Hvordan nye innsikter om stress kan bidra til å berolige det bekymrede sinnet

Posted Posted in Coping, Social Support, Stress

Bart Verkuil, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Leiden, Nederland og PEP Group, Noordwijk, Nederland. “Hva om jeg blir smittet og havner på sykehuset?” “Hva om jeg ikke kan betale regningene mine om noen få måneder?” “Hvilken effekt vil denne nedstengingen ha på helsen til barna mine?” Coronavirus-trusselen har en enorm innvirkning på de fleste […]

Hvis medisin er et lagspill, bør pasienter også spille: et psykologisk perspektiv på pasientengasjement

Posted Posted in Patient engagement

Αv G. Graffigna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia Helsepersonell må gjennom hele omsorgsreisen samarbeide og koordinere innsatsen sin  for at helsevesenet skal fungere effektivt. Med andre ord, medisin krever lagarbeid for å lykkes. Hvis vi er enige om dette prinsippet så – for å bruke en sportsmetafor – bør pasienten også betraktes som en […]

Hvordan støtte diabetikere med å slanke seg og diabetes type 2 bedre håndtering

Posted Posted in Communication, Incentives, Motivational interviewing, Social Support

Leah Avery – Teesside Universitet, Storbritannia. Diabetes type 2 har blitt ansett som en progressiv sykdom med et uunngåelig behov for insulinbehandling. Forskning på livsstils- og atferdsendring utfordrer imidlertid denne pessimistiske prognosen. Mens forekomsten av diabetes type 2 fortsetter å øke, øker også mengden av bevis som støtter den viktige rollen til kosthold og sunnere […]

Samtaleferdighetsopplæring for helsepersonell

Posted Posted in Communication, Goal setting

Av Wendy Lawrence, Universitetet i Southampton Hovedårsakene til død og sykdom i samfunnet i dag påvirkes av vår livsstil, og det er et økende fokus på å forbedre helseatferd. Frontlinjepraktikere og spesielt de som arbeider i helse-, sosial- og kommunalomsorgen er nøkkelressurser for å støtte atferdsendring. Rutinemessige avtaler gir muligheter til å innlede ukentlige samtaler […]

Å spise eller ikke spise, det er spørsmålet: Hvordan kan helsepsykologer hjelpe med mathygiene?

Posted Posted in Automaticity, Habit, Self-efficacy

Av Barbara Mullan, Curtin Universitet, Australia En av ti mennesker over hele verden (ca 600 millioner mennesker) blir syke hvert år etter å ha spist forurenset mat, og så mange som 420 000 mennesker dør. Det er stor geografisk variasjon i hvor disse tilfellene oppstår; afrikanske, sørøstasiatiske, og østlige middelhavsregioner har den høyeste byrden av matbåren […]

Assistert røykeavvenning for gravide: bestepraksis fra Storbritannia

Posted Posted in Financial Incentives, Smoking cessation

Av Felix Naughton, Universitet i East Anglia, Storbritannia Mellom 25-50% av kvinnelige røykere slutter å røyke etter at de oppdager at de er gravide. Men hvorfor fortsetter resten å røyke gjennom hele svangerskapet? Vet de ikke at røyking under graviditeten er skadelig? Vanligvis vet de det. En av våre studier fra Storbritannia, som inkluderte gravide kvinner som […]

Forbedring av korte alkoholråd i primæromsorgen: synspunkter fra begge sider av konsultasjonsbordet

Posted Posted in Assessment, Brief behavioural intervention, Goal setting, Habit, Planning

Av Amy O’Donnell, Newcastle Universitet, Storbritannia Drikkenivå har nylig sunket i deler av Europa, særlig blant ungdom. Men overdrevent alkoholforbruk er fortsatt en stor risikofaktor for dårlig helse og tidlig død. Å gi enkle og korte råd til de som er identifisert som alkoholoverforbrukere, kan bidra til å redusere mengden alkoholforbruk, særlig når rådgiverne er […]

Staying well while staying at home

Posted Posted in Acceptance and Commitment Therapy, Coping, Habit, Mental Health, Planning, Routines, Self-monitoring, SMART Goals

By Dr Federica Picariello and Professor Rona Moss-Morris, King’s College London, the UK. Within weeks around the world, daily life dramatically changed, and uncertainty seized our future in the wake of the COVID-19 pandemic. Beyond the immediate and urgent need to slow down the spread of COVID-19 through rapid and widespread behavioural change (i.e., self-isolation, […]

Hvordan opprettholde helseatferd på lang sikt?

Posted Posted in Habit, Motivation, Self-monitoring, Self-regulation

Av Dominika Kwasnicka, SWPS Universitet, Poland, og Melbourne Universitet, Australia Det endelig målet til helsefremmende programmer er å drive langvarige endringer. Helsepersonell kan spille en rolle i å forbedre pasienters helseutfall og å opprettholde adferdsendring.  Vi vet at helseatferdsendring er vanskelig å initiere og det kan være enda mer utfordrende å opprettholde på lang sikt. […]