Hold fast i arbejdsglæden ved hjælp af jobformning    

af Janne Kaltiainen og Jari Hakanen, Finnish Institute of Occupational Health, Finland

Hvilke dele af mit arbejde finder jeg motiverende, engagerende og bedst for min trivsel? Hvad kan jeg gøre for at få flere af disse ting i mit arbejdsliv? Efter at være begyndt at føle sig stresset, ked af det og “i et hjulspor” jobmæssigt, begyndte en sygeplejerske med en lang karriere og stærk faglig ekspertise at stille sig selv disse spørgsmål. Svarene på spørgsmålene førte til, at hun begyndte at vejlede nogle af sine yngre kolleger, hvilket hjalp hende til at føle sig mere kompetent i sit arbejde og mere forbundet med sine kolleger, og til igen at finde mening i sine daglige rutiner. Denne lille ændring af den måde, hun udførte sit arbejde på, forbedrede hendes trivsel på arbejde, og vigtigst af alt skadede den ikke hospitalets overordnede drift og effektivitet. Tværtimod følte hendes kolleger sig bedre støttet gennem dette mentorskab, og den generelle atmosfære på arbejdet blev forbedret.

Hvad er jobformning?

Dette eksempel er en af de mange og enkle måder, som medarbejdere kan forme deres job på. Den proces, som omtalte sygeplejerske iværksatte, er et eksempel på “jobformning“, som handler om medarbejderinitierede måder at forbedre arbejdsvilkår på for at gavne ens trivsel og mentale sundhed. Den grundlæggende idé er, at ved at lave enkle, bevidste ændringer i nogle aspekter af arbejdet, vil arbejdet bedre tilpasse sig vigtige kilder til velvære og motivation.

Uanset om du laver dit eget job eller rådgiver en patient om, hvordan de omformer deres job, viser forskning, at der er flere nyttige muligheder for at ændre sit arbejde via jobformning. En mulighed er at lære nyt og udvikle sig fagligt. For eksempel, hvis jeg jævnligt møder patienter, og vi mangler et fælles sprog, kunne det så føre til en mere givende kommunikation og tilføje mening i mit daglige arbejde, hvis jeg lærte noget af det sprog, mine patienter bruger?

Hvordan former man sit arbejde?

At finde nye udfordrende projekter og afprøve nye måder at arbejde på kan også bekæmpe overdreven rutine og kedsomhed på arbejdet. Dette kan gøres ved at identificere ting, der oprindeligt var engagerende og motiverende i ens job. Måske er der mulighed for at være blandt de første til frivilligt at teste ny software, der skal lanceres i hele organisationen. Ved at melde sig frivilligt til at gøre noget, der senere bliver obligatorisk, vil indsatsen måske give mere mening og være mere givende i forhold til ens faglige kompetencer.

At bedre sociale ressourcer ved at ændre hyppigheden og kvaliteten af interaktioner med kolleger og interessenter (f.eks. kunder, patienter) kan også føre til bedre trivsel og meningsfuldhed på arbejdet. Hvis jeg for eksempel længes efter feedback fra min vejleder, kunne jeg bede om en sådan feedback. Som supervisor kunne jeg også være mere opmærksom på medarbejdernes behov, vise interesse for dem og oftere spørge, hvordan de har det. Sociale ressourcer kan også fremmes i dagligdagens samspil med kolleger, såsom ved at vise hensyn til andre, spørge om, hvordan de har det, og have samtaler om ikke-arbejdsrelaterede forhold.

Hvad er fordelene?

Ens job kan virke mere meningsfuldt, når man bliver mindet om, hvorfor det arbejde man udfører, er værdifuldt for andre, såsom for patienter, kolleger eller samfundet som helhed. Jeg har muligvis følt frustration og utilstrækkelighed på arbejdet under pandemien, men at minde mig selv om alt det positive, der blev opnået i de meget krævende tider, i stedet for kun at fokusere på aspekter, der ikke blev opnået, kan give en følelse af engagement og mening i arbejdet.

Selvom jobformning typisk udføres af en enkeltperson, kan teams på arbejdspladsen også have gavn af at mødes for at identificere deres styrker, forme deres individuelle job og i fællesskab udvikle måder til at fungere optimalt som et team. Ved at finde nye måder at støtte hinanden (herunder også supervisorer og underordnede) på, kan teamet blive mere robust og dermed bevare dets trivsel i udfordrende tider. Disse eksempler på job formning er praktiske og gennemførlige for mange for at forbedre ens arbejdsforhold og dermed ens velvære. Forskning indenfor arbejds- og organisationspsykologi tyder på, at man ved at udforme sine arbejdsopgaver, måden arbejdet udføres på og sociale relationer på arbejdet kan forbedre sine vilkår på arbejdet og dermed fremme sit velvære og sin mentale sundhed. Jobformning er endda muligt under meget krævende arbejdsforhold og kan afbøde de negative virkninger af høj arbejdsbyrde og følelsesmæssige krav. Mens det primære mål med jobformning er at forbedre trivslen på arbejdet, er jobformning også forbundet med andre værdifulde resultater såsom øget effektivitet og engagement. Ved at understøtte at de ansatte tager ejerskab over eget job og løbende former det, kan medarbejderne opbygge sunde, meningsfulde og produktive erfaringer i deres arbejde.

Praktiske råd

  • Hvad laver jeg egentlig på mit arbejde? Start jobformningen ved at liste alle de større og mindre opgaver du laver og de personer, du interagerer med på arbejdet. Dette giver et overblik over dit nuværende job og et udgangspunkt for at omforme det.
  • Hvad inspirerer mig? Fra denne liste skal du markere de opgaver, måder at arbejde på, interaktioner og personer, som du finder mest inspirerende, engagerende og givende på arbejdet, uanset hvor stor eller lille deres rolle er på dit arbejde i øjeblikket.
  • Hvordan kan jeg få mere af de inspirerende dele af mit job? Her skal du vælge en til tre af de mest inspirerende områder at fokusere på. Derefter brainstormer du på, hvordan du kan tilføje flere af disse elementer til dit arbejde. Skal du for eksempel have mere kontakt til kollegaer? Afprøve nye arbejdsmetoder? Eller prøve at lære noget nyt?
  • Hvad skal ændres og hvornår? Planlæg! Lav en konkret plan vedrørende de ting, du valgte at ændre eller gøre anderledes. Hvordan og hvornår vil du sætte planen ud i livet og hvordan vil du spore fremskridtene i formningen af dit job.
  • Start i det små. Gamle rutiner og forcering af tingene kan gøre det svært at lære nye måder at arbejde på gennem jobformning. Vær tålmodig! At forbedre sit arbejde tager tid, og at starte med mindre forbedringer kan ruste dig til at lave de store forandringer.

[Oversat af Elisabeth Ginnerup-Nielsen]