmācijas ar veselības ziņām vai palīdzēt cilvēkiem izstrādāt pašafirmāciju kā automātisku paņēmienu, ko lietot ikreiz, kad cilvēks jūtas apdraudēts. Taču šīs metodes, ja vispār ir pārbaudītas, tad tikai dažos pētījumos, un mēs vēl nezinām, cik efektīvas tās ir.

Dažas no šīm manipulācijām varat atrast Saseksas Universitātes Pašafirmāciju pētījumu grupas tīmekļa vietnes resursu lapā (angliski). Mēs labprāt konsultējam par šīm un / vai citām pašafirmācijas metodēm, kuras jūs varētu vēlēties apsvērt.

Praktiski ieteikumi

1) Kad būtu jāapsver pašafirmācijas izmantošana?

Apsveriet iespēju izmantot pašafirmāciju, kad jums jāsniedz klientam svarīga ziņa par viņa veselību ‒ ziņa, kuru, jūsuprāt, viņš varētu sliekties ignorēt vai noraidīt. Šajos gadījumos pašafirmācija var palielināt varbūtību, ka klients pieņems ziņu un attiecīgi rīkosies.

2) Kā vislabāk izmantot pašafirmāciju praksē?

Vislabāk pašafirmāciju izmantot, strādājot ar klientu aci pret aci vai nelielās grupās, iekļaujoties pieejamajā laika limitā. Šādos gadījumos jūs pirms veselības ziņas izteikšanas varētu izmantot kādu no pašafirmācijas metodēm, kas iepriekš ir izmēģināta un pārbaudīta. Meklējiet iespējamo afirmāciju piemērus Saseksas Universitātes Pašafirmāciju pētījumu grupas tīmekļa vietnes resursu lapā (angliski).

Apspriediet ar klientu, vai viņš labprātāk veiktu pašafirmāciju privāti vai kopā ar jums. Centieties mudināt, lai klients pats izvēlētos veikt pašafirmācijas vingrinājumu ‒ tā vietā, lai liktu viņam to darīt. Pastāv daži pierādījumi, ka izvēles brīvībai var būt liela nozīme, lai intervence darbotos.

3) Kādi riski jāņem vērā?

Pārbaudiet, vai jūsu veselības ziņa ir pārliecinoša. Pašafirmācija mudina klientu būt atvērtākam, kas nozīmē, ka paaugstinās izredzes, ka klients pieņems spēcīgu ziņu, bet vienlaikus arī paaugstinās izredzes, ka klients noraidīs vāju ziņu.

Izmantojiet pašafirmāciju darbā ar tiem klientiem, kuri, kā paredzams, varētu pretoties jūsu veselības ziņai. Pastāv daži pierādījumi, ka pašafirmācija var nedarboties vai darboties pretēji mērķim, ja klienti jau no paša sākuma nemaz nav noskaņoti ieņemt pašaizsardzības pozīciju.

Ja rodas šaubas, meklējiet padomu ‒ mēs esam šeit, lai palīdzētu.