Od teorii do praktyki: Samoregulacja a wspieranie pacjentów w osiąganiu celów zdrowotnych

Posted on Posted in Self-regulation, Uncategorized

Stan Maes i Véronique De Gucht, Leiden University, Holandia  W ciągu kliku dekad rola pacjenta w systemie opieki zdrowotnej ewaluowała od “podporządkowania się reżimowi medycznemu “, co oznaczało pełne posłuszeństwo, do “samozarządzania”, czyli odpowiedzialności za własny stan zdrowia. W ostatnim czasie przełożyło się to na powstanie koncepcji “samoregulacji”, rozumianej jako proces obejmujący samodzielne wyznaczanie osobistych […]

Planowanie interwencji zmiany zachowania, opartych na teorii i dowodach: Mapowanie interwencji

Posted on Posted in Behavioural theory, Intervention design

Gerjo Kok, Maastricht University, Holandia; University of Texas at Houston, USA Obecnie przeprowadza się wiele kampanii i interwencji na rzecz poprawy zdrowia publicznego i zmiany zachowań zdrowotnych, często jednak nie są one oparte ani na podstawach teoretycznych, ani empirycznych. Ten wpis będzie skrótowo przedstawiał, jak psychologowie zdrowia pracują nad stworzeniem interwencji i czym to się […]

Bardzo krótkie interwencje zmiany zachowaniado zastosowania w opiece zdrowotnej

Posted on Posted in Interventions

By Stephen Sutton, University of Cambridge, England Problemy wielkiej wagi wymagają rozwiązań na wielką skalę. Zmierzenie się z „Wielką Czwórką” (‘Big 4’) zachowań antyzdrowotnych (brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu, przjadanie się i nadużywanie alkoholu) wymaga interwencji, które obejmą jak największą liczbę ludzi, co umożliwi uzyskanie widocznych korzyści w zakresie zdrowia publicznego . W tym kontekście, […]

Psychologia zdrowia w codziennej praktyce

Posted on Posted in Health Psychology

Karen Morgan, Perdana University Royal College of Surgeons in Ireland Medical School, Kuala Lumpur, Malezja Robbert Sanderman, University of Groningen and Health and Technology University of Twente, Holandia Co jest praktycznego w psychologii zdrowia? Psychologia zdrowia to młoda, dynamiczna i szybko rozwijająca się dyscyplina psychologii. Psychologowie zdrowia skupiają się na zastosowaniu teorii i badań psychologicznych […]