Forbedret levering af kort alkoholrådgivning i primærsektoren: synspunkter fra begge sider af konsultationen

Posted Posted in Assessment, Brief behavioural intervention, Goal setting, Habit, Planning

Af Amy O’Donnell, Newcastle University, UK Alkoholforbruget er på det seneste faldet i nogle dele af Europa, især blandt unge. Imidlertid er et overdrevent alkoholforbrug stadig en væsentlig risikofaktor for dårligt helbred og tidlig død. At give enkle, korte råd til dem, der har et overforbrug af alkohol, kan hjælpe med at reducere alkoholindtag, især […]

Vigtigheden af at vurdere klienters mestringsstrategier

Posted Posted in Assessment, Coping

Af Nadia Garnefski and Vivian Kraaij, Department of Clinical Psychology, Leiden University, Holland ”Rob har lige hørt, at han har HIV (negativ begivenhed). Han giver sig selv skylden for det (selvbebrejdelse) og undgår derfor at se sine venner (tilbagetrækning). Situationen gør ham trist. Når han sidder derhjemme, bliver han overvældet af sine følelser (ruminering) og […]

N-of-1-undersøgelser: Hvad kan vi lære ved at studere en enkelt case?

Posted Posted in Assessment, Interventions

Af Marie Johnston and Derek Johnston, University of Aberdeen, Scotland Introduktion Praktiserende læger vil ofte have svaret på en problematik, der angår én person, ét sundhedsteam, ét hospital eller én region osv. F.eks. kan det være vigtigt at vide, hvor ofte en overvægtig mand spiser mellemmåltider, hvornår og hvor han spiser dem henne, og om […]