Kobling av elefanten og rytteren: Motivasjonens rolle

António Labisa Palmeira, CIDEFES – Lusófona Universitet, Portugal; ISBNPA administrerende direktør   

Langsiktig motivasjon for helseatferd kan komme fra forskjellige kilder. Atferdsforskere prøver fortsatt å finne ut hvordan disse kildene passer sammen. For eksempel løper jeg nesten hver dag og har gjort det i 30+ år. Hvordan og hvorfor har jeg opprettholdt dette mønsteret?

Daniel Kahnemann  antyder at doble motivasjonssystemer er i spill: system nr 1 omhandler instinkter og følelser, og system nr 2 er deliberativt og bevisst. Han hevder at system 2 ber meg om å løpe fordi jeg er klar over helsemessige fordeler ved trening. På en annen side antyder Ed Deci at jeg er motivert til å løpe og gjør det fordi det stemmer overens med mine verdier og eget selv, og fordi jeg liker det.  

Hvilket av disse er riktig? Jeg hevder at begge to er riktige mens flere teorier også er kritiske for å forklare atferdsmessig vedlikehold. Hvordan fungerer disse teoriene sammen, og hvordan kan vi bruke dem i hverdagens praksis? Hvordan kan for eksempel system 1 og 2 effektivt dele informasjon med hverandre? Ved å forstå disse mekanismene, kan vi hjelpe pasienter i jakten på å opprettholde en sunn atferd.

Jeg hevder at indre motivasjon spiller en rolle i dette foredraget, og jeg vil bruke Haidts om Elefanten og rytteren for å utforske denne ideen. Haidts metafor stemmer overens med den doble prosesseringsmodellen presentert ovenfor, og mener at elefanten er vårt system 1, fysiologisk drevet, instinktivt påvirker atferd og bruker implisitt (underbevisst) informasjon. Rytteren er vårt system 2, fordeler vs. ulemper drevet, ved hjelp av eksplisitte (bevisste) opplysninger.

Når rytteren er forvirret over hvilken informasjon er best, stormer elefanten inn og gjør tingene sine instinktivt. For eksempel gitt at elefanten utviklet seg i en tid med knapphet, vil den presse deg til å gripe enhver mulighet til å spise svært kaloririk mat eller holde anstrengelsen til et minimum. I dag, i en tid med overflod, er dette problematisk fordi rytteren er overveldet av motstridende informasjon om hvordan man kan styre helserelatert atferd. Bare tenk på hvor mange forskjellige dietter som er tilgjengelige…  Denne overfloden av informasjon bidrar til utvikling av usunne vaner som overspising og fysisk inaktivitet.  

Vaner er en automatisk respons på relevante signaler og spiller en grunnleggende rolle i atferdsmessig ernæring og fysisk aktivitet  For eksempel med over  220 beslutninger per dag over mat, er det bedre å bruke vaner for å unngå beslutningslammelse (dvs., ingen beslutning i det hele tatt på grunn av mengden tilgjengelige alternativer) og spise noe, selv om det ikke er det sunneste valget. 

Så det store spørsmålet er, hvordan kan vi skape sunnere vaner? 

Etter min mening kan digitale helseapparater hjelpe oss med å skape sunnere vaner. For eksempel innenfor  NoHoW-prosjektet, utviklet vår gruppe en app som koblet seg til smartklokker og andre bærbare apparater, som stadig samlet inn data om folks ‘elefantlige’ (dvs., kroppslige) tilstander. Appen gjorde deretter denne informasjonen eksplisitt og direkte tilgjengelig for folk å se. Som et resultat ga dette rytteren en ny ressurs: selvovervåkende data som strømmer fra kroppstilstander. Denne ressursen kan brukes til å berike selvregulerende prosesser og motivasjon til å forfølge sunnere atferd.  

Å tilby rytteren førstehåndstilgang til det elefanten opplever, gir folk mulighet til å skape koblinger mellom sin egen atferd verdier, tro og mål. Når jeg for eksempel løper, forteller min ‘elefantlig’ kropp meg at jeg føler meg sterk og energisk. Så når jeg sjekker smartklokken min etter en løpetur, ser jeg at jeg fullførte mine 10 000 skritt for dagen. I dette tilfellet føler min rytter kontroll over situasjonen, ettersom elefanten og rytteren er på linje, og tankene mine skaper en forbindelse mellom å føle meg sterk og energisk og ta flere skritt. Dette forsterker atferdsmønsteret.  

Koble data fra bærbare apparater med individers’ interne somatiske og emosjonelle tilstander kan ha følgende effekter: 

  1. Rytteren og elefanten vil bli mer på linje, og dermed lette vedlikehold av atferd. 
  2. Når rytteren og elefanten ikke er på linje, kan det føre til at folk revurderer (effektene av) atferdsmønstrene sine på nytt. 
  3. Sunn atferd kan bli mer internalisert (dvs., blir denne atferden en del av identiteten din og integrert med det du er og gjør).  

Med dette i tankene blir svaret på hvordan og hvorfor jeg har opprettholdt løpingen i 30+ år klarere: Jeg løper fordi elefanten og rytteren min er på linje under løpingen. På portugisisk er det et ordtak: “Quem corre por gosto, não cansa “- ting du liker å gjøre, gjør deg ikke sliten. For meg er dette et perfekt eksempel på hvordan indre motivasjon forbinder elefanten og rytteren.  

Bevis for denne ideen er relativt tynne (her & her) og forskning er fremdeles i tidlige stadier. Bedre sensorer er nødvendig, og appen må være evidensbasert.  NoHoW-prosjektet ble designet med hensyn til disse bekymringene, men mye mer forskning er nødvendig. Vi må også være klar over problemene som følger av  APPtimisme : du kan finne ‘en app for …’ nesten alt, men det betyr ikke at appen vil være effektiv.  

Praktiske anbefalinger 

Husk disse når du vurderer hvordan en app eller digital atferdsendring intervensjon kan påvirke hvordan elefanten og rytteren samhandler for å støtte helseoppførsel. 

Lær om nye teknologier – følg med på nye dingser og tilgjengelig informasjon. Fokuser deretter på hva dataen de samler inn betyr og hvordan de kan bidra til å opprettholde sunn atferd. 

Se etter struktur – hva er hjertefrekvensvariabilitet? Hva er kondisjonstrening? Rytteren elsker å føle seg kompetent; disse opplysningene gir strukturen for kompetanse å strebe. De fleste apper forklarer disse konseptene, ser etter dem og lærer litt mer om dem. 

Se etter støttende miljøer, som er følelsesmessig og relasjonelt trygge – Finn ut om appene bruker bærbar informasjon i et støttende miljø, som er ikke-dømmende, forbedrer autonom beslutningstaking og indre motivasjon. Mens bærbare data kan brukes som valuta for konkurrerende dueller (f.eks. min hjertefrekvensvariabilitet er lavere enn din), er konkurransens rolle som driver for atferd uklar, og det er mye variasjon mellom individer.

Informasjon er et tveegget sverd – vær årvåken: informasjon kan føre til overdreven atferd. Bruk informasjonen som en ressurs, ikke som den eneste atferdssjåføren. 

Oversatt av Anastasia Olympiou, Psychologist 

 

Join Our Blog

Signup today to get notified when new relevant blog posts are published.

And don’t worry, we hate spam too! You can unsubscribe at anytime.