Jsou Vaši klienti defenzivní? Pokud ano, může pomoci sebepotvrzení

Peter Harris a Ian Hadden, výzkumná skupina metod Sebepotvrzení,
Katedra psychologie, Universita Sussex, UK

Měli jste někdy obtíže postavit se něčemu, co byste nejraději ignorovali? Možná máte slabost pro něco špatného, např. příliš často jíte nebo se vyhýbáte zdravotním prohlídkám? No, nejste sami. Většina z nás si myslí, že jsme obvykle docela rozumní a kompetentní lidé. Takže může být poměrně náročné slyšet, že děláme něco, co příliš rozumné není. Výsledkem je, že vůči zprávám, které nechceme slyšet, můžeme být značně odolní.

To, že nevnímáme rizikové zprávy ohledně našeho zdraví – např. dopady nadváhy, kouření nebo nedodržování medikace – může mít naneštěstí vážné důsledky pro kvalitu a délku života. Jak tedy může lékař pomoci klientům, aby brali na vědomí informace o zdraví, které by naopak ze všeho nejraději ignorovali? Zde může pomoci technika zvaná sebepotvrzení.

Sebepotvrzení je chování, které pomáhá jedincům ujistit se, že jsou dobří a schopní. To snižuje jejich potřebu ochránit se před informacemi, které naznačují, že tak dobří nejsou. Také to pomáhá k objektivnějšímu náhledu na zdravotní informace a ve vnímání jejich důležitosti, což může klienty navíc povzbudit k podniknutí kroků k řešení potíží. Více o teorii sebepotvrzení naleznete v odkazu zde.

Téměř cokoli můžeme kvalifikovat jako prostředek sebepotvrzení, např. připomínání dobrých skutků, zvláštních talentů, silných stránek charakteru nebo důležitých sociálních vztahů. V současné době je nejvíce prozkoumanou technikou pro vyvolání sebepotvrzení metoda potvrzení hodnot, při které lidé odpovídají na otázky nebo píšou o svých nejdůležitějších hodnotách, např. jak jsou velkorysí, čestní apod.

Důkazy o fungování sebepotvrzení přinesly experimentální studie. Účastníci, kteří byli vyzváni k sebepotvrzení (často jen jednou), mají tendenci více věřit zdravotním informacím a cítí se pohotovější k provedení změny, ve srovnání s těmi, kteří techniku neprováděli. Sebepotvrzení také vedlo ke změnám v chování o několik měsíců později. Přínosy sebepotvrzení byly zjištěny pro mnoho typů chování spojeného se zdravím, včetně konzumace alkoholu, kouření, rizikového sexu, omezení spotřeby ryb v důsledku výskytu rtuti v jejich tělech, dopingu ve sportu, konzumace ovoce a zeleniny, fyzické aktivity, užívání dentálních nití a ochraně před intenzivním sluněním. Některé studie dokonce zjistily, že účinky sebepotvrzení mohou být nejsilnější u těch, kteří se v chování poškozujícím zdraví angažují nejvíce, např. nejvíce pijí alkohol, kouří nebo se chtějí opalovat

Práce byly zaměřeny především na výzkum prevence v souborech mladých lidí, kteří nebyli pacienti, ale byly provedeny i studie se skupinami pacientů. Například u pacientů s hemodialýzou, kteří si měli vzpomenout na své minulé činy laskavosti, došlo v následujících 12 měsících ke zlepšené kontrole příjmu fosfátů a lepšímu dodržování pokynů pro příjem tekutin než u těch, kteří techniku neprováděli. Hypertenzní afroameričtí pacienti vykazovali,zlepšenou adherenci v užívání léků po intervenci, která zahrnovala tuto sebepotvrzující složku.

Takže jak můžete sebepotvrzení využít v praxi? Pojďme zvážit konzultaci, ve které chcete předat zdravotní informaci, která může být pro klienta/klientku náročná, např. o škodlivosti kouření nebo že nebere léky dle předpisu. Pokud máte 5-15 minut a není problém s gramotností klienta, můžete s ním na začátku konzultace provést jednoduché cvičení na potvrzení hodnot. Klienta/klientku můžete požádat, aby se vyjádřil/a nebo napsal/a své nejdůležitější hodnoty, a to, proč jsou pro něj/ni důležité. Nebo může vyplnit škály, vytvořené za účelem připomenutí jeho/jejích vlastních hodnot. Jakmile to udělá, můžete mu/jí předat zdravotní informaci o rizicích kouření nebo špatné adherenci.

Je-li problémem nedostatek času nebo horší gramotnost, může být k vyvolání sebepotvrzování využit krátký dotazník vlídnosti. Některé další techniky byly vyvinuty teprve nedávno. Patří k nim pokusy o zkrácení techniky afirmace hodnot na několik klíčových vět, použití dotazníků hodnot, techniky, v nichž se afirmace integruje do zprávy nebo pomoc lidem při formulaci záměru sebepotvrzení v případě ohrožení. Tyto techniky byly použity zatím jen v několika studiích, a tak víme dosud málo o tom, jak fungují.

Některé tyto nástroje našeho výzkumu o sebepotvrzení (SARG) můžete najít na stránce zdrojů university Sussex. (Jsou v angličtině.) Rádi vám poradíme ohledně těchto a dalších technik sebepotvrzení, které byste mohli zvážit.

Body pro uplatnění v praxi

1) Kdy bych měl/a uvažovat o využití sebepotvrzující techniky?

Zvažte ji tehdy, když potřebujete klientovi/klientce sdělit důležitou zprávu o jeho/jejím zdraví, kterou si myslíte, že by měli sklon odmítnout nebo ignorovat. V těchto případech může sebepotvrzení zvýšit pravděpodobnost, že zprávu přijmou a podniknou vhodné kroky.

2) Jak nejlépe mohu sebepotvrzení v praxi použít?

Nejlépe můžete použít sebepotvrzení, pokud pracujete s jedním klientem/klientkou nebo v malé skupince a máte k dispozici určitý čas. V těchto případech může jedna z testovaných/zkoumaných metod o sebepotvrzení (či potvrzení hodnot) předcházet sdělení informací o zdraví. Na stránce zdrojů na webu SARG najdete v angličtině příklady materiálů, které byste mohli využít.

Prodiskutujte se svým klientem/klientkou, zda by preferoval/a dělat techniku sebepotvrzení o samotě nebo ve Vaší přítomnosti. Snažte se jej/ji povzbudit k tomu, aby si zvolili sebepotvrzující cvičení sami, než abyste to po nich požadoval/a Vy. Existují důkazy, že svoboda rozhodnutí může být důležitá v tom, zda intervence pomůže.

3) Na co bych měl/a dávat pozor?

Ujistěte se, že je sdělená zdravotní informace přesvědčivá. Sebepotvrzení by mělo Vaše klienty povzbudit v tom, být více otevření, což znamená, že spíše přijmou přesvědčivou/silnou informaci, ale také mohou spíše odmítnout nepřesvědčivou/slabou informaci.

Využijte metodu sebepotvrzení u těch klientů, u kterých jste si jisti, že se jinak Vaší zprávě budou bránit. Existují důkazy, že sebepotvrzení nemusí fungovat nebo může být dokonce kontraproduktivní, pokud jsou participanti v první řadě defenzivní.

Pokud jste na pochybách, vyhledejte radu – jsme zde, abychom pomohli.