Hvordan støtte diabetikere med å slanke seg og diabetes type 2 bedre håndtering

Posted Posted in Communication, Incentives, Motivational interviewing, Social Support

Leah Avery – Teesside Universitet, Storbritannia. Diabetes type 2 har blitt ansett som en progressiv sykdom med et uunngåelig behov for insulinbehandling. Forskning på livsstils- og atferdsendring utfordrer imidlertid denne pessimistiske prognosen. Mens forekomsten av diabetes type 2 fortsetter å øke, øker også mengden av bevis som støtter den viktige rollen til kosthold og sunnere […]

Samtaleferdighetsopplæring for helsepersonell

Posted Posted in Communication, Goal setting

Av Wendy Lawrence, Universitetet i Southampton Hovedårsakene til død og sykdom i samfunnet i dag påvirkes av vår livsstil, og det er et økende fokus på å forbedre helseatferd. Frontlinjepraktikere og spesielt de som arbeider i helse-, sosial- og kommunalomsorgen er nøkkelressurser for å støtte atferdsendring. Rutinemessige avtaler gir muligheter til å innlede ukentlige samtaler […]

Å spise eller ikke spise, det er spørsmålet: Hvordan kan helsepsykologer hjelpe med mathygiene?

Posted Posted in Automaticity, Habit, Self-efficacy

Av Barbara Mullan, Curtin Universitet, Australia En av ti mennesker over hele verden (ca 600 millioner mennesker) blir syke hvert år etter å ha spist forurenset mat, og så mange som 420 000 mennesker dør. Det er stor geografisk variasjon i hvor disse tilfellene oppstår; afrikanske, sørøstasiatiske, og østlige middelhavsregioner har den høyeste byrden av matbåren […]

Assistert røykeavvenning for gravide: bestepraksis fra Storbritannia

Posted Posted in Financial Incentives, Smoking cessation

Av Felix Naughton, Universitet i East Anglia, Storbritannia Mellom 25-50% av kvinnelige røykere slutter å røyke etter at de oppdager at de er gravide. Men hvorfor fortsetter resten å røyke gjennom hele svangerskapet? Vet de ikke at røyking under graviditeten er skadelig? Vanligvis vet de det. En av våre studier fra Storbritannia, som inkluderte gravide kvinner som […]

Forbedring av korte alkoholråd i primæromsorgen: synspunkter fra begge sider av konsultasjonsbordet

Posted Posted in Assessment, Brief behavioural intervention, Goal setting, Habit, Planning

Av Amy O’Donnell, Newcastle Universitet, Storbritannia Drikkenivå har nylig sunket i deler av Europa, særlig blant ungdom. Men overdrevent alkoholforbruk er fortsatt en stor risikofaktor for dårlig helse og tidlig død. Å gi enkle og korte råd til de som er identifisert som alkoholoverforbrukere, kan bidra til å redusere mengden alkoholforbruk, særlig når rådgiverne er […]

Staying well while staying at home

Posted Posted in Acceptance and Commitment Therapy, Coping, Habit, Mental Health, Planning, Routines, Self-monitoring, SMART Goals

By Dr Federica Picariello and Professor Rona Moss-Morris, King’s College London, the UK. Within weeks around the world, daily life dramatically changed, and uncertainty seized our future in the wake of the COVID-19 pandemic. Beyond the immediate and urgent need to slow down the spread of COVID-19 through rapid and widespread behavioural change (i.e., self-isolation, […]

Hvordan opprettholde helseatferd på lang sikt?

Posted Posted in Habit, Motivation, Self-monitoring, Self-regulation

Av Dominika Kwasnicka, SWPS Universitet, Poland, og Melbourne Universitet, Australia Det endelig målet til helsefremmende programmer er å drive langvarige endringer. Helsepersonell kan spille en rolle i å forbedre pasienters helseutfall og å opprettholde adferdsendring.  Vi vet at helseatferdsendring er vanskelig å initiere og det kan være enda mer utfordrende å opprettholde på lang sikt. […]