Pystyvyyden kokemus: Uskomus, jonka voimalla ihmiset muuttavat elintapojaan

Posted Posted in Motivation, Self-efficacy

Kirjoittanut Ralf Schwarzer, Freie Universität Berlin, Saksa ja SWPS University of Social Sciences and Humanities, Puola Käyttäytymisen muutos on usein toivottavaa mutta vaikeaa. Esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen, terveellinen syöminen ja säännöllisen liikunnan ylläpitäminen vaativat motivaatiota, vaivannäköä ja sinnikkyyttä. Käyttäytymisen muutoksessa vaikuttavat monet psykologiset tekijät, mutta niistä yksi tärkeimmistä on pystyvyyden kokemus. Please follow and like us:

Itsesäätelyn teoria ja käytäntö: kuinka tukea asiakkaan muutostavoitteita

Posted Posted in Self-regulation

Stan Maes & Véronique De Gucht, Leiden University, Netherlands Olemme viime vuosikymmeninä todistaneet ilmiön, jossa omasta terveydestä huolehtiminen ei sisällä enää ainoastaan tarjotun hoidon noudattamista, vaan meidän odotetaan myös ottavan itse aktiivisesti vastuuta terveytemme ylläpitämisestä. Itsesäätely on noussut keskeiseksi käsitteeksi kuvaamaan sitä systemaattista prosessia, jossa asetamme henkilökohtaisia terveyteen liittyviä tavoitteita ja ohjaamme käyttäytymistämme nämä tavoitteet […]

Teoriaan ja tutkittuun tietoon perustuvien käyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu Intervention Mapping -menetelmällä

Posted Posted in Behavioural theory, Intervention design

Gerjo Kok, Maastricht University, the Netherlands; University of Texas at Houston, USA  Terveyskäyttäytymisen parantamiseksi ja kansanterveyden edistämiseksi on kehitetty useita interventiota, mutta hyvin harvan intervention taustalla on sekä teoreettista että tutkittua tietoa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lyhyesti sitä prosessia, jonka mukaan terveyspsykologian ammattilaiset kehittävät interventioita. Tarkastelu keskittyy nostamaan esille vaiheita, joissa tämä prosessi eroaa edukseen tavanomaisista […]

Erittäin lyhyet käyttäytymisenmuutosinterventiot terveydenhuollossa

Posted Posted in Interventions

Stephen Sutton, Cambridgen yliopisto, Englanti Ison mittakaavan ongelmat vaativat ison mittakaavan ratkaisuja.”Neljä suurta” terveyskäyttäytymistä (liikkumattomuus, tupakointi, liiallinen ruuan- ja alkoholinkulutus) tarvitsevat helposti levitettäviä interventioita, jotka tavoittavat isoja ihmismääriä ja saavuttavat merkittäviä vaikutuksia julkiseen terveyteen. Lupaava ratkaisu ovat terveydenhuoltohenkilökunnan käyttämät lyhyet interventiot. Esimerkiksi Iso-Britanniassa National Institute for Health and Care Excellence suosittelee perusterveydenhuollon ammattilaisia tekemään räätälöityä […]

Kuinka terveyden ammattilainen voi käyttää terveyspsykologiaa työssään?

Posted Posted in Health Psychology

Karen Morgan, Perdana University Royal College of Surgeons in Ireland Medical School, Kuala Lumpur, Malaysia and Robbert Sanderman, University of Groningen and Health and Technology University of Twente, The Netherlands. Mitä käytännöllisiä taitoja terveyspsykologia tarjoaa? Terveyspsykologia on nuori, dynaaminen ja nopeasti kasvava psykologian osa-alue. Terveyspsykologit keskittyvät soveltamaan psykologista teoriaa ja tutkimusta terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen […]